Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som innebär att hjärtat har försämrad kapacitet. Du får behandling med läkemedel om du har hjärtsvikt. Syftet med behandlingen är att underlätta hjärtats arbete och motverka försämring av hjärtsvikten.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid hjärtsvikt.

Till toppen av sidan