• Matmärkning får nya regler

  Den 1 mars ändras reglerna för vilken mat som Livsmedelsverket tycker är tillräckligt hälsosam för att få bära symbolen Nyckelhålet. Fler produkter får märkas....
 • Mässling och resor med barn

  Just nu pågår utbrott av mässling i Tyskland, USA och Bosnien-Hercegovina. Risken att få sjukdomen i Sverige är låg men rådgör med BVC om du ska resa med barn...
 • Enkät om folkhälsa – hälsa på lika villkor?

  Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, ”Hälsa på lika villkor?”. Västra Götalandsregionen...
 • Telefonproblem åtgärdade

  De telefonistörningar i 3G-nätet som vi rapporterat om tidigare är nu åtgärdade. Nu ska det återigen gå att ringa och ta emot samtal. Telefoniproblem i...