Vårdcentralen Läkarhuset Ljungby, Ljungby

Kristina Nilssonsgatan 2 34135 Ljungby

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–17.00
Tisdag08.00–17.00
Onsdag08.00–17.00
Torsdag08.00–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–17.00
Tisdag08.00–17.00
Onsdag08.00–17.00
Torsdag08.00–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Kristina Nilssonsgatan 2 34135 Ljungby
Län, kommun:
Kronobergs län, Ljungby
Postadress:
Box 883, 34118 Ljungby, Kristina Nilssonsgatan 2, 341 35, Ljungby
Webbplats:
http://www.lakarhusetljungby.se

Publicerad: 2022-01-27

Vi vaccinerar för covid 19 alla måndagar mellan 8-15, obs endast förbokning. Från den 1 sept erbjuds ytterligare en påfyllnadsdos. Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Information om vilka som kan vaccinera sig just nu samt hur bokningen går till hittar du på 1177.se på sidan "Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19"

 

Publicerad: 2022-01-12

Du som är 18 år eller äldre kan boka tid för dos 3, när det har gått minst 3 mån sedan du tog dos 2. När du kommer måste du kunna visa upp när du fick dos 2. Detta kan du göra genom att visa upp ditt covidbevis, logga in i journalen eller ringa 0470-58 60 00. Du som fyllt 65 år kan nu boka tid för dos 4.

Boka tid genom att klicka på "Boka tid" under "Våra e-tjänster" eller ring på 0372-155 80.

 

Publicerad: 2020-03-26

För att boka tider på vår barnavårdscentral sök upp Barnavårdscentralen Läkarhuset Ljungby på 1177.se

Länk till kontaktkortet för Barnavårdscentyralen Läkarhuset Ljungby  

Ingår i Vårdval Kronoberg

Verksamhetschef Mari Bergenholtz 0372-15580

Driftsform: Privat

Välkommen till vårdcentralen Läkarhuset!

Vårdcentralen ingår i vårdval Kronoberg. Vi erbjuder grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper, rådgivning, rehabilitering, förebyggande hälsoinsatser, specialistsköterskekompetens i astma-KOL, diabetes, inkontinens, äldre, demens, livsstilsfaktorer, barnhälsovård, asyl samt psykiatrikompetens och sjukgymnastik.

Vi tror att den bästa och effektivaste vården görs tillsammans med dig. Vi gör därför tillsamamns en plan i din journal. För att möjliggöra flödet har vi öppnat upp all vår mottagningsverksamhet utom läkartiderna för att du ska kunna boka, avboka och omboka själv via 1177.se. Du bokar själv dina återbesökstider och du håller dig uppdaterad via din journal som du läser på 1177.se. När vi behöver kommunicera hör du av dig till oss och vi till dig.

Du når oss genom vårt telefonsystem med telefonnummer 0372-155 80. Du kan ringa dygnet runt på vardagar och vi ringer upp dig mellan kl. 8 och 17. Du får en uppringningstid som du själv kan senarlägga om tiden inte skulle passa dig.

Du kan även visa oss dina bekymmer direkt när du ringer då vi har möjlighet att göra om ditt samtal till videobesök under förutsättning att du har en smartphone.

Du kan även skriva dina frågor till oss via 1177 e-tjänster. Var noga med att aktivera avisering till din mail eller mobiltelefon eftersom du då möjliggör att vi kan skicka meddelande till dig.

För att du ska känna dig trygg med din vård under Coronatider har vi omorganiserat vårt arbetssätt. Vi erbjuder nu telefon och videobesök hos alla personalkategorier. Behöver du ändå besöka oss fysikt har vi en speciell ingång på sidan av huset för dig med infektion och den vanliga ingången via receptionen för all annan vård. När du har video, telefonbesök eller besökt oss via infektionsingången får du faktura för besöket hemskickad utan administrationsavgift.

Du ringer 112 vid livshotande tillstånd. 1177 vid frågor om råd när vårdcentralen är stängd eller till jouren 0470-587800 vid vårdbehov som inte kan vänta till vårdcentralen öppnar igen. 

Vi på Läkarhuset har tillsammans med övrig vård i Region Kronoberg skapat ett system där du beroende på vårdbehov får rätt kontakt dygnet runt. Hela sjukvården i Kronoberg har samma journalsystem vilket ger en säker kvalitè på vården för dig. Läkare, psykologer och andra privata aktörer på nätet har inte tillgång till din journal. De kan därför inte se din vårdhistoria eller dokumentera ditt nuvarande tillstånd i din journal och vid varje samtalskontakt får din vårdcentral betala 500 kr. Vi ber dig därför använda vårt eget vårdsystem i Kronoberg så att vi tillsammans kan fortsätta ge en god vård även efter Coronatiden!

http://lakarhusetljungby.se/

För mer information vänligen besök vår hemsida via länken ovan. 

 • Bokas via telefon 0372-155 80.

  På vårdcentralen arbetar två fasta läkare, en kvinnlig och en manlig. Båda har specialistutbildning i allmänmedicin. Varje termin har vi en ny AT läkare som stannar 6 månader.

  Våra läkare:

  • Erbjuder fysiska akuta och planerade besök på mottagningen, via telefon och videobesök. Vårdutbudet innefattar bedömningar, utredningar, uppföljningar, recept, vaccinationer, intyg, mindre operationer, gynekologi, rektalundersökningar med mera.
  • Samarbete med kommunens hemsjukvård och även hembesök vid behov.
  • Hälsokontroller på barn upp till 6 år på BVC.
 • Bokas via telefon: 0372-155 80 eller direkt via 1177.se.

  Distriktssköterskan tar emot patienter i alla åldrar, du kan välja mellan fysiska och digitala besök.

  Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • Rådgivning.
  • Bedömning, omläggning och behandling av till exempel sår, hud-, öron- eller ögonbesvär.
  • Förskrivning av vissa läkemedel och hjälpmedel.
  • Div.vaccinationer så som tex. säsongsinfluensan.
  • Injektioner.
  • Blodtrycks-/puls kontroller.
  • Suturtagning.
  • Öronspolning.
  • Katetervård.
  • Vaccinationer och hälsokontroller som du själv bekostar.

   

 • Du beställer tid genom vårt telefonssystem TeleQ eller bokar direkt på 1177.se. Du kan även läsa dina provtagningsresultat i din journal via 1177.se.

  På laboratoriet får du hjälp med provtagning som är ordinerad från Läkarhuset eller från annan vårdenhet.

  Du kan även boka tid för ordinerade puls, blodtryck och EKG som tas inför läkarbesök på Läkarhuset eller annan enhet.

   

 • Boka via 1177.se eller på telefon 0372-155 80.

  Mottagningen vänder sig till dig som har allergiska besvär, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Vi kan hjälpa till med:

  • Information om din sjukdom för att du ska kunna hantera din vardag.
  • Uppföljning enligt nationella riktlinjer.
  • Spirometritest där lungfunktionen mäts.
  • Ansträngningstest.
  • Utredning av allergi.
  • Information kring allergi- och överkänslighet.
  • Träning i att använda medicin och hjälpmedel.
  • Du ansvarar själv för din bokning och uppföljning.

   

 • Länk till kontaktkort 1177.se

  Telefontid: Vardagar kl. 09-09:30 på telefon 0372-155 92. Övrig tid 0372-155 80. Du kan själv boka, omboka och avboka alla bvc besök utom de där läkare medverkar via 1177.se. Första året är det många besök på BVC och du får då tid direkt av BVC sköterskan. Besöken vid 18 månader, 2½ och 4 år bokar du själv.

  För att underlätta i kommunikationen använd kontaktvägen via 1177.se där du kan skriva dina meddelande till BVC sköterskan när ditt ärende inte är akut. Var noga med att aktivera aviseringen så att du vet när hon har meddelande till ditt barn.

  Vi erbjuder dig barnhälsovårdens nationella program, se länkar nedan. Besök på BVC är kostnadsfritt, men om du av någon anledning inte dyker upp på ett bokat besök kommer faktura skickas till dig för uteblivet besök.

  Vi kan hjälpa till med:

  • Regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt 0-6 år.
  • Vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
  • Samtal och rådgivning/föräldrautbildning.
  • Telefon och videobesök är möjligt vid behov.

   

  https://www.rikshandboken-bhv.se/globalassets/rhb/media/dokument/barnhalsovardens-nationella-program/barnhalsovardens-nationella-program.pdf

  https://www.rikshandboken-bhv.se/globalassets/rhb/media/dokument/barnhalsovardens-nationella-program/halsobesok-per-alder-oversikt.pdf

  http://lakarhusetljungby.se/bvc

   

 • http://lakarhusetljungby.se/vardcentral/mottagningar/diabetesmottagning/

  Mottagningen vänder sig till dig som har diabetes. Du träffar oftast din diabetesläkare en gång om året och din diabetessköterska lite oftare beroende på hur du mår.

  Boka ditt besök via 1177.se eller på telefon 0372-155 80. När du själv bokar ditt besök tänk på att det alltid är provtagning innan eftersom ditt besök grundar sig på hur dina blodsockernivåer ligger. Tiden för provtagningen bokar du också själv via 1177.se. Gå in och läs i din journal via 1177.se om den planering du och din läkare/sjuksköterska har lagt vi ditt förra besök. 

  Vi kan hjälpa till med:

  • Information om din sjukdom för att du ska kunna hantera din vardag bra.
  • Uppföljning enligt nationella riktlinjer.
  • Livsstilsråd om kost, motion, sömn, tobak och alkohol.
  • FaR, Fysisk aktivitet på recept.
  • Förskrivning av hjälpmedel och information kring hur dessa fungerar.
  • Information om läkemedelsbehandling.
 • http://lakarhusetljungby.se/vardcentral/mottagningar/demensmottagning/

  Telefon: 0372-155 80.

  Mottagningen vänder sig till dig som har någon form av misstänkt demenssjukdom och till din närstående.

  Vi kan hjälpa till med:

  • Utredning av misstänkt demenssjukdom.
  • Regelbunden uppföljning vid demenssjukdom.
  • Information och rådgivning om konsekvenser av sjukdomen.
  • Förmedla kontakt till hjälpmedelskonsulent.
  • Förmedla kontakt till kommunernas demensansvariga, oftast den kommunala demenssjuksköterskan men också till anhörigkonsulent.
  • På demensmottagningen har patienten sin "kontaktsjuksköterska".
 •  Du bokar tid via 1177.se eller via telefon 0372-155 80.

  Vi hjälper dig som har:

  • Led- och muskelbesvär.
  • Rehabilitering efter skador och operationer.
  • Smärtlindring.
  • Avspänning och stresshantering.
  • Problem med andningen.
  • Artrosproblematik och Atrosskola digitalt.
 • Fysisk aktivitet kan förebygga och behandla bland annat kärlkramp, diabetes, högt blodtryck och är effektivt vid depression.

  Din läkare eller annan legitimerad vårdpersonal kan ge dig ett Fysisk aktivitet på Recept. Beroende på vad som önskas för hjälp slussas man vidare till annan aktör som lägger plan och följer dig en tid.

  • Om det gäller träning träffar du en FaR-mottagare som tillsammans med dig lägger en plan för ökad fysisk aktivitet utifrån dina förutsättningar.
  • Om det gäller levnadsvanor i stort träffar du en FaR-mottagare där ni har hälsosamtal och går igenom din aktuella livssituation.

  Själva FaR-receptet är kostnadsfritt men följande aktör tar möjligen ut ersättning.

  Du kan nå Fysisk aktivitet på recept via e-tjänsterna på 1177.se. När du loggat in och lagt till mottagningen (FaR) har du möjlighet att boka om eller boka av din tid eller be om att bli kontaktad.

  På vårdcentralen har vi också en FaR-ledare som vid behov kan ringa upp dig.

 • Flyktinghälsovården vänder sig till dig som är asylsökande.

  Vi kan hjälpa till med:

  • Inledande hälsosamtal och undersökning.
  • Råd och stöd.
  • Vägledning och information.
 •  http://lakarhusetljungby.se/vardcentral/mottagningar/livsstilsmottagning/

  Telefon: 0372-155 80 eller via 1177.se på livsstilsmottagningen.

  Mottagningen vänder sig till dig som önskar hjälp med att förändra dina levnadsvanor. Det kan gälla kost, fysisk aktivitet, alkohol, stress, sömn, tobak, smärta, trötthet med mera.

  Vi människor har anpassat oss efter en samhällsutveckling som egentligen inte passar våra ursprungliga behov. Detta är en av anledningarna till symtom från både från kropp och själ. På livsstilsmottagningen försöker vi hjälpa till med de förändringar som är möjliga i ditt liv för att du ska må bättre.  

 • Boka via 1177.se för inkontinens eller ring telefon: 0372-155 80.

  Läckage, inkontinens, av urin och avföring är något man sällan pratar om fast det är ett vanligt problem i alla åldrar. Om man har urin- eller avföringsinkontinens är det viktigt att söka hjälp för sina besvär. Oavsett om besvären är tillfälliga eller mer varaktiga finns det bra behandlingsmetoder och hjälpmedel.

  Vi kan hjälpa till med

  •  Utredning av inkontinensens grundorsak.
  •  Rådgivning och träningsprogram.   
  •  Information om inkontinenshjälpmedel.
  •  Förskrivning av hjälpmedel.

  Om du får hjälp av hemsjukvården är det via dem du ska beställa inkontinensskydd.

 • Telefon: 0372-155 80 eller boka hos vår psykolog eller psykosocialaresurs via 1177.se.

  Vårt mål är att hjälpa dig att må bättre och ta kommandot över ditt liv.

  Vi utför bedömning av psykisk ohälsa, konsultationer, rådgivning och samtalsbehandling.

  Behandlingen riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest, stress, sömn eller befinner sig i kris.

  Den psykologiska konsultationen utgörs av kognitiv beteende terapi (KBT) som är en forskningsbaserad metod inriktad på praktisk beteendeförändring. Behandlingen anpassas efter dina problem och är oftast relativt kort. Vi kan även anpassa antalet behandlingstillfällen genom att erbjuda återbesök och uppföljning under våra bokningsbara tider. Du har alltid möjlighet att efter den aktiva behandlingen komma tillbaka för uppföljning och fortsatt stöd.

 • Telefon 0372-155 80.

  Mottagningen vänder sig till dig som önskar vaccinera dig inför din resa. Tänk på att beställ tid i god tid före resans avgång. Vi vaccinerar även mot TBE. (fästingburen smitta).

  Du betalar själ hela kostnaden för vaccinationen.

  Om du inte har några sjukdomsymtom men ändå vill kontrollera dig faller inte denna önskan under ramen för hälso och-sjukvårdens uppdrag, därför erbjuder vi hälsoundersökningar. Det finns olika hälsoundersökningar beroende på vilken frågeställning du har. Kostnaden varierar beroende på innehåll. Du betalar själv hela kostnaden.

  Det händer att du som patient vill kontrollera blodprover som inte är medicinskt försvarbara för sjukvården och då kan du välja att betala provtagningen själv. Det finns en vis arsenal av prover att välja på där genprover inte ingår.

 • Mottaningen riktar sig till dig som är lite äldre och som har flera sjukdomar. Du bokar tid genom att ringa 0372-155 80.

  Du träffar en distriktssjuksköterska både via besök och telefon där ni tillsammans identifierar det eller de problemområden som gör att du känner dig osäker, otrygg för eller på något annat sätt påverkar ditt vardagsliv.

  Vid det inledande besöket gör vi en hälsoundersökning med blodtryck, puls, inspektion av hud, munhåla, tänder och samtalar om hur det går med maten, sömnen, om smärta finns och mycket mer som rör din hälsosituation. Beroende på vad undersökningen leder till går vi vidare för att hitta eventuella behandlingar, metoder, stöd och resurser. Vi tittar tillsammans över vad sjukvåd, kommun och föreningsliv har att erjuda.

  Fråga gärna själv efter äldremottagningen via telefon eller någon av personalen på Läkarhuset så hjälper vi till att inleda en kontakt.

 • Om du blir sjukskriven i mer än 2 veckor, har frekventa mindre sjukskrivningar eller riskerar att hamna i sjukskrivning erbjuds du hjälp med att koordinera din rehabilitering.

  Du ringer via 0372-155 80 eller bokar besök eller teletid direkt via rehabkoordinatorn på 1177.se.

  Vi arbetar i team där det förutom läkare även finns sjukgymnast, psykosocial resurs, psykolog och rehabkoordinator. Tillsammans med dig planlägger vi din rehabilitering så att du kan komma tillbaka till arbete och vardagsliv igen på ett hållbart sätt. Din arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för dig som är sjukskriven i mer än 4 veckor och vi hjälper dig att hålla kontakten.

  Vi arbetar med Aktiv Rehab. Detta innebär att kontakt tas med arbetsgivare och försäkringskassa i ett tidigt stadium för en gemensam plan. Du kommer att erbjudas ett livsstilsprogram som fokuserar på faktorer som du kan påverka genom din livsstil. Du erbjuds även promenad och avslappning i grupp. Du har även enskilda möten med en eller flera av oss i teamet för att jobba med just dina problem.

  Att vara sjukskriven innebär ett aktivt arbete för att komma tillbaka till ett hållbart bättre liv där arbete ingår som en naturlig del.

 • Årets inflensa vaccinering bokar du via 1177.se eller ringer oss på 0372-155 80.

  Säsongsinfluensa:

  Du som riskerar svår sjukdom på grund av influensainfektion kan kostnadsfritt vaccinera dig mot säsongsinfluensan. Läs mer om prioriterade riskgrupper på www.1177.se/influensa

  Svarar du JA eller VET EJ på någon av nedanstående frågor skriv i meddelandefältet vid bokning av tid.

  Är du allergisk mot ägg eller har annan allvarlig allergi?

  Har du tidigare fått allvarlig reaktion (yrsel, svimmning, andnöd, utslag) i samband med vaccination?

  Medicinerar du med blodförtunnande medel som Waran, Fragmin, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis?

  Önskar du samtidigt pneumokockvaccin (mot vissa typer av lunginflammation) ange det som meddelande vid bokningen. Vårdpersonalen avgör om detta är aktuellt för dig.

 • Säsongsinfluensa - Influensavaccination

  När säsongsinflunsan börjar närma sig kan man kostnadsfritt vaccinera sig. Läs mer om de prioriterade riskgrupperna på www.1177.se/influensa. På grund av stort intresse för att vaccinera sig mot influensa, kan det vara en begränsad tillgång till vaccin. Riskgrupper, personer över 65 år och äldre prioriteras. Det är möjligt att personer som inte ingår i riskgrupp inte kommer att erbjudas vaccinet.

Till toppen av sidan