Huggormsbett

Vad kan man göra själv?

Vad kan man göra själv?

Reaktionerna på bettet är mycket olika

Huggormsbett gör oftast ont och visar sig för det mesta som två små hål eller prickar bredvid varandra på huden. Det är vanligt att det runt bettet uppstår en svullnad som kan sprida sig längs den drabbade kroppsdelen.

Att bli biten av en huggorm kan leda till väldigt olika reaktioner. En del får bara en obetydlig svullnad, medan andra kan bli mycket sjuka. Hur starkt man reagerar beror på mängden gift som kommit in i kroppen och var man blivit biten. Ålder och kroppsvikt har också betydelse. Barn, gamla och gravida är särskilt känsliga.

Vad kan man göra själv?

 • Den som blivit biten bör vara stilla och vila eftersom giftet sprids fortare vid ansträngning.
 • Håll den bitna kroppsdelen i stillhet, och gärna högt.
 • Ta av åtsittande saker som skor, ringar och klocka eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp. 
 • Lämna bettstället helt ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller snöra av den kroppsdel som blivit ormbiten. Det kan förvärra förloppet.

Ring Giftinformationscentralen

Eftersom det är svårt att veta hur man reagerar på huggormsbett ska man alltid ringa Giftinformationscentralen på telefon 08-331231 för att få råd när man har blivit huggormsbiten.

Man kan behöva uppsöka vårdcentral eller sjukhus. Då ska man inte åka ensam utan be om hjälp med att ta sig dit. På vårdcentralen eller sjukhuset brukar man få stanna kvar för observation. Om inga symtom har visat sig inom sex timmar har troligtvis inte något gift kommit in i kroppen.

Tecken på att man behöver vård omedelbart

Det är särskilt viktigt att barn, gravida och gamla människor tar kontakt med vården direkt. Det gäller även vuxna, om man känner sig dålig, om svullnaden och missfärgningen sprider sig snabbt eller om bettet sitter på bröstet, huvudet eller halsen.

Giftet kan ibland spridas genom blodet och leda till snabba och allvarliga reaktioner eftersom mag-tarmkanalen, hjärtat, blodkärl, andningsorgan och det centrala nervsystemet kan påverkas. Då ska man ringa 112 för ambulans.

Tecknen kan vara

 • svårt illamående
 • kräkningar
 • magsmärtor
 • diarré
 • kallsvettning
 • hjärtklappning
 • yrsel
 • andningsbesvär
 • kraftig blekhet.

Man kan också få liknande reaktioner, till exempel hjärtklappning och kallsvettningar, av att man blivit rädd och orolig. Men dessa reaktioner går oftast över snabbt.

Behandling med huggormsserum

Det finns huggormsserum som effektivt kan hejda sjukdomsförloppet om man har reagerat starkt på bettet. Kortison får man alltid för att dämpa eventuella allergiska reaktioner.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2014-08-15
Skribent:

Elin Åkerblom, sjuksköterska, Stockholm

Redaktör:

Theresa Larsdotter, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Vänersborg

Illustratör:

Svenska Grafikbyrån