Valfrihet i vården i Västra Götaland

Skriv ut
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Akut vård

Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har du alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Du betalar den patientavgift som gäller i det landsting där du befinner dig.

Planerad vård

 • Du kan välja att söka planerad vård var du vill i Västra Götalandsregionen och Region Halland.
 • I övriga landsting och regioner kan du söka planerad vård både hos offentliga privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen eller något annat landsting eller region. En förutsättning är att vården ingår i Västra Götalandsregionens vårdutbud.
 • Vårdgivare i andra landsting/regioner tar emot dig i mån av tid och plats.
 • Regionvård och högspecialiserad vård omfattas inte av valfrihet i vården.

Offentliga vårdgivare

Söker du planerad vård utanför Västra Göta­landsregionen eller Region Halland och kost­naden för operationen/behandlingen överstiger 20 000 kronor måste en remiss/betalningsför­bindelse utfärdas av Västra Götalandsregionen.

Privata vårdgivare med avtal

Du kan söka planerad vård hos privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Vill du söka planerad vård hos privata vårdgivare som har avtal med något annat landsting eller region krävs en remiss/betalningsförbindelse oberoende av vad vården kostar. Det måste också framgå i avtalet att landstinget/regionen tar emot patienter från Västra Götalandsregionen.

Betalning/ersättning kan inte ges i efterhand. För att få en remiss/betalningsförbindelse se kontaktinformation nedan.

Du kan utan betalningsförbindelse/remiss söka vård i hela landet hos läkare eller sjukgymnast som ersätts enligt den nationella taxan.

Primärvård/Vårdcentral

Du kan söka all primärvård i hela landet utan betalningsförbindelse, t ex vårdcentral, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare med avtal.

I Västra Götaland kan du själv välja vilken vårdcentral som du vill tillhöra.
Vårdval – Välja vårdcentral i Västra Götalandsregionen

Vård i utlandet

Information om vad som gäller om du vill söka vård utomlands hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Patientens ansvar

Valfrihet i vården innebär att du som patient själv ansvarar för att

 • kontakta aktuell vårdgivare,
 • ta reda på om vårdgivaren har avtal för den vård som du efterfrågar samt att avtalet medger att vården kan ges,
 • du ska själv se till att remiss och eventuella journalhandlingar översänds till aktuell vårdgivare,
 • se till att du har fått en betalningsförbindelse innan datumet för det planerade besöket/operationen,
 • är du uppsatt på regionens väntelista, meddela sjukhuset att vården ges av annan vårdgivare.

Övrig information om Valfrihet i vården

 • Du betalar de patient- och egenavgifter som gäller i det landsting du söker vård i.
 • Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller.
 • Ersättning för sjukresa ges inte för resor ut­anför Västra Götalandsregionen och Region Halland.
 • Dock ingår sjukresa för viss vård i Säffle samt för onkologisk och förlossningsvård vid sjukhuset i Karlstad. Du betalar endast en egenavgift.
Visa mer

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontakta utifrån det område du är boende i.

Område Fyrbodal (Norra Bohuslän, Dalsland, Trestad)
Telefon: 010-435 00 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se
Post: NU-sjukvårdens Kansli, 461 85 Trollhättan

Område Skaraborg
Telefon: 0500-43 10 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: diariet.skas@vgregion.se
Post: Skaraborgs Sjukhus Skövde, 541 85 Skövde

Område Södra Älvsborg (Mittenälvsborg och Sjuhärad)
Telefon: 033-616 28 60
E-post: vardgaranti.valfrihet.sas@vgregion.se
Post: Team Vårdgaranti och valfrihet, Samaritvägen 13, Plan 2, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås

Område Mellersta Bohuslän (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Kärra-Rödbo)
Telefon: 020-44 55 55
E-post: kungalvs.sjukhus@vgregion.se
Post: Kungälvs sjukhus, Ekonomiavdelningen, Vårdgaranti/Valfrihet i vården, 442 83 Kungälv

Område Göteborg (Göteborgs kommun eller i någon av kranskommunerna Mölndal, Härryda, Partille eller Öckerö)
Telefon: 020-44 55 55
E-post: valfrihet.su@vgregion.se 
Post: Vårdgaranti-och Valfrihetskansli SU, Sjukhusgemensam Ekonomiavdelning,
Torggatan 1A, plan 4, 431 35 Mölndal

Fäll ihop

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner informationsmaterial om vårdgaranti och valfrihet i vården. 

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2014-06-13
Redaktör:

Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Eva-Charlotta Helgesson, Regionkansliets Hälso- och sjukvårdsavdelning, Västra Götalandsregionen.