Vårdcentralen Sländan, Ljungby

Ljungby Lasarett, plan 4, Kungshögsgatan 25, Ljungby

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–16.30
Tisdag07.30–16.30
Onsdag07.30–16.30
Torsdag07.30–16.30
Fredag07.30–16.30
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–17.00
Tisdag07.00–17.00
Onsdag07.00–17.00
Torsdag07.00–17.00
Fredag07.00–12.00Lunchstängt 12-13
Fredag13.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Drop-in-tider
Måndag
07.00–16.30
Provtagning endast
Tisdag
07.00–16.30
Provtagning endast
Onsdag
07.00–16.30
Provtagning endast
Torsdag
07.00–16.30
Provtagning endast
Fredag
07.00–12.00
Lunchstängt 12-13
13.00–16.30
Lördag
Ingen drop-in
Söndag
Ingen drop-in

Besöksadress:
Ljungby Lasarett, plan 4, Kungshögsgatan 25, Ljungby
Län, kommun:
Kronobergs län, Ljungby
Postadress:
Vårdcentralen Sländan, Kungshögsgatan 25, 341 35, Ljungby

Vägbeskrivning

Hitta hit:

På baksidan av Ljungby Lasarettet, Kungshögsgatan 25,

Kungshögshallen, Plan 4

Hitta på plats:

Kungshögshallen, plan 4

Publicerad: 2024-03-05

Onsdagar, ojämn vecka, är vårdcentralen stängd mellan 13.00-14.00. Vi har då arbetsplats-/yrkesplatsträffar. Om provtagning behöver ske under denna tid hänvisas patienter till vårdcentralen Kungshögen plan 2.

Vårdcentralen ingår i vårdval Kronoberg. Vi erbjuder grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper, rådgivning, rehabilitering, förebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatrikompetens.

Verksamhetschef Carina Heed

Avdelningschef Jennie Josefsson

Avdelningschef Annie Karlsson

Driftsform: Region

 • På astmamottagningen hjälper vi dig som har besvär med astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

  Vi erbjuder bland annat

  -   råd om hur du skall ta dina mediciner

  -   hur du skall använda dina hjälpmedel

  -   spirometriundersökning för att mäta din lungfunktion

  Du bokar tid via TeleQ 0372-58 57 30.

  Läs mer om astma på 1177

   

   

   

   

   

 • Sländans barnavårdcentral finns på Ljungbys familjecentral, Eskilsgatan 11 i Ljungby.

  På en familjecentral finns och samarbetar öppen förskola, barnavårdscentral (BVC) och förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst).

  Du är välkommen att vända dig till oss med frågor som gäller ditt barns hälsa och utveckling. Vi erbjuder stöd och information kring till exempel amning, kost, vaccinationer, sömn, språkutveckling, syn, hörsel, egenvård och barnsäkerhet. Vi hjälper dig också med information i livsstilsfrågor som alkohol och rökning.

  Barnavårdscentralen har samarbete med bland annat förskolor, logopeder och psykologer.

  Alla nyfödda barn erbjuds ett hembesök, därefter får ditt barn regelbundna hälsoundersökningar av läkare och distriktssköterskor.

  Tillsammans med övriga aktörer på familjecentralen ordnas utbildningar och föräldrarträffar.

  Barnavårdscentralens telefontider är klockan 09:00-09:30 vardagar, övriga tider har vi röstbrevlåda.

  Susanne 0372-58 57 20

  Läs mer om barnsjukvård

  Läs mer om barnsjukdom

   

   

   

   

   

 • I vårt lokala vårdprogram för demens skriver vi "Att vara närstående till en person med demenssjukdom innebär en stor omställning och medför vanligen en ökad belastning. För att undvika att bördan blir alltför stor och minska risk för utmattning behövs förebyggande stödinsatser, till exempel anpassat/individuellt stöd, utbildningsprogram, och avlastning. Utbildningsprogram bör genomföras i samverkan mellan Kommun och Region."

  Under rådande omständigheter, där fysiska informationsmöten inte är möjliga, ser Medicinsk grupp äldre att vi inte kan leva upp till exempelvis utbildningsprogrammet. Det finns ett skriftligt informationsmaterial med lokal information för Kronobergare som skulle vara ett värdefullt komplement till de i vanliga fall fysiska mötena och i nuläget den enda lokalt anpassade patient/anhöriginformationen angående demenssjukdom.

 • På diabetesmottagningen erbjuder vi

  -   information, rådgivning

  -   uppföljande diabeteskontroller

  -   utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll

   

  Läs mer om diabetes typ 1

  Läs mer om diabetes typ 2

 • Hos oss finns distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor med lång erfarenhet och bred kompetens.

  Vi kan hjälpa dig med

  -   blodtryckskontroller (vi gör även 24-timmars blodtrycksmätningar)

  -   såromläggningar

  -   vaccinationer, injektioner

  -   hälsorådgivning

  -   vi förskriver också hjälpmedel

  Du bokar tid via TeleQ 0372 - 58 57 30.

 • På inkontinensmottagningen hjälper vi dig som har besvär med urinträngningar eller urinläckage.

  Hos oss får du hjälp med

  -   bedömning av din inkontinens

  -   olika typer av trängningsprogram

  -   hjälp med utprovning av inkontinenshjälpmedel, till exempel bindor

  Inkontinenshjälpmedel är gratis.

  Du bokar tid via TeleQ 0372 - 58 57 30.

   

 • Du behöver inte anmäla dig i receptionen, ta en nummerlapp för laboratoriet och sitt ner och vänta på din tur.

  Om du skall lämna fasteblodprover ska du inte ha ätit eller druckit något 12 timmar före provtagning.

  Vi har ingen tidsbokning till laboratoriet. Du får komma när det passar dig, men får vara beredd på att vänta en stund om vi har mycket att göra.

  Planerad provtagning fram till klockan 16:30.

   

   

   

   

   

   

   

 • Vi erbjuder dig mellan 50 och 55 år en unik hälsoundersökning.

  Vi vänder oss till dig som är "i dina bästa år" och förhoppningsvis mår förträffligt. Normalt ska du stå på toppen av ditt liv både fysiskt och psykiskt. Skulle det trots allt vara något som kunde vara bättre kan det genom att avslöjas i tid förmodligen rättas till.

  Så här går det till:

  När du kommer för hälsoundersökning ska du ha fyllt i en hälsoenkät, du får denna vid blodprovstagningen innan besöket.Vid undersökningen går sköterskan igenom enkäten tillsammans med dig och utför sedan resten av hälsokontrollen.Du erbjuds också blodprovskontroll, där vi kontrollerar bl a dina blodfetter. Det hela mynnar ut i något intressant, en hälsokurva som enkelt visar vilka frisk- och riskfaktorer som har betydelse just för dig.

  Intresserad? Du bokar tid via TeleQ 0372 - 58 57 30.

   

 • Hos oss finns flera specialister i allmänmedicin med bred kompetens.           

  Vi tar emot patienter på mottagningen, både akuta och planerade besök. Läkarna arbetar bl a med särskilt boende (SÄBO) för äldre, har mottagning på barnavårdscentral och tjänstgör på jourläkarcentralen.

  Du bokar via TeleQ 0372 - 58 57 30.

 • På vårdcentralen Sländan arbetar totalt 28 - 35 personer beroende på antalet utbildningsläkare.

  Vi är många olika professioner som tillsammans arbetar för att du skall få en god vård.

  Verksamhetschef Carina Heed, telefonnummer 079 - 067 50 86.

  Avdelningschef Jennie Josefsson, telefonnummer 076 - 878 67 64

  Avdelningschef Annie Karlsson, telefonnummer 079 . 066 78 78

  Vi har fyra specialister i allmänmedicin och utbildningsläkare.

  Sjuksköterskor/distriktssköterskor

  Undersköterskor

  Medicinska sekreterare

  Psykosocial resurs

  Fysioterapeut, sjukgymnast

  Arbetsterapeut

 • Vissa perioder i livet kan vara psykiskt jobbiga och vi kan alla hamna i någon form av psykisk ohälsa. Då kan det kännas bra att få prata med någon utomstående.

  På vårdcentralen Sländan har du möjlighet att få individuell samtalsbehandling. Det kan handla om till exempel problem i relationer, sömn, stress, livskris, ångest eller lättare depressioner. Varje person bedöms individuellt och vid behov kan du remitteras till någon annan distans. 

  Vi ingår i rehabiliteringskedjan och samarbetar med bland annat läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. I vissa fall håller vi också i kontakterna med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och habiliteringen.

  Våra patienter måste vara 18 år eller äldre och du erbjuds samtal hos sjuksköterska, kurator eller beteendevetare.

  Du bokar tid via TeleQ 0372 - 58 57 30.

 • Vårdcentralen Sländan vill förbättra omhändertagandet i primärvården för dig som är äldre eller har många sjukdomar genom att erbjuda stöd av samordningssköterska.

  Din samordningssköterska är en fast vårdkontakt på din vårdcentral som du kan vända dig till. Samordningssköterska har nära kontakt med olika delar av vården och kan förmedla kontakter och ge information om var du ska vända dig i olika ärenden.

  Även anhöriga kan få stöd, råd och hjälp med olika frågor som rör den äldre.

  Vi erbjuder en årlig hälsokontroll, i vilken bland annat ingår blodtrycksmätning, blodprover och ett hälsosamtal. Vid eventuella fynd i samband med kontrollen bokas tid till en läkare för uppföljning.

  Du bokar tid via TeleQ 0372 - 58 57 30.

   

 • Hos en arbetsterapeut kan du få råd och stöd i syfte att få vardagen att fungera bättre, både i privatlivet och i arbetslivet. De kan ge ergonomiska råd, hjälpa dig att få bra struktur på dagen för att minska stress och förbättra din sömn. För dig som är, eller riskerar att bli sjukskriven är arbetsterapeuten ofta spindeln i nätet som koordinerar kontakter med arbetsgivare, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen med flera.

 • Du kan vända dig till oss för bedömning, rådgivning och behandling om du till exempel har besvär med värk, stelhet, svaghet, yrsel, dålig balans eller kondition. Träning i lämplig form och dos är många gånger den bästa behandlingen och vi kan hjälpa dig att hitta det som passar för dig. Vi ger även olika former av manuell behandling vid specifika besvär.

  Du når oss på telefonnummer 0372 - 58 53 54, telefontid klockan 11:00 - 12:00, övriga tider telefonsvarare.

   

 • Rehabiliteringskoordinator är en resurs för dig som patient när du riskerar bli eller är sjukskriven. Rehabiliteringskoordinator kan vara en kontaktperson för dig och den som lotsar och guidar kring insatser som du kan få från din vårdcentral, specialist sjukvård och andra myndigheter, t ex Försäkringskassan. Du kan erbjudas information om vad som kan hända om du riskerar att bli eller är sjukskriven. Du kan även få ett samtal där dina resurser, begränsningar och behov tydliggörs utifrån den situation du är i.

  https://www.1177.se/Kronoberg/Hitta-vard/Kronoberg/Kontakt/Slandan-primarvardsrehab/

 • Sjukskrivning? vad du som patient bör tänka på

  Vad är syftet med en sjukskrivning?

  Sjukskrivning är en BEHANDLING som tillsammans med andra behandlingar ska hjälpa dig få tillbaka din arbetsförmåga.

  Vilka risker är det att vara sjukskriven?

  Om sjukskrivningen är längre än 3 månader finns risk att du får svårigheter att komma igång att arbeta igen. Därför är det om möjligt bäst med korta sjukskrivningar och helst på deltid så att du under sjukskrivningen har regelbunden kontakt med ditt arbete.

  När kan jag vara sjukskriven?

  Vid sjukdom/skada som innebär att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter.

  När kan jag inte vara sjukskriven?

  Händelser som hör till livets naturliga prövningar som kan vara att få ihop livspusslet och relationsproblem.

  Hur mycket kan jag vara sjukskriven?

  25 %, 50 %, 75 % och 100 %. Målet är att inte vara sjukskriven på heltid. Det går ofta att arbeta i olika omfattning trots sjukdom/skada. Bedömningen görs tillsammans med din läkare och rehabkoordinator.

  När behövs ett läkarintyg?

  Du kan själv sjukskriva dig de första 7 dagarna. Från dag 8 måste din arbetsgivare få ett läkarintyg från din behandlande läkare. Arbetsgivaren betalar din sjuklön till dag 14. Därefter ansvarar Försäkringskassan för utbetalningen. OBS! Under covid-19 behövs inget läkarintyg förens dag 22.

  Vem gör bedömningen och vem tar beslut om sjukskrivning?

  Sjukintyget är läkarens bedömning om hur din sjukdom/skada påverkar din möjlighet att utföra ett arbete. Försäkringskassan beslutar om din rätt till ekonomisk ersättning i form av sjukpenning.

  Kan jag vara sjukskriven om jag är arbetslös?

  Det är bara motiverat med en sjukskrivning under arbetslöshet om du inte klarar något som helst arbete på arbetsmarknaden ex inte ens tala i telefon.

  Vad förväntas av mig under sjukskrivningen?

  Du ska ta ansvar över din rehabilitering/tillfrisknande. Målet är att få tillbaka din arbetsförmåga och återgå i arbete. Du förväntas följa rekommendationer om behandling hos exempelvis fysioterapeut, arbetsterapeut eller samtalskontakt. Det kan också handla om egenvård som att förändra dina levnadsvanor (kostvanor, tobaksbruk, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, sömn och matvanor). Regelbunden kontakt med din arbetsplats är viktigt i rehabiliteringen under sjukskrivningen.

  Vad är en Rehabiliteringsplan?

  Om sjukskrivningen förväntas bli längre ska läkare tillsammans med dig skriva en rehabiliteringsplan/plan för återgång i arbete. Där ska finnas information om den överenskommelse som   gjorts mellan läkaren, rehabkoordinatorn och dig med målet att du så fort som möjligt återgå i arbete. Planen kan innehålla träningsprogram, samtalskontakt och planering för arbetsåtergång.

  Mer information om sjukskrivning och rehabilitering kan du hitta på 1177.se och försäkringskassans hemsida

  Var god fyll i blanketten nedan inför ditt läkarbesök eller besök hos rehabkoordinatorn. Skriv ut och ta med formuläret till ditt besök.

 • Här kan du kontrollera ditt blodtryck utan att boka någon tid. Det enda som du måste tänka på är att du kan BARA kontrollera blodtrycket här OM någon ordinerat dig till att göra detta.

  Är du bara själv intresserad av att kontrollera ditt blodtryck får du söka dig till apoteken, inte på vårdcentralen.

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en påfyllnadsdos vaccin mot Covid-19 under våren skall erbjudas till:

  Personer 80 år och äldre
  Personer från 65 år eller äldre och som har dagliga omsorgsinsatser av t ex hemtjänst eller som bor på korttidsboenden.     
  Informationen om vårdosen covidvaccin på 1177.se ser ut så här:

  Vaccination mot covid-19 i Kronoberg - 1177

   

Remisskrav

Nej

Vårdcentralen är stängd för arbetsplatsträffar följande onsdagar mellan klockan 13.00-14.00: 31/1, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6, 19/6.

Besöksregler

Vårdcentralen Sländan är STÄNGD mellan klockan 13.00-14.00 onsdagar ojämna veckor på grund av arbetsplatsträffar.

Till toppen av sidan