Olofströms vårdcentral

Rösjövägen 10

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–17.00
Tisdag08.00–17.00
Onsdag08.00–17.00
Torsdag08.00–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–17.00
Måndag17.00–19.00tidsbokade besök
Tisdag08.00–17.00
Onsdag08.00–17.00
Torsdag08.00–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Rösjövägen 10
Län, kommun:
Blekinge län, Olofström
Postadress:
Rösjövägen 10, 293 32 Olofström

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Busstationen finns på gångavstånd. Vi har bra parkeringsmöjligheter.

Foto av Olofströms vårdcentral

Vi finns i ett centralt och bra läge i Olofström på Rösjövägen 10, och har också en seniormottagning i angränsande lokaler.


Läs mer om vad vi erbjuder under fliken Vårt utbud.

På vårdcentralen finns den vård som är basen i hälso- och sjukvården, det vill säga den vård som inte kräver sjukhusets resurser eller utrustning. Det är i första hand hit du ska vända dig när du blir sjuk och vill få kontakt med vårdpersonal.

Driftsform: Region

Det finns olika sätt att söka vård beroende på vad du har för besvär eller behov. Här hittar du information om hur du söker vård i Blekinge.

På samma sida hittar du också vår symtomguide med tips på självhjälp för de vanligaste symtomen som feber, hosta och halsont.

På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med:

 • Akuta sjukdomar, skador och besvär.
 • Kontroll av kroniska sjukdomar.
 • Fysioterapi och rehabilitering.
 • Förebyggande hjälp som vaccinationer, hälsokontroller och råd om levnadsvanor.
 • Jourcentralen har öppet vardagar mellan klockan 17.00 och 21.00. Lördagar och söndagar har jourcentralen öppet mellan klockan 08.00 och 21.00. Till jourcentralen kommer du med akuta besvär som inte kan vänta tills din vårdcentral öppnar igen. Du bokar tid genom att ringa jourcentralen på telefon. Du kan också ringa 1177 för att få en medicinsk bedömning som kan leda till en tid på jourcentralen.

  Läs mer på jourcentralens sida.

 • Vårdrelaterade yrken på vårdcentralen är allmänläkare, biomedicinsk analytiker, distriktssköterska, medicinsk sekreterare, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och undersköterska.

  Hos oss finns både manliga och kvinnliga läkare. 

  Chef för Olofströms vårdcentral är Lena Jönsson.

 • I appen Din vård Region Blekinge kan du kontakta Olofströms vårdcentral digitalt. Du hittar appen under länken "appen Din vård Region Blekinge" högre upp på sidan.

  När du går in i Din vård Region Blekinge skriver du in ditt ärende. Du får då en medicinsk bedömning, och åtgärder efter behov. Det kan handla om att ge dig råd om hur du tar hand om dig själv, eller att erbjuda ett digitalt eller fysiskt besök till en läkare eller sjuksköterska.

  För digitala besök gäller samma avgift som för ett fysiskt besök. Här kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för besök i hälso- och sjukvården.

 • Astmamottagningen är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Här arbetar astma- och KOL-sjuksköterskor med högskoleutbildning i allergi, astma och KOL i samarbete med läkare, arbetsterapeut och sjukgymnaster. Vi utreder, behandlar, gör uppföljningar och ger stöd och förebyggande åtgärder. Mottagningen finns på Olofströms vårdcentral.

 • Alla barn mellan 0-6 år har rätt till kostnadsfri barnhälsovård enligt ett nationellt program. Under barnets första år är besöken täta och görs på barnavårdscentralen (BVC), som hembesök och i föräldragrupper.

  På BVC görs hälsoundersökningar och samtalas om exempelvis barns hälsa, utveckling, kost, sömn, säkerhet och föräldraskap. Alla barn erbjuds vaccinationer mot ett flertal sjukdomar.

  På BVC arbetar specialistutbildade sjuksköterskor och läkare som samarbetar med exempelvis psykologer, logopeder, dietister, barnsjukvård, barnomsorg och socialtjänst.

  Kontaktuppgifter för rådgivning och bokning:

  BVC-sköterska Linda Henriksson telefonnummer 0454-73 31 17
  BVC-sköterska Britt Thörn telefonnummer 0454-73 31 36

  Läs mer om barnhälsovård på 1177.se

  Läs tema Barn och föräldrar på 1177.se

 • Demenssjuksköterskan vänder sig till dig som har en demenssjukdom eller har en närstående med demenssjukdom. Vi kan ge hjälp hemma hos dig som är sjuk, både om du bor i det egna hemmet eller ett särskilt boende. Målet är att både den som är sjuk och anhörig ska kunna ha ett självständigt liv. Kontakta oss om du är orolig för egen del eller för någon närstående.

 • Diabetesmottagningen är för dig med diabetes typ 2. Här arbetar distriktssköterskor med högskoleutbildning i diabetes i samarbete med läkare. Hit kallas du för information, uppföljning och stöd till förebyggande åtgärder och behandling. Du får råd hur du på bästa sätt ändrar din kost och håller dig i form.

  Du kan nå diabetessköterskan på telefon 0454-73 31 00.

 • Om du har problem från muskler och leder kan du vända dig till oss för bedömning och behandling. Du behöver inte ha remiss utan kontakta oss direkt. Vi samarbetar med distriktsläkare och distriktssköterskor. Ring oss på telefonnummer 0454-73 31 00.

 • När du blir sjuk eller får någon mindre skada behöver du inte alltid träffa en läkare. Då kan du kontakta en distriktssköterska. Innan du kommer på besök hos oss måste du boka tid. Ring oss på telefon 0454-73 31 00.

 • Familjeläkarna är specialister inom allmänmedicin. Detta innebär att samtliga familjeläkare har en bred medicinsk utbildning och kompetens att ta hand om de flesta sjukdomssymtom. Om det behövs kan familjeläkaren ge remiss till annan vård. När du ringer erbjuds du att bli uppringd samma dag. Du får då en tid som mottagningen ringer upp dig på.

 • På logopedmottagningen består verksamheten av bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljningssvårigheter. Du behöver ingen remiss för att komma till oss. För att kunna göra en bedömning kan vi i vissa fall behöva kompletterande information från andra vårdgivare eller skola. Mottagningen finns på Olofströms vårdcentral. Ring oss på telefonnummer 0454-73 31 84.

 • Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du har psykiska besvär. Det kan till exempel vara ångest, depression, sorg, eller svårt att sova.

  Ibland räcker det med besöket hos oss. Annars hjälper vi dig vidare till specialistvård.

  Läs mer:

 • Du kommer i kontakt med vår psykiatrisjuksköterska genom telefonnummer 0454-73 31 00.

 • Vi erbjuder koordinering av sjukskrivning och rehabilitering till patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet. Vår rehabiliteringskoordinator samordnar insatserna runt patienten och samverkar med övriga verksamheter i hälso- och sjukvården, kontaktar arbetsgivare eller arbetsförmedlingen för att underlätta återgång i arbete eller vara kvar i arbete. Andra viktiga samarbetspartners är Försäkringskassan och kommunens socialtjänst. Du når vår rehabiliteringskoordinator via 0734-47 16 60.

 • Olofströms vårdcentral har en seniormottagning för dig som är 75 år och äldre med ett utökat vårdbehov. Välkommen att lista dig!

  Om du är under 75 år eller inte vill lista dig på seniormottagningen kan du vända dig till Olofströms vårdcentral när du behöver vård.

  Verksamheten på seniormottagningen är planerad och alla besök bokas genom Olofströms vårdcentral.

  Vid akut sjukdom ska du ringa Olofströms vårdcentral på telefonnummer 0454-73 31 00 och vid livshotande tillstånd - ring 112.

 • Tobaksavvänjning innebär att du kan du få professionell hjälp med att sluta röka och snusa av en specialutbildad sjuksköterska. Det kostar 100 kronor per besök. Ring oss på telefonnummer 0454-73 31 00.

 • Alla vårdcentraler har ett gemensamt grundutbud som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, barnhälsovård, rehabilitering, psykosociala insatser, rådgivning och förebyggande insatser. Utöver det erbjuder vi också hälsokontroll, intyg och resevaccination och samtal om levnadsvanor.

 • Information om PSA-provtagning

  PSA är en förkortning för prostata-specifikt antigen.

  PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln på män och som också finns i blodet. Förhöjda PSA-värden kan bero på flera åldersrelaterade sjukdomar, men också godartad prostataförstoring, prostatit och prostatacancer.

  Med denna information och den bifogade broschyren från Socialstyrelsen, vill Region Blekinge informera dig som är man mellan 50 och 70 år och inte har några symptom på prostatacancer, om PSA-blodprov.

  Det är svårt att veta om nyttan med PSA-prov överväger de negativa effekterna med ett prov. Därför finns det ingen allmän rekommendation om att alla män ska testas. Du tar själv ställning till om du vill testa dig genom att värdera tänkbara fördelar och nackdelar med provet.

  Fördelar och nackdelar med PSA-provtagning

  En tidigt funnen prostatacancer kan ofta botas. Det enklaste sättet att spåra prostatacancer är med ett PSA-blodprov. Den viktigaste fördelen med PSA-prov är att tidig upptäckt och behandling av prostatacancer minskar risken för allvarlig prostatacancer i framtiden.

  Den viktigaste nackdelen är att hos en del män kan en prostatacancer upptäckas och behandlas trots att cancern aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Det är fler män som behandlas efter PSA-prov, än som botas från en livshotande cancer. Behandlingen kan ge bestående biverkningar.

  För att du ska kunna ta ett så välinformerat beslut som möjligt vill vi att du läser igenom broschyren "Om PSA-prov" och sedan tar ställning till om du vill testa dig.
  Är du 50-70 år och har beslutat dig för provtagning efter att ha läst informationen ovan och den bifogade broschyren "Om PSA-prov"? Kontakta din vårdcentral för provtagning.
  Mer information finns på 1177.se, sök PSA.

  Tillhör du de män som redan testat dig?

  Har testet visat ett PSA-värde under 1,0 behöver du inte ta nästa förrän efter sex år.
  Män över 60 år som har ett PSA-värde under 1,0 behöver inte ta fler PSA-blodprov.
  Alla män som har ett PSA-värde mellan 1 och 3 bör kontrollera sig vart annat år. Din läkare informerar dig om vad som gäller för dig.

  Män med två nära släktingar (far, bror, son) med prostatacancer bör kontrolleras regelbundet från 40 års ålder. Kontakta din läkare.

  Du som har tagit del av Socialstyrelsens information om PSA-provtagning kan gå till din vårdcentral för provtagning utan remiss.

  Socialstyrelsens information om PSA-provtagning.

  Om du, efter att ha läst Socialstyrelsens information om PSA-provtagning vill ta PSA-prov, gå till din vårdcentral och fyll i blanketten Frågor till Dig som funderar på att ta PSA-prov. Du hittar blankett för utskrift här under, den finns också utskriven på din vårdcentral.

 • Har du på grund av skada, sjukdom eller ålder fått svårt att klara din vardag självständigt? Det kan handla om aktivitetsbalans i vardagen, handrehabilitering, smärta, sömn samt neurologi. Våra arbetsterapeuter hjälper dig med bedömning, träning, rådgivning och praktiska lösningar som gör vardagen enklare.

  Arbetsterapeuterna på Linden tar emot dig som är listad på de offentliga vårdcentralerna i Ronneby, Kallinge, Bräkne-Hoby, Karlshamn samt Sölvesborg och Olofström. Du är välkommen att kontakta Rehabiliteringsmottagningen Linden för tid till arbetsterapeut. För att boka tid hos oss behövs ingen remiss. Du kan alltså vända dig direkt till Rehabiliteringsmottagningen Linden utan att först ha varit hos läkare eller sjuksköterska angående dina besvär. Telefonnummer 0454-733460.

   

 • En väg in, kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa är en gemensam kontaktväg för barn och unga från 6 år upp till 18 år som mår psykiskt dåligt. Här får du som är ungdom eller vårdnadshavare rådgivning och bedömning av fortsatt vårdbehov på vårdcentral eller inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

  Du hittar mer information och kontakuppgifter här.

Vårt laboratorium har öppet för dig som har bokat tid för provtagning.

Receptförnyelse kan göras via callback rådgivning, mina vårdkontakter på 1177 eller genom att fylla i en blankett om receptförnyelse och lämna i brevlåda vid receptionen.

All vaccination mot covid-19 sker via ingång på baksidan av vårdcentralen. Samma entré som psykiatrin/mellanvården.

Till toppen av sidan