Vård av personer från andra länder

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Man har alltid rätt till nödvändig vård

Om man kommer från ett annat land och blir sjuk vid ett tillfälligt besök i Sverige har man alltid rätt till nödvändig vård. Det kan till exempel vara akut vård eller sådan som inte kan vänta tills man kommer hem igen. Det kan handla om att man bryter ett ben som måste gipsas eller att man behöver dialysbehandling.

Vad kostnaden för vården blir beror på från vilket land man kommer. Ibland kan man få vård till samma kostnad som de som är försäkrade i Sverige.

Om man i förväg har planerat att komma till Sverige för att få vård kallas det planerad vård. Då behöver man tala med sin läkare och det krävs ett särskilt intyg från hemlandets motsvarighet till Försäkringskassan.

Om man ringer telefonnumret 1177 kan man få sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska. Då kan man också få veta vart man kan vända sig för att få vård.

Oftast ska man vända sig till en vårdcentral. Där görs en medicinsk bedömning och man får en besökstid om det behövs. På vårdcentralen kan man bli hänvisad vidare om man behöver specialistsjukvård.

Om man är akut sjuk ska man ringa larmnumret 112 för att få en ambulans.

Rätt till språktolk

En patient ska få begriplig information om till exempel sitt hälsotillstånd och hur den undersökning, vård eller behandling man behöver, går till.

Om man har svårt att förstå och tala svenska, kan man få tolkhjälp. Det kostar inget, men mottagningen man ska besöka kan behöva veta det i förväg så att de hinner kontakta en språktolk.

Visa mer

Om man är från ett nordiskt land

Om man är från ett nordiskt land

Adress och legitimation räcker

Om man är försäkrad i ett nordiskt land, Danmark, Finland, Norge, Färöarna eller Island, och behöver nödvändig vård räcker det med att kunna visa legitimation. Man ska också uppge sin adress i det land där man är försäkrad.

Om man är gränsarbetare, det vill säga bor i ett land och arbetar i ett annat i Norden, och försäkrad i ett nordiskt land ska man kunna uppge sin adress och visa legitimation.

Även den som är student och är försäkrad i ett annat nordiskt land har rätt till nödvändig vård genom att uppge sin adress och visa legitimation.

Den som har planerat att söka vård i Sverige enligt samma ekonomiska villkor som den som är försäkrad i Sverige behöver visa ett särskilt förhandsintyg. Det ska vara utfärdat av motsvarigheten till svenska Försäkringskassan och visa att hemlandet står för vårdkostnaderna. Har man inte ett sådant intyg får man betala hela kostnaden själv.

Fäll ihop

Om man är från EU, EES-land eller Schweiz

Om man är från EU, EES-land eller Schweiz

  • Europakarta med EU- och EES-länderna samt Schweiz inprickade.

    Är man från EU, ett EES-land eller Schweiz har man rätt till nödvändig vård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige.

Om man är på tillfälligt besök i Sverige

Är man med i socialförsäkringssystemet i något EU-land eller i något av EES-länderna, och är på tillfälligt besök i Sverige har man rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller också om man är försäkrad i Schweiz.

För att få nödvändig vård krävs att man har med sig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort. På engelska heter kortet European Health Insurance Card och kan beställas från den myndighet som i hemlandet motsvarar Försäkringskassan. Även barn som behöver nödvändig vård ska ha ett sådant kort.

Om man är från ett EU-, EES-land eller Schweiz och vill ha planerad vård i Sverige kräver landstingen och regionerna att man kan visa ett särskilt förhandsintyg om man vill få vården på samma ekonomiska villkor som den som är försäkrad i Sverige. Intyget visar att hemlandet står för vårdkostnaderna. Har man inte ett sådant intyg får man betala hela kostnaden själv.

Kommer man från ett land inom EU eller något av EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein kan man söka vård i Sverige och ansöka om ersättning för sina kostnader i sitt hemland.

Sverige har också särskilda sjukvårdsavtal med några EU-länder. Det betyder att rätten till vård kan skilja sig litet grann från det som beskrivits här ovan. Hos Försäkringskassan kan man få veta mer om vad som gäller.

Gränsarbetare

Gränsarbetare, det vill säga personer som arbetar i Sverige men är försäkrade i ett annat EU-, EES-land eller Schweiz, har rätt till både nödvändig och planerad vård på samma sätt som de som är försäkrade i Sverige. Men då behöver man ett särskilt intyg som utfärdas av Försäkringskassan.

Tillfälligt arbete

Om man själv söker och får ett tillfälligt arbete i Sverige kortare tid än tolv månader måste man registrera sig hos Försäkringskassan för att få vård till vanlig patientavgift.
Arbetar man längre tid än 12 månader ska man folkbokföra sig i Sverige för att få vård på samma villkor som den som tillhör Försäkringskassan.

Om man arbetar i Sverige som utsänd, av ett företag till exempel, och tillhör sjukförsäkringssystemet i ett EU-, EES-land eller Schweiz, har man rätt till nödvändig vård om man visar upp sitt EU-kort. Familjemedlemmar ska också kunna visa upp ett intyg på att man tillhör försäkringskassan i det land man kommer från.

En utsänd person som folkbokför sig i Sverige har rätt till all typ av vård i Sverige på samma sätt som den som är försäkrad i Sverige. Enda skillnaden är att man då måste visa ett särskilt intyg från Försäkringskassan.

Studerande

Studenter från EU, EES-länder och Schweiz som är mindre är tolv månader i Sverige har rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Man ska då visa upp sitt EU-kort.

Studenter från EU-, EES-land och Schweiz kan få betala hela kostnaden själv för planerad sjukvård. Men är man folkbokförd i Sverige har man rätt till vård på samma sätt som andra bosatta i landet.

Fäll ihop

Om man är från ett land utanför Europa

Om man är från ett land utanför Europa

Överenskommelser med länder

Om man kommer från ett land som inte är Schweiz eller tillhör EU-, eller EES-länderna får man själv betala hela kostnaden om man behöver sjukvård i Sverige. Det gäller både nödvändig och planerad sjukvård.

Med några länder har dock Sverige överenskommelser om sjukvård, som också kallas konventioner. Det innebär att tillfälliga besökare från Australien, Algeriet, Chile, Israel, Turkiet och delstaten Québec i Kanada, kan få vård i Sverige under vissa omständigheter, till exempel förlossningsvård. Försäkringskassan vet mer om vad som gäller för försäkrade i dessa länder.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-10-04
Skribent:

Pia Landgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne, Malmö

Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Maria Lidström, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan, Stockholm

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg