Barn- och ungdomshabiliteringens mottagning, Östersund

Köpmangatan 24, 831 30 Östersund

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.30–12.00
Tisdag08.30–12.00
Onsdag08.30–12.00
Torsdag08.30–12.00
Fredag08.30–12.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–11.30
Måndag11.30–12.15Lunchstängt
Måndag12.15–16.00
Tisdag08.00–11.30
Tisdag11.30–12.15Lunchstängt
Tisdag12.15–16.00
Onsdag08.00–11.30
Onsdag11.30–12.15Lunchstängt
Onsdag12.15–16.00
Torsdag08.00–11.30
Torsdag11.30–12.15Lunchstängt
Torsdag12.15–16.00
Fredag08.00–11.30
Fredag11.30–12.15Lunchstängt
Fredag12.15–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Köpmangatan 24, 831 30 Östersund
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund
Webbplats:
http://www.regionjh.se/barnhab

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Köpmangatan 24.

Barn och ungdomshabiliteringen riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsehinder, medfödd eller förvärvad hjärn- eller ryggmärgsskada. Habilitering är det stöd som ges för att bibehålla och utveckla förmågor med syftet att få bästa möjliga förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhället.

Barn och ungdomshabiliteringens insatser rör exempelvis dessa områden :


Kunskap om funktionsnedsättning

Vardagsfärdigheter

Hälsa och levnadsvanor

Relationer och socialt samspel

Problembeteenden

Motorik och förflyttning

Andning och sväljning

Sinnesintryck och smärta

Språk och kommunikation

Barnets olika miljöer exempelvis skolan

Hjälpmedel och anpassning

Samhällsstöd

Stöd till närstående


På Barn och ungdomshabiliteringen samarbetar flera yrkeskategorier såsom arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, logoped, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, specialpedagog och uroterapeut. Insatser kan ges såväl i grupp som enskilt. Ibland samverkar Barn och ungdomshabiliteringen med andra verksamheter inom hälso- och sjukvård och kommuner.

Driftsform: Region

Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar med att:

 • Kartlägga förmågor och behov av insatser
 • Utreda vissa diagnoser
 • Ge kunskap om funktionsnedsättning och stöd att utveckla egen förmåga att hantera sin situation
 • Ge insatser för att möjliggöra aktivitet och förutsättningar för delaktighet
 • Ge planerade och målinriktade insatser från flera olika kompetensområden
 • Upptäcka risk för ohälsa och aktualisera behov av åtgärder
 • Ge råd och stöd från olika yrkeskategorier
 • Informera om vilket stöd det finns att få från kommunen och andra aktörer i samhället
 • Ge behandling och träning
 • Ge stöd till anhöriga

Här är en länk till utbildningskatalogen: Grupper och utbildningar

 • Uppföljningen gäller för barn som är födda för tidigt, och för barn som har fått komplikationer i samband med förlossningen eller under perioden som nyfödd. Syftet med uppföljningen är att tidigt upptäcka barn som har neurologiska avvikelser, som exempelvis cerebral pares.

  Föräldrar eller andra vårdnadshavare kan också få stöd och råd när det gäller att stimulera barnets utveckling och samspelsförmåga.

  Riskbarnsuppföljning är en samverkan mellan Barn- och ungdomshabiliteringen och Barnkliniken på Östersunds sjukhus.

 • Ätteamet tar emot barn som har svårt att äta, dricka och svälja. Det handlar om att hjälpa barn och föräldrar att utveckla barnets förmåga att äta utifrån barnets egna förutsättningar. Målsättningen är att få till fungerande måltider i barnets olika miljöer.

 • Rehabteamet träffar barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador eller ryggmärgsskador. Förvärvade skador är skador som drabbar friska barn, till exempel efter en olycka eller sjukdom. Om det är svårare skador så påbörjar vi rehabiliteringen tidigt i samarbete med barnkliniken på Östersunds sjukhus.

  Rehabteamet tar även emot barn och ungdomar som har långvariga besvär efter hjärnskakning. Långvariga besvär kan vara huvudvärk, trötthet, yrsel, minnesförlust eller koncentrationssvårigheter.

Remisskrav

Remiss eller egenvårdsremiss. Remiss kan skickas från exempelvis barn- och ungdomsmedicin, barnavårdscentral (BVC), skolhälsovård eller föräldra- och barnhälsan.

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 17 år eller yngre.

Kontakten med Barn och ungdomshabiliteringen avslutas helt vid 18 år eller i vissa fall vid 21 års ålder.

Till toppen av sidan