Valfrihet i vården i Västra Götaland

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Akut/oplanerad vård

Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har du alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Du betalar den patientavgift som gäller i det landsting där du befinner dig.

Valfrihet i vården gäller

 • all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med något landsting. 

Du ska

 • få ta del av ett annat landstings vårdutbud inom öppen vård,
 • få vård i annat landsting utifrån samma medicinska behov som bosatta i det landsting som du söker vård i,
 • ha möjlighet att i annat landsting få ny medicinsk bedömning, utifrån samma villkor som i det landstinget du är folkbokförd i,
 • ha möjlighet till fast vårdkontakt. Denna vårdkontakt kan t.ex. vara en läkare eller sjuksköterska,
 • ha möjlighet att lista dig inom primärvården,
 • ha möjlighet att inom primärvården välja fast läkarkontakt.

Observera

Detta avser dig som är folkbokförd i Västra Götalandsregionen.

 • Valfriheten gäller inte sluten vård, dvs. vård som innebär att du behöver ligga inne på ett sjukhus. Undantaget är slutenvård i Västra Götalandsregionen samt för viss slutenvård i Region Halland och Landstinget i Värmland.
 • Vissa förutsättningar gäller vård utifrån valfrihet hos privata vårdgivare som har tillgänglighetsavtal med Västra Götalandsregionen. Om du är folkbokförd i Västra Götalandsregionen kan du kontakta det sjukhus där du står i kö.
 • Rikssjukvård, dvs. hälso- och sjukvård som bedrivs av ett landsting som samordnas med landet som upptagningsområde, omfattas inte av valfrihet i vården.

Primärvård/Vårdcentral

I Västra Götaland kan du själv välja vilken vårdcentral som du vill tillhöra.
Vårdval – Välja vårdcentral i Västra Götalandsregionen

Vård i utlandet

Information om vad som gäller om du vill söka vård utomlands hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Patientens ansvar

Valfrihet i vården innebär att du som patient själv ansvarar för att

 • kontakta aktuell vårdgivare,
 • ta reda på om vårdgivaren har avtal för den vård som du efterfrågar samt att avtalet medger att vården kan ges,
 • du ska själv se till att remiss och eventuella journalhandlingar översänds till aktuell vårdgivare,
 • om det krävs en betalningsförbindelse ska du se till att du har fått den innan datumet för det planerade besöket/operationen,
 • är du uppsatt på regionens väntelista, meddela sjukhuset att vården ges av annan vårdgivare.

Övrig information om Valfrihet i vården

 • Du betalar de patient- och egenavgifter som gäller i det landsting du söker vård i.
 • Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller.
 • Ersättning för sjukresa ges inte för resor ut­anför Västra Götalandsregionen och Region Halland.
 • Dock ingår sjukresa för viss vård i Säffle samt för onkologisk och förlossningsvård vid sjukhuset i Karlstad. Du betalar endast en egenavgift.
Visa mer

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontakta utifrån det område du är boende i.

Område Fyrbodal (Norra Bohuslän, Dalsland, Trestad)
Telefon: 010-435 00 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se
Post: NU-sjukvårdens Kansli, 461 85 Trollhättan

Område Skaraborg
Telefon: 0500-43 10 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: diariet.skas@vgregion.se
Post: Skaraborgs Sjukhus Skövde, 541 85 Skövde

Område Södra Älvsborg (Mittenälvsborg och Sjuhärad)
Telefon: 033-616 28 60
E-post: vardgaranti.valfrihet.sas@vgregion.se
Post: Team Vårdgaranti och valfrihet, Samaritvägen 13, Plan 2, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås

Område Mellersta Bohuslän (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Kärra-Rödbo)
Telefon: 020-44 55 55
E-post: kungalvs.sjukhus@vgregion.se
Post: Kungälvs sjukhus, Ekonomiavdelningen, Vårdgaranti/Valfrihet i vården, 442 83 Kungälv

Område Göteborg (Göteborgs kommun eller i någon av kranskommunerna Mölndal, Härryda, Partille eller Öckerö)
Telefon: 020-44 55 55
E-post: valfrihet.su@vgregion.se 
Post: Vårdgaranti-och Valfrihetskansli SU, Sjukhusgemensam Ekonomiavdelning,
Torggatan 1A, plan 4, 431 35 Mölndal

Fäll ihop

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner informationsmaterial om vårdgaranti och valfrihet i vården. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-02-25
Redaktör:

Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Eva-Charlotta Helgesson, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen.