Vårdcentralen Sunne Sunne, Värmlands län

Öppettider

  • Mån-Fre 08:00 - 17:00
 • Telefontider:

  • Mån-Fre 08:00 - 09:30
  • Mån-Fre 13:00 - 14:30

  Övriga kontaktuppgifter

Åmbergsvägen 12, Sunne

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Vårdcentralen Sunne, Box 80, 686 22 Sunne

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Sunne

Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden. Hos oss finner du läkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, allergi, astma, KOL), dietist, kurator,

fotvårdsspecialist, hörselvårdsassistent, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, ungdomsmottagning samt tillgång till laboratorium.

Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomar, symptom och lättare psykiska problem. Åtta av tio patienter får hela sin utredning och behandling hos oss. Vid behov remitterar vi dig vidare.

Telefontid till läkare

alla dagar i veckan utom torsdag kl 08.00-08.30. Röstbrevlåda informerar om ev ändringar.

Anna Tomczyk 0565-47521

Christer Forsberg 0565-47530

Jaan Romot 0565-47531

Lars Andersson 0565-47520

Roger van de Mortel 0565-47541.

Du kan också boka en telefontid via rådgivningssköterska på telefon 0565-47510.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Sunne

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

82%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

96%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
80 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 76 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

90 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Värmland: 90 av 100
90 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 90 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
90 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Värmland
90 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Värmland: 76 av 100
73 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Värmland
76 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Värmland: 77 av 100
80 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Värmland
77 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Värmland: 83 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Värmland
83 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Värmland: 82 av 100
79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Värmland
82 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

69 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Värmland: 70 av 100
69 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Värmland
70 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Beställ tid för resevaccination

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta oss