Fritidshjälpmedel

Jämtland Härjedalen

Hjälpmedelscentralens kundtjänst kan svara på frågor om fritidshjälpmedel i Jämtland Härjedalen.

 

Hjälpmedel att hyra, låna eller köpa

Hjälpmedel att hyra, låna eller köpa

Fritidshjälpmedel gör det lättare att utöva olika fritidsaktiviteter som till exempel cykling. De kan också vara hjälpmedel för att utöva en hobby, en sport eller aktiviteter som skidåkning eller paddling.

Fritidshjälpmedel kan vara enkla produkter, men även specialbyggda hjälpmedel för särskilda idrotter som till exempel kälke för ishockey, sit-ski för utförsåkning, särskilda stolar och styranordningar för segling.

Ibland kan fritidhjälpmedel skrivas ut av vården, men det är inte vanligt. Däremot kan den förskrivare, som man annars har kontakt med, informera om var man kan hyra, köpa eller låna fritidshjälpmedel. Om det finns bidrag att söka kan man också vända sig till sin förskrivare för att få information om vart man kan vända sig.

Vart vänder man sig?

Ofta kan man få information om det är möjligt att få fritidshjälpmedel förskrivna genom den man brukar ha kontakt med för att få hjälpmedel.

Svenska Parasportförbundets webbsida kan man få information om vilka idrotter man kan utöva i sitt distrikt.

Några av de fritidsanläggningar som har hjälpmedel för uthyrning:

Läs mer om fritidshjälpmedel på webbplatsen Spinaltips.

Fäll ihop
Publicerad:
2014-05-26
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm


Jämtland Härjedalen
Tillägg uppdaterade:
2014-05-26