Valfrihet i vården i Västra Götaland

Sammanfattning

Sammanfattning

Akut vård kan du söka hos alla vårdgivare i hela landet.

Planerad vård kan du söka hos alla offentliga vårdgivare i hela landet samt hos privata vårdgivare som Västra Götalandsregionen har avtal med. Du kan också söka planerad vård hos privata vårdgivare som andra landsting har avtal med. Vissa krav ställs dock, se mer nedan.

Du kan inte välja vårdgivare vid planerad högspecialiserad vård.

Varje landsting ansvarar i första hand för att ge sina egna invånare vård och tar emot dig i mån av tid och plats.

Planerad vård

Vid planerad vård hos offentlig vårdgivare utanför Västra Götalandsregionen och Region Halland krävs en remiss/betalningsförbindelse om vården beräknas kosta mer än 20 000 kronor.

Vid planerad vård hos privat vårdgivare som Västra Götalandsregionen har avtal/kontrakt med ställs i vissa fall särskilda krav. Detta innebär att du inte fritt kan välja privat vårdgivare på grund av att lagen om offentlig upphandling (LOU) måste följas.

Vid planerad vård hos privat vårdgivare som andra landsting har avtal/kontrakt med krävs att du skaffar en remiss/betalningsförbindelse oberoende av vad vården kostar. Du måste också ta reda på om den privata vårdgivaren kan ta emot medborgare som är folkbokförda i Västra Götaland.

För att få en remiss/betalningsförbindelse se kontaktinformation nedan. Betalning/ersättning kan inte ges i efterhand.

Vårdcentral/primärvård

Ingen betalningsförbindelse krävs för vård hos privata vårdcentraler, oavsett om vårdcentralen finns inom Västra Götalandsregionen eller i ett annat landsting. 

Du kan själv välja vilken vårdcentral i Västra Götaland du vill tillhöra, läs mer om vårdval.

Vård i utlandet

Information om vad som gäller om du vill söka vård utomlands hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Visa mer

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Fyrbodal (Norra Bohuslän, Dalsland, Trestad)

Är du boende i Fyrbodal ska du kontakta NU-sjukvården.

Telefon: 010-435 00 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning.
E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se

Postadress:
NU-sjukvårdens kansli
461 85 Trollhättan

Göteborgsområdet

Är du boende i Göteborgs kommun eller någon av kranskommunerna Mölndal, Härryda Partille eller Öckerö ska du kontakta Sahlgrenska Universitetssjukhusets valfrihetskansli.

Telefon: 020-44 55 55
E-post: valfrihet.su@vgregion.se

Postadress:
Valfrihetskansli SU
Sjukhusgemensam Ekonomiavdelning
Torggatan 1A, plan 4
431 35 Mölndal

Mellersta Bohuslän

Är du boende i Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn eller Kärra-Rödbo ska du kontakta Kungälvs sjukhus.

Telefon: 020-44 55 55
E-post: kungalvs.sjukhus@vgregion.se

Postadress:
Kungälvs sjukhus
Ekonomiavdelningen, Valfrihet i vården
442 83 Kungälv

Skaraborg

Är du boende i Skaraborg ska du kontakta Kärnsjukhuset i Skövde.

Telefon: 0500-43 10 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning.
E-post: diariet.skas@vgregion.se

Postadress:
Skaraborgs sjukhus, Kärnsjukhuset
541 85 Skövde

Södra Älvsborg

Är du boende i Södra Älvsborg ska du kontakta Södra Älvsborgs sjukhus.

Telefon: 033-616 28 60
E-post: vardgaranti.valfrihet.sas@vgregion.se

Postadress:
Södra Älvsborgs sjukhus
Vårdgaranti och valfrihet, Ekonomienheten
501 82 Borås

Fäll ihop

Frågor och svar

Frågor och svar

1. Går det att få en behandling eller operation betald i efterhand?
Nej.

2. Omfattas alla behandlingar/operationer av valfrihet i vården?
Högspecialiserad vård och kosmetiska ingrepp ingår ej.

3. Ingår utlandsvård i rätten till vårdgaranti och valfrihet i vården?
Nej, men du har möjlighet att ansöka om vård i utlandet. För ytterligare
information och ansökningsblankett kontakta Försäkringskassan.

4. Ingår sjukresan i valfrihet i vården?
Den ingår bara om du åker inom Västra Götaland och Halland. Åker du längre får du själv stå för alla rese- och kringkostnader när du väljer ny vårdgivare.

Fäll ihop

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner informationsmaterial om vårdgaranti och valfrihet i vården. 

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2013-06-17
Redaktör:

Ulrika Johansson, Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Eva-Charlotta Helgesson, Regionkansliets Hälso- och sjukvårdsavdelning, Västra Götalandsregionen.