Vårdcentralen Kristinehamn Nybble Kristinehamn, Värmlands län

Vi har bytt system för patientjournaler. Innan vi lärt oss det nya systemet kan vårt arbete ta lite längre tid än vanligt. Det gäller både i telefon och på mottagningen. Vi ber om överseende med detta.

Från 1 april 2014 ändring av telefontid till läkare, se nedan.

Kom ihåg att du kan kontakta oss via e-tjänster.

Öppettider

  • Mån-Fre 08:00 - 17:00
  • Mån-Fre 12:00 - 12:45 Lunchuppehåll
 • Telefontider:

  • Mån-Fre 08:00 - 09:30
  • Mån-Fre 13:00 - 14:30

  Övriga kontaktuppgifter

Sandbäcksgränd 2, Kristinehamn

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Vårdcentralen Kristinehamn, 681 80 Kristinehamn
 • Färdväg: Busslinje 63

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Kristinehamn Nybble

Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden.

Hos oss finner du läkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, allergi, astma, KOL, inkontinens, sårvård) samt tillgång till laboratorium.

Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomar, symtom och lättare psykiska problem. Åtta av tio patienter får hela sin utredning och behandling hos oss. Vid behov remitterar vi dig vidare.

Öppen telefontid till läkare må-fre kl 8-8.40

Röstbrevlåda informerar om ev avvikelser

Ella Dybikowska 0550-866 11

Lars-Bertil Olsson 0550-863 35

Carin Krödel-Boellke 0550-863 32

Håkan Fermhede 0550-863 31

Magdalena Borowska 0550-861 34

Mohamad Said 0550-862 29

Dler Rashid 0550-861 32

Nils Ljungdmark 0550-863 54

Angeliki Trichona 0550-860 85

Olof Larsson tjänstledig t o m 30/9 2014

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Kristinehamn Nybble

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

70%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

91%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
71 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 92 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

93 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Värmland: 90 av 100
93 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 114 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 93 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
93 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Värmland
90 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 115 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Värmland: 76 av 100
76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 113 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Värmland
76 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Värmland: 77 av 100
79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 114 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Värmland
77 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Värmland: 83 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 116 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Värmland
83 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Värmland: 82 av 100
82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 112 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Värmland
82 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Värmland: 70 av 100
70 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 114 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Värmland
70 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Beställ tid för resevaccination

 • Beställa tid

 • Förnya recept

 • Kontakta oss