Senast reviderad 2015-08-31

Hur länge behöver barn sova i olika åldrar?

Fråga

Jag undrar hur många timmar barn behöver sova per dygn för att må bra? Vi har barn mellan 7 och 13 år. Vad är lämpligt för de olika åldrarna?

Svar

Både barn och vuxna har mycket individuella sömnbehov. Det kan man lätt se inom en och samma familj som har flera barn. En god regel är att om barnet fått tillräckligt med sömn under dygnet vaknar det piggt och utsövd.

En grov uppskattning är att barn mellan 1 till 3 år behöver 12 till 13 timmars sömn och mellan 6 till 12 år mellan 10 och 11 timmar. Läs gärna mer i vår text om barn och sömn. Sömn har också olika djup. Det är alltså så inte att 11 timmar för ett barn innebär samma återhämtning för ett annat barn, eftersom deras sömnmönster och sömndjup kan vara helt annorlunda.

Det finns mer specificerade riktlinjer från ett sjukhus i Boston, där man bland annat ägnar sig åt att studera barns sömn.  Enligt detta sjukhus uppskattning har barn i olika åldrar följande sömnbehov:

1 år: 14 timmar

2 år: 13 timmar

3 år: 12 timmar

4 år: 11,5 timmar

5-6 år: 11 timmar 

7 år: 10,5 timmar

8-10: år 10 timmar

11 år: 9,5 timmar

12-15 år: 9 timmar

16 år: 8,5 timmar

17-18 år: 8 timmar

Dessa siffror är mer riktmärken än exakta tidsangivelser. Det har även på senare tid visats i olika studier att ungdomar under pubertet förefaller ha ett större sömnbehov än vad som framgår av tabellen från USA.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin