Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet zolpidem finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Edluar
 • Stilnoct
 • Zolpidem Aurobindo
 • Zolpidem Hexal
 • Zolpidem Mylan
 • Zolpidem Orifarm
 • Zolpidem ratiopham
 • Zolpidem STADA
 • Zolpidem Vitabalans.

Vad är zolpidem?

Zolpidem är ett snabbverkande sömnmedel. Zolpidem används framför allt vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär, till exempel om du har svårt att somna eller om du vaknar under natten.

Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepinbesläktade sömnmedel.

I vilka former finns zolpidem?

Zolpidem finns som vanliga tabletter, som du sväljer, i styrkorna 5 och 10 milligram.

Zolpidem finns också som så kallade sulinguala resoribletter i styrkan 10 milligram. Sublingual betyder "under tungan". Sublinguala resoribletter är tabletter som smälter under tungan.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar zolpidem

Zolpidem påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Zolpidem förstärker GABA:s sömngivande effekt. Det gör att du lättare kan somna in och att du vaknar färre gånger på natten.

Läkemedlet är narkotikaklassat

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Hur använder jag zolpidem?

Svälj den vanliga tabletten med lite vatten.

Den sublinguala resoribletten lägger du under tungan där den snabbt smälter. Du kan därför ta den utan vatten.

Läkemedlet verkar snabbt, vanligen inom en halvtimme. Därför ska du ta det precis innan du går och lägger dig. Det går också bra att ta det när du känner att du inte kan sova.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos är en tablett på 10 milligram när du går och lägger dig. För personer över 65 år är en vanlig dos 5 milligram. Du bör aldrig ta mer än 10 milligram per natt.

Behandlingen bör vara tillfällig och ska helst inte överstiga fyra veckor. Läkaren bedömer hur länge du behöver använda zolpidem. Om sömnbesvären inte går över bör du rådgöra med läkare och mer noggrant gå igenom orsakerna till besvären.

Det finns inte tillräckliga kunskaper om hur barn och ungdomar påverkas av zolpidem. Därför bör medicinen inte användas av den som är under 18 år.

Att tänka på när du använder zolpidem

Du ska inte använda zolpidem om du har allvarlig leversjukdom, svår muskelsvaghet, så kallad myastenia gravis, eller andningsuppehåll under sömnen, sömnapné.

Du bör undvika alkohol när du tar zolpidem. Alkohol och zolpidem kan förstärka varandras effekter. Sömnmedel kan tillsammans med alkohol ge kraftiga reaktioner, som till exempel förvirring eller minnesförlust.

Det finns en risk för att bli beroende av zolpidem. Därför är det viktigt att följa läkarens anvisningar. Om du är eller har varit beroende av droger eller alkohol bör du ta upp det med din läkare innan du påbörjar behandlingen.

Om du har tagit zolpidem under en längre tid ska du inte sluta plötsligt. Då kan du få till exempel sömnbesvär, huvudvärk, muskelsmärtor eller svettningar. Du kan bli orolig, irriterad eller förvirrad. För att undvika dessa besvär brukar dosen minskas gradvis, innan du helt kan avsluta behandlingen.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte använda zolpidem tillsammans med

 • Fenemal som används vid epilepsi
 • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del personer kan till exempel bli yra, dåsiga eller få ont i huvudet. Vissa kan få mardrömmar, minnesstörningar, hallucinationer eller förvärrad sömnlöshet. Några kan bli rastlösa eller få besvär från magen, som diarré, illamående eller ont i magen.

Graviditet och amning

Du bör inte använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid.

Du bör undvika läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan