Social fobi

Få personer känner sig trygga i alla sociala situationer, men en del känner sig osäkra i de flesta sociala sammanhang.

Social fobi innebär att man får ångest när man står i centrum för andra människors uppmärksamhet. Man är rädd för att bli granskad och upplever ofta att man gör bort sig bland andra människor.

Social fobi kan påverka hela ens tillvaro. Det är inte samma sak som att ha rampfeber eller vara nervös inför ett tal, situationer som de flesta någon gång känner obehag inför.

När man har social fobi utvecklar man ofta ett beteende som innebär att man försöker undvika det man känner obehag inför. Man börjar kanske mer och mer att undvika sociala kontakter och vill kanske inte yttra sig på möten. Man kan undvika kontakt med människor man inte känner väl. Livet begränsas och man kan uppleva ångesten allt starkare.

Man kan påverkas av social fobi både i arbetslivet och privatlivet. Man kan till exempel ha svårt att fungera i ett arbete eftersom det ofta innebär att träffa nya människor, arbeta i grupp och använda telefon.

Social fobi kan visa sig redan i samband med skolstarten eller i puberteten, när kraven ökar.

Det finns bra behandling vid social fobi.

Hur märker man att man har social fobi?

Om man har social fobi får man ångest när man ska säga eller göra något som gör att man får andras uppmärksamhet. Ångesten kan visa sig på olika sätt, till exempel genom att man

  • rodnar
  • får hjärtklappning
  • börjar stamma
  • svettas
  • skakar
  • får yrsel
  • får domningskänslor i fingrarna.

Typiska tankar kan vara att "jag gör bort mig", "tänk om det syns" eller "vad ska alla tro".

Man kan känna det som att man så snabbt som möjligt vill komma bort från platsen för den obehagliga situationen.

Vad kan man göra själv?

Det är bra att prata om hur man känner sig med någon man har förtroende för.

Om man har social fobi är det viktigt att man försöker att inte undvika det man är rädd för, utan i stället närmar sig och vänjer sig vid det gradvis. Det kan kännas skönt för stunden att undvika det jobbiga, men det gör ofta att det blir värre i längden.

Motion och avslappning, till exempel övningar i mindfulness kan också göra att rädslan blir lättare att hantera.

Det är bra att skaffa sig kunskap om social fobi, till exempel genom att läsa böcker om hur det kan behandlas. Det kan också vara ett viktigt steg mot att söka hjälp.

Behandling

Social fobi kan behandlas med läkemedel, psykoterapi eller en kombination av båda.

Den typ av läkemedel man kan få används också vid depressioner.

En form av psykoterapi som kallas kognitiv beteendeterapi, KBT, brukar fungera bra när man har social fobi. I terapin arbetar man tillsammans med terapeuten och får gradvis utsätta sig för de situationer som orsakar rädslan. Oftast börjar man med en situation som man tycker är medelsvår och ökar sedan svårighetsgraden. Man lär sig på det sättet att handskas med rädslan så att man kan hantera situationen.

Det varierar hur lång terapi man behöver. I en del landsting kan det finnas möjlighet att få KBT-behandling via internet.

Det finns olika slags psykoterapeutisk behandling och det kan vara individuellt från person till person vad som passar bäst. För att behandlingen ska hjälpa är det viktigt att man får bra kontakt och känner förtroende för den terapeut man pratar med.

När ska man söka vård?

Om man en längre tid har upplevt en så stark rädsla för olika situationer att det begränsar ens dagliga liv bör man kontakta en vårdcentral, skolhälsovården eller en ungdomsmottagning om man är under 25 år.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Råd till närstående

Som närstående till någon som har social fobi kan man känna oro eller frustration och inte veta vad man ska göra. Därför kan det vara bra om man skaffar sig kunskap om vad social fobi är, till exempel genom att läsa om det. Det är viktigt att man förstår vilken hjälp som kan behövas, det vill säga hjälp som leder till att man närmar sig det man är rädd för i stället för att undvika det.

Ibland kan man behöva uppmuntra den som har social fobi att söka professionell hjälp.

Man kan också som närstående vända sig till en stödorganisation, till exempel Svenska Ångestsyndromsällskapet, ÅSS.

Lästips

Social fobi – effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi. Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring och Gerhard Andersson. Liber 2013

Social fobi: Att känna sig granskad och bortgjord. Anna Kåver. Natur & Kultur 2010

Våga leva: Fri från blyghet och social ångest. Erika B Hiliard. Natur & Kultur 2010

Publicerad:
2012-11-09
Redaktör:

Birgitta Dalenstam Lindgren, 1177.se

Granskare:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad

Texten är producerad i samarbete med Stockholms läns landsting