Vård i Sverige om man är asylsökande, gömd eller papperslös

Skriv ut
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Förföljelse och fara

Att söka asyl i Sverige innebär att man anser att man behöver skydd som flykting för att man är förföljd i sitt hemland. Man kan också söka asyl av andra orsaker som innebär risk för liv och hälsa.

Om man är gömd eller papperslös i Sverige vistas man i landet utan tillstånd.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning utan avgift. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Om man är papperslös och håller sig gömd får man erbjudande om en hälsoundersökning när man söker vård.

Visa mer

Asylsökande, gömda och papperslösa barn

Asylsökande, gömda och papperslösa barn

Vård på samma villkor

Barn och unga under 18 år, som är asylsökande, gömda eller papperslösa, ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn bosatta i samma landsting. De flesta landsting och regioner tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år.

 

Fäll ihop

Asylsökande, gömda och papperslösa vuxna

Asylsökande, gömda och papperslösa vuxna

Avgift för läkarvård

Som vuxen asylsökande, gömd och papperslös, det vill säga om man fyllt 18 år, får man sjukvård och tandvård som man inte kan vänta med. Det gäller också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

För ett besök hos läkare inom primärvården och för läkarvård som ges efter remiss ska man betala 50 kronor.

Samma summa, 50 kronor, betalar man för medicin på recept och behöver man sjukresor är kostnaden högst 40 kronor.

Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri. Om man har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den också avgiftsfri.

När man som asylsökande söker sjukvård ska man visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut, ett så kallat LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet är en tillfällig identitetshandling som gäller medan man söker asyl.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2013-06-28
Skribent:

Pia Landgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne, Malmö

Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm