Vuxenhabiliteringens mottagning, Östersund

Köpmangatan 24, 831 30 Östersund

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–11.30
Måndag11.30–12.15Lunchstängt
Måndag12.15–16.00
Tisdag08.00–11.30
Tisdag11.30–12.15Lunchstängt
Tisdag12.15–16.00
Onsdag08.00–11.30
Onsdag11.30–12.15Lunchstängt
Onsdag12.15–16.00
Torsdag08.00–11.30
Torsdag11.30–12.15Lunchstängt
Torsdag12.15–16.00
Fredag08.00–11.30
Fredag11.30–12.15Lunchstängt
Fredag12.15–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Köpmangatan 24, 831 30 Östersund
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund
Webbplats:
https://www.regionjh.se/vuxenhab

Vägbeskrivning

Hitta på plats:

Vuxenhabiliteringen finns på plan 5, Köpmangatan 24.

Vuxenhabiliteringen arbetar med habilitering på specialistnivå för vuxna (18 år och uppåt) som är i behov av habiliteringsinsatser på grund av medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.


Målet är att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitet och delaktighet, samt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde individen.

MÅLGRUPP:


Personer över 18 år:


– med medfödda eller tidigt förvärvade svåra motoriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar orsakade av dysfunktion i nerv-, muskel-, och/eller skelettsystemet såsom cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar, utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd.


– med kombinerade motoriska, perceptuella, tal- och språkmässiga och/eller andra kognitiva funktionsnedsättningar såsom vid förvärvad hjärnskada (före 18 års ålder).


– som hör till någon av ovanstående målgrupper och har samtidiga symtom/problem/funktionsnedsättningar som förekommer vid ADHD, ADD eller DCD.


ETT KOMPLEMENT


Vuxenhabiliteringens åtgärder är ett komplement till det stöd som personer med funktionsnedsättningar får från kommuner, primärvård och övrig hälso- och sjukvård. Många åtgärder kommer också att ges i samverkan med dessa. Insatserna vid Vuxenhabiliteringen är tidsbegränsade och ges efter remiss.

Driftsform: Region

Vuxenhabiliteringen finns till för den som har specifika och/eller sammansatta behov av fördjupade och samordnade insatser. Det som avgör vilka vuxna (över 18 år) som ska ha tillgång till vuxenhabilitering är behovet av ett specialiserat tvärprofessionellt arbetssätt. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och dess inverkan på vardagsfunktionen är avgörande för behovet av habiliteringsåtgärder.

Insatserna kan vara utredande och/eller behandlande. De kommer att kunna ges genom individuella kontakter, i grupp, genom utbildningar och konsultationer.

Insatserna kan:

 • beröra funktionsnedsättningar av psykiska funktioner som t ex orientering, sömn, uppmärksamhet, minne och emotioner eller röst och tal, blåsa och tarm, muskelfunktion/motorik samt smärtproblematik.

 • handla om nedsatt aktivitet och delaktighet som att lära och tillämpa kunskap, utföra uppgifter, kommunikation, förflyttning, sitta, använda arm och hand, personlig vård, äta, dagliga sysslor i hemmet eller mellanmänskliga relationer.

 • röra bedömning av funktionsnedsättningens inverkan på arbetsförmåga, studier och att hantera ekonomi.

 • handla om information, utbildning, konsultation, överföring och samordning.

Insatser ges av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog och/eller sjuksköterska/uroterapeut. Vid behov ges även insatser i samverkan med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Du kan läsa mer om oss samt få tips och råd i form av länkar, information, föreläsningar, nyheter och konkreta verktygslådor på regionjh.se/vuxenhab

 • Arbetsterapeuten utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter. Ger insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor. Utreder och behandlar handfunktion. Föreslår anpassningar av aktiviteter samt anpassningar av boende och skol- eller arbetsmiljöer.

  Telefon: 063-15 46 27

 • Dietisten utreder nutritionsproblem, och ger råd och stöd om kostbehandling.

  Telefon: 072-166 90 24

 • Fysioterapeuten/sjukgymnasten utreder, behandlar och följer upp din motoriska funktion – till exempel rörelse och förflyttningsförmåga, och utveckling. Ger insatser vid smärtproblematik kopplat till funktionshindret och stöd gällande fysisk aktivitet. Förskriver och följer upp ortopedtekniska och vissa andra hjälpmedel.

  Telefon: 063-15 36 14

 • Hälso- och sjukvårdskuratorn ger stödsamtal till dig som patient och dina närstående. Informerar om samhällets stödinsatser. Samverkar med andra verksamheter i samhället, till exempel kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

  Telefon: 063-15 46 96

 • Logopeden utreder ditt behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Förskriver kommunikationshjälpmedel. Utreder och behandlar ät- och drickproblem samt tal- och språksvårigheter. Handleder nätverk.

  Telefon: 063-15 49 94. 

 • Läkare utreder medicinska orsaker till aktuella svårigheter. Ansvarar för medicinsk behandling och uppföljning. Samarbetar med andra specialistverksamheter.

  Telefon: 063-15 36 42

 • Psykologen hjälper dig som patient och dina närstående att förstå funktionsnedsättningen. Ger handledning och utbildning till nätverk.

  Telefon: 063-15 43 60

 • Sekreterare är ofta den första kontakten med Vuxenhabiliteringen för dig som ringer till oss. Ger administrativt stöd till den övriga habiliteringspersonalen.

  Telefon: 063-15 36 42

 • Sjuksköterskan ger information och rådgivning i omvårdnad och medicinsk behandling. Följer upp viss medicinering och hälsostatus. Samverkar med övrig hälso- och sjukvård. (Samordningsansvar för MMCUP).

  Telefon: 076-130 37 94

 • Uroterapeuten arbetar med utredning och behandling av urininkontinens, blåstömningsbesvär och avföringsbesvär. Är även konsultativ genom stöd/råd till läkare, distriktssköterskor och boendepersonal med flera.

  Telefon: 076-130 37 94

   

Remisskrav

Remisser kan skrivas av personer som ansvarar för habilitering på basnivå i kommun och primärvård. Det går också att göra en egen vårdbegäran. Blanketter finns på här 1177.se.

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Till toppen av sidan