Vårdcentralen Kristinehamn Nybble Kristinehamn, Värmlands län

Öppettider

Sandbäcksgränd 2, Kristinehamn

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Kristinehamn Nybble

Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden.

Hos oss finner du läkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, allergi, astma, KOL, inkontinens, sårvård) samt tillgång till laboratorium.


Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomar, symtom och lättare psykiska problem. Åtta av tio patienter får hela sin utredning och behandling hos oss. Vid behov remitterar vi dig vidare.


Enhetschef: Ingela Agnarsson, tfn 0550-86304


Öppen telefontid till läkare må-fre kl 8-8.40

Röstbrevlåda informerar om ev avvikelser


Ella Dybikowska 0550-866 11

Lars-Bertil Olsson 0550-863 35

Carin Krödel-Boellke 0550-863 32

Håkan Fermhede 0550-863 31

Magdalena Borowska 0550-861 34

Olof Larsson 0550-861 33

Daniela Dragolici 0550-860 85

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Kristinehamn Nybble

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

74%
74%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

89%
89%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

93 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Värmland: 90 av 100
Omdöme för mottagningen 93 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 114 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 93 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 3%
Ja, helt och hållet 98 svar 85%
Delvis 15 svar 13%
Nej 1 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
93 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Värmland
90 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Värmland: 77 av 100
Omdöme för mottagningen 79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 114 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 3%
Ja, helt och hållet 75 svar 65%
Delvis 29 svar 25%
Nej 10 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Värmland
77 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Värmland: 83 av 100
Omdöme för mottagningen 86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 116 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 89 svar 76%
Delvis 22 svar 18%
Nej 5 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Värmland
83 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Värmland: 70 av 100
Omdöme för mottagningen 70 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 114 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 3%
Utmärkt 32 svar 28%
Mycket bra 40 svar 35%
Bra 32 svar 28%
Någorlunda 7 svar 6%
Dålig 3 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Värmland
70 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Värmland: 76 av 100
Omdöme för mottagningen 76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 113 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 5 svar 4%
Ja, helt och hållet 62 svar 54%
Delvis 35 svar 30%
Nej 7 svar 6%
Jag behövde ingen information 9 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Värmland
76 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Värmland: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 112 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 6 svar 5%
Ja, helt och hållet 79 svar 70%
Delvis 25 svar 22%
Nej 8 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Värmland
82 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 71 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 92 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 6 svar 6%
Den var acceptabel 54 svar 58%
Den var något för lång 15 svar 16%
Den var alldeles för lång 11 svar 11%
Jag behövde inte vänta 10 svar 10%
Jag var på planerat återbesök 2 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 115 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 79 svar 68%
Delvis 29 svar 25%
Nej 7 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställ tid för resevaccination

  • Beställa tid

  • Förnya recept

  • Kontakta mig