VACCINATIONER

Vaccination mot japansk hjärninflammation

Japansk hjärninflammation, eller japansk encefalit, är en virussjukdom som sprids med myggor. Om du ska resa till Sydostasien eller stora delar av östra Asien en längre tid bör du vaccinera dig. Sjukdomen är mycket ovanlig, men är allvarlig och livshotande för den som smittas.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination rekommenderas till exempel om du

 • ska stanna i riskområden längre än tre till fyra veckor
 • planerar upprepade besök
 • ska övernatta på landsbygd
 • ska resa till ett land där det pågår en epidemi.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Du får vanligtvis sprutan på utsidan av överarmen. Barn som är yngre än ett år brukar få sprutan på lårets framsida.

Barn från två månader och ungdomar upp till 18 år

Grundvaccineringen mot japansk hjärninflammation består av två doser.

För att få ett bra skydd rekommenderas att barnet får:

 • Dos ett
 • Dos två, fyra veckor efter dos ett. 

Efter dos två har barnet ett skydd i minst ett år.

Om barnet behöver ett längre skydd eller tänker resa igen rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos ett till två år efter grundvaccineringen. Barnet har då ett skydd i minst tio år.

Vuxna

Grundvaccineringen mot japansk hjärninflammation består av två eller tre doser beroende på din ålder.

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

 • Dos ett
 • Dos två, en till fyra veckor efter första dosen
 • Om du har fyllt 60 år får du vanligtvis en påfyllnadsdos en-två månader efter dos två.

Efter dessa doser är du skyddad i minst ett år. 

Om du behöver ett längre skydd eller tänker resa igen rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos ett till två år efter grundvaccineringen. Du har då ett skydd i minst tio år. 

Graviditet, amning och vaccination

Rådgör med läkare om du behöver vaccineras när du är gravid eller ammar. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, vaccinet påverkar barnet.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du ibland bli röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Du kan också få ont i huvudet och muskelvärk.

Kontakta läkare om eventuella besvär inte går över inom en eller några dagar.

Till toppen av sidan