Andning

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Musklernas betydelse för andningen

Musklernas betydelse för andningen

  • Ryggrad med de olika kotorna

    Beskrivning av ryggraden

Andningen och lungfunktionen är starkt beroende av hur musklerna fungerar. Den viktigaste inandningsmuskeln är diafragma, som styrs av nerver som går ut från 3-5:e halskotan. 

När musklerna är i viloläge sköter diafragman cirka 75 procent av inandningen. När du andas in normalt arbetar bröstkorgens muskulatur för att hjälpa till att höja bröstkorgen. Behöver du andas kraftigare och snabbare, som vid ansträngning, aktiveras även muskler i halsen och skuldrorna.

Svaga muskler gör det svårt att höja bröstkorgen och att öka lungornas volym för att få in luft. Resultatet blir att lungvolymen minskar och att ventilationen av hela lungan blir sämre. Utandningen sker däremot passivt eftersom bröstkorgen och lungorna vill sjunka ihop.

När du behöver hosta eller är andfådd får du hjälp med utandningen från magens och bröstkorgens muskuler.

Vid en ryggmärgsskada är oftast någon del av muskelaturen som styr andningen påverkad. Om skadan finns längre ner i ryggen (ländryggen eller bröstryggen) kan det vara svårt att hosta ordentligt. Det kan samlas slem i lungorna som längre fram kan leda till lunginflammation. Finns skadan högre upp (i nacken) kan det vara svårt att andas in. 

Fäll ihop

Andningsträning

Andningsträning

  • Hoststöd vid ryggmärgsskada

    Ett tryck på magen kan vara ett bra stöd när du hostar.

Till viss del kan andningsmusklerna tränas genom andningsträning. Att ta djupa andetag och träna andningen genom att andas mot motstånd (PEP-andning) hjälper till att ventilera lungorna. På sjukhuset, direkt efter din skada/sjukdom, får du ett hjälpmedel för att träna andning (mini-PEP). Den är bra att ha tillgänglig även när du kommit hem till exempel om du blir sjuk och sängliggande en längre tid.

Om du får slem i luftrören eller lungorna, exempelvis vid en förkylning, finns hosttekniker (huffing) som kan underlätta för slemmet att lossna och minskar risken för lunginflammation. Är dina magmuskler svaga kan du behöva lägga ett tryck på magen för att kunna få till en hostning. Ta hjälp om du behöver.

För att undvika komplikationer, som exempelvis lunginflammation, är det viktigt att ändra kroppsläge flera gånger dagligen för att hjälpa lungorna att fungera. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2015-12-01
Redaktör:

Anna Franzén Ekros, kommunikatör, Region Jönköpings län.

Manusunderlag:

Anna Granström, sjukgymnast, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Jönköpings län.

Granskare:

Björn Börsbo, överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län