OM LÄKEMEDEL

Läkemedel och miljö

Läkemedel behövs för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men användning av läkemedel kan göra att läkemedelsrester sprids i naturen. Där kan vissa av dem göra skada, framförallt på fiskar och andra djur som lever i vatten. Du kan själv bidra till att minska påverkan på miljön genom att lämna in överblivna läkemedel på ett apotek och inte kasta dem i toaletten.

Hur hamnar läkemedel i naturen?

De flesta läkemedel bryts ner i kroppen och lämnar den så småningom med urinen eller avföringen när du går på toaletten. En del läkemedel kan fortfarande vara aktiva när de lämnar kroppen. I Sverige är det den vanligaste orsaken till att rester av läkemedel hamnar i naturen.

Vid tillverkning av läkemedel kan utsläppen ibland vara stora, speciellt i vissa länder till exempel Indien.

Ibland händer det  att överblivna läkemedel spolas ner i toaletten eller handfatet. Även om avloppsvattnet renas i reningsverk kan en del läkemedelsrester finnas kvar och nå våra vattendrag.

Vattenlevande djur kan påverkas

Halterna av läkemedelsrester i svenska vatten är oftast mycket låga, och de innebär inte någon risk för människors hälsa.

Djur som andas vatten, till exempel fiskar, kan utsättas för mer läkemedelsrester än djur som bara dricker vatten. Vissa läkemedel kan lagras i vattenlevande djur. Halterna kan bli så höga att det finns risk för att djuren påverkas.

För många av de läkemedel vi använder saknas kunskap om hur de påverkar vattenlevande djur, särskilt under lång tid. Därför är det bra att så lite läkemedelrester som möjligt hamnar i naturen.

Utsläpp av antibiotika kan bidra till att bakterier utvecklar motståndskraft mot dessa läkemedel.

Vad kan jag göra för att minska påverkan på miljön?

Lämna in dina läkemedel i en speciell påse som du kan få på ett apotek.

Det finns en del saker du kan göra själv.

Lämna in överblivna läkemedel på apotek

Spola aldrig ner läkemedel i toaletten eller handfatet. Försök inte heller att kompostera dem. Det säkraste är att lämna in överblivna läkemedel på ett apotek. Då finns ingen risk att de hamnar i orätta händer, och läkemedlen tas  om hand så att de inte skadar miljön. Läkemedlen skickas till en förbränningsanläggning med höga miljökrav.

Lämna in alla läkemedel, även flytande. Detsamma gäller använda förpackningar som kan innehålla läkemedel även om du inte kan se det, till exempel sprejbehållare, pulverinhalatorer och tuber.

Lägg läkemedlen i en särskild påse som du kan få på alla apotek. Många apotekskedjor ger bonuspoäng till kundklubbsmedlemmar som lämnar in läkemedel.

Lägg inte ytterkartonger, tomma plastburkar och glasburkar i returpåsen. Dessa kan du källsortera på samma sätt som andra förpackningar.

Lämna även in vissa läkemedel som du har använt

Vissa läkemedel finns i form av medicinska plåster. För att plåstren ska ge en jämn effekt under längre tid innehåller de mer av det verksamma ämnet än vad kroppen tar upp. Det gör att det finns kvar verksamt ämne även efter att du har använt plåstret hela den tid det är avsett för. Därför ska du även lämna in använda plåster på ett apotek.

Ett exempel på läkemedel är smärtlindrande plåster. Ett annat är preventivmedel, så kallade p-plåster, som innehåller det verksamma ämnet etinylöstradiol.

Etinylöstradiol är det ämne som är bäst studerat när det gäller effekter på miljön. Exempel på effekter som forskarna har sett hos fiskar är skador på könsorganen och minskad fertilitet.

När du är hos läkaren eller på apoteket

När du ska få ett nytt läkemedel kan du be läkaren skriva ut en mindre förpackning, en så kallad startförpackning. Då blir det inte så mycket som måste kasseras om läkemedlet inte fungerar för dig.

Köp inte mer läkemedel än vad du verkligen behöver. Annars finns det en risk att läkemedlen måste kasseras för att de har blivit för gamla.

Fråga gärna läkaren eller apotekspersonalen om det finns ett miljövänligare alternativ som fungerar lika bra. Det gäller exempelvis när du behöver smärtstillande läkemedel. Till exempel är läkemedel med det verksamma ämnet diklofenak ett sämre val än andra liknande ämnen av miljöskäl.

Vissa apotek har en miljömärkning på hyllkanten som visar att tillverkaren är med i en organisation som bland annat arbetar för minskade utsläpp vid tillverkning.

Använd de läkemedel du behöver

Avstå inte från att använda de läkemedel du behöver. Ha inte heller dåligt samvete om du får läkemedel över, det går inte alltid att undvika. Du kanske behövde byta styrka av det läkemedel du fått, eller byta till ett helt annat läkemedel.

Miljöinformation om ditt läkemedel

Du kan söka information om hur ditt läkemedel påverkar miljön.

fass.se presenterar läkemedelsföretagen miljöinformation för verksamma ämnen i många läkemedel. Där kan du se om risken för miljön bedöms vara hög eller låg. Du kan se om läkemedlet bedöms vara persistent, det vill säga har svårt att brytas ner i naturen. Du kan också se om läkemedlet bedöms ha förmåga att bioackumuleras, det vill säga anrikas i vattenlevande djur. Du hittar miljöinformationen genom att söka upp ditt läkemedel och sedan klicka på Miljöinfo i högerspalten.

janusinfo.se finns en databas där du kan söka miljöinformation om ditt läkemedel. Det finns mer än 800 läkemedelssubstanser i databasen. 

Underlaget för att bedöma hur farligt ett läkemedel är för vattenlevande djur saknas eller är litet för många läkemedel. Det gäller både fass.se och janusinfo.se.

Till toppen av sidan