Fem Husläkare Sollentuna, Stockholms län

Öppettider

Nytorpsvägen 10, Sollentuna sjukhus

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Box 475, 191 24 Sollentuna
 • Färdväg: Gångväg från Sollentuna Centrum under Sollentunavägen till Sollentuna sjukhus

E-tjänster

via internet kan du:

Om oss

Välkommen till Fem Husläkare

HPV-vaccination

Med start den 1 februari 2012 kan flickor födda 1993 – 1998 gratis vaccinera sig mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Från och med 1 januari 2013 kan även kvinnor upp till 26 år vaccinera sig gratis.

Läs mer om vaccinationen


Tidsbeställning/rådgivning tel 123 446 60Drivs av Praktikertjänst AB* * *Öppen läkarmottagning måndagar kl 10.30-11.30 samt tisdagar kl.15.00-16.00Lättare akuta besvär:Halsont, hosta, luftvägsinfektion, öronvärk, urinvägsinfektion.* * *Kostnadsfri influensa- och pneumocockvaccination erbjuds  riskgrupper till och med 28 februari 2014.Vi tar emot för ovanstående vaccinationer onsdagar kl 15-16. ***Vaccinationsmottagning onsdagar 15-16.***När mottagningen är stängd, var god ring jourmottagningen Närakuten, Löwenströmska sjukhuset tel 586 210 00, öppen alla dagar kl 08.00- 22.00 eller Sjukvårdsrådgivningen tel 320 100 ***Hembesök av distriktssköterska lör-sön-helgdag 08.00-17.00 gällande planerade hälso- och sjukvårdsinsatser eller oplanerade besök när det är medicinskt eller omvårdnadsmässigt motiverat hänvisas via Vårdguiden, tel 320 100, till PR-Vård.

Driftsform: Privat, vårdavtal

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Miljö: Miljöcertifierad 2009-12-30

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Fem Husläkare

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

90%

Andel samtal som får svar samma dag.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

94%

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Övriga kvalitetsmått

Hälsosamtal till 75-åringar (vårdcentral)

Andel 75-åringar som erbjudits hälsosamtal

100%
100%
100%

Andel 75-åringar som erbjudits hälsosamtal

Undersökningen genomfördes 2013

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Följer rekommenderade läkemedelsförskrivning (vårdcentral)

Läkemedelsförskrivning enligt Kloka listan

90,5%
90,5%
90,5%

Läkemedelsförskrivning enligt Kloka listan

Undersökningen genomfördes 2013

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Mätt blodsockret på diabetespatienter (vårdcentral)

Långtidssockerprov är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat två till tre månader innan provtagningen. Om man har diabetes är det vanligt att man lämnar detta prov för att fortlöpande kontrollera att behandlingen fungerar bra

73,6%
73,6%
73,6%

Långtidssockerprov är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat två till tre månader innan provtagningen. Om man har diabetes är det vanligt att man lämnar detta prov för att fortlöpande kontrollera att behandlingen fungerar bra

Undersökningen genomfördes 2013

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Telefontillgänglighet (vårdcentral)

Andel samtal som uppnår följande krav: Svar inom 1,5 minuter vid direktsvar utan växel, Svar inom 10 minuter vid köfunktion med väntetid, Att patienten blir uppringd inom 90 minuter vid återuppringningssystem

87,2%
87,2%
87,2%

Andel samtal som uppnår följande krav: Svar inom 1,5 minuter vid direktsvar utan växel, Svar inom 10 minuter vid köfunktion med väntetid, Att patienten blir uppringd inom 90 minuter vid återuppringningssystem

Undersökningen genomfördes mars 2014

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

63 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 78 av 100
63 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 120 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 63 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 1%
Den var acceptabel 63 svar 52%
Den var något för lång 26 svar 21%
Den var alldeles för lång 15 svar 12%
Jag behövde inte vänta 8 svar 6%
Jag var på planerat återbesök 8 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
63 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Stockholm
78 av 100

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

93 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 91 av 100
93 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 163 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 93 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 3 svar 1%
Ja, helt och hållet 143 svar 87%
Delvis 16 svar 9%
Nej 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
93 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Stockholm
91 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 83 av 100
79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 165 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 101 svar 61%
Delvis 59 svar 35%
Nej 5 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Stockholm
83 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 79 av 100
78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 165 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 91 svar 55%
Delvis 48 svar 29%
Nej 8 svar 4%
Jag behövde ingen information 18 svar 10%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Stockholm
79 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 80 av 100
82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 164 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 109 svar 66%
Delvis 51 svar 31%
Nej 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Stockholm
80 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 86 av 100
88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 164 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 127 svar 77%
Delvis 33 svar 20%
Nej 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Stockholm
86 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 83 av 100
73 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 163 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 3 svar 1%
Ja, helt och hållet 93 svar 57%
Delvis 53 svar 32%
Nej 17 svar 10%

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Stockholm
83 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 73 av 100
70 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 165 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Utmärkt 36 svar 21%
Mycket bra 74 svar 44%
Bra 40 svar 24%
Någorlunda 13 svar 7%
Dålig 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Stockholm
73 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval