Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid kärlkramp

Kärlkramp behandlas nästan alltid med olika läkemedel. Dessa kan minska besvär som bröstsmärta och andfåddhet när du anstränger dig. Dessutom kan risken för hjärtinfarkt i framtiden minska.

Man får oftast börja med läkemedel direkt när läkaren har konstaterat eller starkt misstänker kärlkramp. Detta gäller även om utredningen inte är helt avslutad med till exempel undersökningar som arbetsprov eller kranskärlsröntgen.

Till toppen av sidan