Senast reviderad 2018-05-29

Hur länge behöver barn sova i olika åldrar?

Fråga

Jag undrar hur många timmar barn behöver sova per dygn för att må bra? Vi har barn mellan 7 och 13 år. Vad är lämpligt för de olika åldrarna?

Svar

Både barn och vuxna har mycket individuella sömnbehov. Det går lätt att se inom en och samma familj som har flera barn. En god regel är att om barnet fått tillräckligt med sömn under dygnet vaknar hen pigg och utsövd.

En grov uppskattning är att barn mellan 1 och 3 år behöver 12-13 timmars sömn. De som är mellan 6 och 12 år behöver ungefär 10-11 timmar. Läs gärna mer i vår text om barn och sömn.

Sömn har också olika djup. Det är alltså inte så att 11 timmar för ett barn innebär samma återhämtning för ett annat barn. Deras sömnmönster och sömndjup kan vara helt annorlunda.

Det finns mer specificerade riktlinjer från ett sjukhus i Boston, där de bland annat ägnar sig åt att studera barns sömn.  Enligt detta sjukhus uppskattning har barn i olika åldrar följande sömnbehov:

 • 1 år: 14 timmar
 • 2 år: 13 timmar
 • 3 år: 12 timmar
 • 4 år: 11,5 timmar
 • 5-6 år: 11 timmar 
 • 7 år: 10,5 timmar
 • 8-10: år 10 timmar
 • 11 år: 9,5 timmar
 • 12-15 år: 9 timmar
 • 16 år: 8,5 timmar
 • 17-18 år: 8 timmar

Dessa siffror är mer riktmärken än exakta tidsangivelser. Det har även på senare tid visats i olika studier att ungdomar under pubertet har ett större sömnbehov än vad som framgår av tabellen från USA.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin