Graviditetsdiabetes

Skriv ut (ca 5 sidor)

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Kroppen behöver mer insulin när du är gravid och finns det inte tillräckligt med insulin kan ditt blodsockervärde bli för högt. Du kan då få graviditetsdiabetes. När du går till barnmorskemottagningen tar barnmorskan alltid blodprov som visar ditt blodsockervärde. Graviditetsdiabetes går över efter förlossningen.

Skriv ut

Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet. Förutom graviditetsdiabetes finns typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes utvecklas oftast när man är barn eller i tonåren.

Symtom på graviditetsdiabetes

Symtom på graviditetsdiabetes

Är du gravid kan du få förhöjt blodsockervärde och graviditetsdiabetes utan att märka något. Ett förhöjt blodsockervärde upptäcks med ett blodprov hos barnmorskan.

Vanliga symtom på högt blodsockervärde är att du

 • blir trött
 • blir törstig
 • kissar oftare och större mängder. 
Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att du har graviditetsdiabetes, eller om du är gravid och har föräldrar eller syskon med typ 2-diabetes, kan du kontakta din barnmorskemottagning för att kontrollera ditt blodsockervärde.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Viktigt att förstå informationen

För att kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få tolkhjälp. Du kan även ha rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

När du är gravid skriver du in dig på en barnmorskemottagning. Där får du träffa en barnmorska flera gånger under graviditeten. Hen mäter bland annat ditt blodsockervärde regelbundet med ett blodprov. Blodprovet heter P-glukos och visar vad du har för blodsockervärde när provet tas. P står för plasma som är en del av blodet och glukos är ett annat namn för blodsocker. Ditt blodsockervärde kontrolleras flera gånger under graviditeten.

Blodsockervärdet mäts i enheten millimol per liter, och förkortas till mmol/liter. Gränsen för graviditetsdiabetes är ett värde på 5,1 mmol/liter. För att få diagnosen graviditetsdiabetes måste blodprovet tas från en ven i exempelvis armvecket, ett så kallat venöst blodprov. Du får lämna blodprov två gånger under olika dagar, och innan provet tas ska du ha fastat, det vill säga inte ätit något på åtta timmar. Ofta får du komma till provtagningen på morgonen utan att ha ätit frukost.

Även om värdet ligger under 5,1 mmol/liter, trots att du har fastat, kan du få göra en så kallad glukosbelastning för att mer säkert kunna se om du har graviditetsdiabetes eller inte. Rutinerna för om och när du får göra en glukosbelastning kan skilja sig åt, beroende var i landet du bor.

Glukosbelastning

En glukosbelastning sker vid ett enskilt besök. Du kommer att få information om vad du ska tänka på innan glukosbelastningen.

En glukosbelastning går till på följande sätt:

 1. Före undersökningen ska du inte ha ätit något på ett antal timmar, oftast åtta timmar.
 2. När du kommer till undersökningen får du lämna ett blodprov för att kontrollera att blodsockervärdet inte är för högt, trots att du har fastat.
 3. Du får dricka en sockerlösning som innehåller vatten och glukos.
 4. Du får vänta i cirka två timmar. Under tiden du väntar ska du ta det lugnt och du får inte äta eller dricka något.
 5. Sedan får du lämna ett till blodprov för att mäta blodsockervärdet igen.

Om du har graviditetsdiabetes blir du inskriven på en specialistmödravårdsmottagning, där personalen samarbetar med en diabetesläkare.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Vilken behandling du får beror på hur högt blodsockervärde du har. Ofta räcker det att äta mat som innehåller mindre socker, och att röra på sig mer. Syftet med behandlingen är att få ner blodsockervärdet och behålla det på en nivå som liknar blodsockervärdet hos en person utan diabetes.

Det bästa sättet att minska risken för graviditetsdiabetes är att röra på sig och inte gå upp alltför mycket i vikt under graviditeten. Då minskar också risken för typ 2-diabetes efter förlossningen. Du bör även äta regelbundet och försöka fördela måltiderna så jämnt som möjligt över dagen.

Det är mycket ovanligt med obehandlad graviditetsdiabetes, tack vare att blodsockervärdet kontrolleras hos alla gravida på barnmorskemottagningen. Men har du ett förhöjt blodsockervärde är det viktigt att det kontrolleras igen och behandlas om det är för högt. En graviditetsdiabetes som inte behandlas kan leda till att fostret inte utvecklas som det ska. Risken ökar också för havandeskapsförgiftning, så kallad preeklampsi.

Behandling med läkemedel

Om mat och motion inte räcker för att sänka blodsockervärdet får ta du extra insulin under graviditeten. Insulin finns inte som tabletter, utan du får ta insulinet själv med hjälp av sprutor. Sprutorna ser ut som pennor, och kallas därför för insulinpennor. Du tar insulinet i huden på magen eller på låret.

Oftast får du ta snabbverkande insulin till varje måltid, och till natten ett mer långverkande insulin. Det som skiljer dem åt är hur snabbt de börjar verka och hur länge effekten sitter i. Ett snabbverkande insulin börjar verka inom en halvtimme, och effekten sitter i under 6-8 timmar. Ett långverkande insulin börjar verka inom 2-4 timmar, men effekten sitter i under 16-28 timmar.

Ultraljudskontroller

Om du har graviditetsdiabetes undersöks du med ultraljud med två till fyra veckors mellanrum från graviditetsvecka 32 för att kontrollera att fostret växer som det ska. Kontrollerna hos barnmorskan blir också fler.

När barnet är fött

Det första dygnet kontrolleras barnets blodsockervärde med jämna mellanrum. Om ditt blodsockervärde har varierat mycket mellan höga och låga värden under graviditeten kan barnet, när det låg i magen, ha haft en hög egen produktion av insulin. Efter förlossningen fortsätter barnets höga tillverkning under en tid, vilket kan leda till att barnet får ett lågt blodsockervärde. Då kan hen behöva extra mjölk eller ersättning. Det låga blodsockervärdet brukar försvinna några dagar efter förlossningen.

Har du haft ett högt blodsockervärde under graviditeten, kan det nyfödda barnet ibland ha en hög födelsevikt, högt blodsockervärde och lättare andningsproblem.

Om du har graviditetsdiabetes får du behandling och du kontrolleras regelbundet på MVC. Därför behöver de flesta nyfödda barn sällan någon behandling.

Att bli gravid igen

Om du har haft graviditetsdiabetes, eller har diabetes, bör du ha ett så bra blodsockervärde som möjligt redan när du planerar att bli gravid.Det är särskilt viktigt under graviditetens första tre månader. 

Fäll ihop

Vad händer i kroppen vid graviditetsdiabetes?

Vad händer i kroppen vid graviditetsdiabetes?

Cellerna i kroppen behöver energi för att fungera. Energin transporteras i blodet, framför allt i form av blodsocker. För att cellerna ska kunna ta upp blodsockret behöver de hormonet insulin. Det blodsocker som inte tas upp av cellerna sparas i levern och i musklerna för senare behov. Levern fungerar på så sätt som ett sockerförråd. Det sparade blodsockret kallas för glykogen.

Insulin bildas i bukspottkörteln i små grupper av celler som kallas Langerhans öar, eller beta-celler. Insulinet frisätts hela tiden i låg koncentration, men framför allt när du har ätit.

När du är gravid blir kroppens celler mindre känsliga för insulin. Oftast kompenserar kroppen genom att tillverka mer insulin. Om bukspottskörteln inte klarar av att tillverka tillräckligt med insulin kan cellerna inte ta upp sockret i blodet och blodsockervärdet stiger. När blodsockervärdet är över en viss nivå under en längre tid får man diagnosen graviditetsdiabetes.

Varje år får 2-3 procent av alla gravida denna form av diabetes.

Graviditetsdiabetes går över efter förlossningen

Om du får diabetes under graviditeten är det troligast graviditetsdiabetes. Det är en typ 2-diabetes som går över efter förlossningen.

Om det visar sig att du har fått typ 1-diabetes är det inte graviditetsdiabetes. Typ 1-diabetes går inte över efter förlossningen, utan du behöver då insulin resten av livet. Ungefär tio personer i Sverige per år får typ 1-diabetes under en graviditet.

Högre risk att få typ 2-diabetes senare i livet

Efter förlossningen brukar blodsockervärdet bli som vanligt igen. Men det finns en ökad risk att du senare i livet utvecklar typ 2-diabetes. Det bästa du kan göra för att undvika att få typ 2-diabetes är att

 • motionera regelbundet
 • inte gå upp mycket i vikt
 • försöka gå ner de kilon du gått upp under graviditeten.

Du bör kontrollera ditt blodsockervärde igen efter graviditeten. Du kan göra det några månader efter förlossningen på en barnmorskemottagning eller en vårdcentral. Därefter bör du göra en hälsokontroll minst en gång om året, för att kontrollera ditt blodsockervärde, blodtryck och blodfetter.

Fäll ihop

Vad beror graviditetsdiabetes på?

Vad beror graviditetsdiabetes på?

Graviditetsdiabetes orsakas av den extra påfrestning på kroppen som en graviditet innebär. Risken att få graviditetsdiabetes ökar om du har föräldrar eller syskon med typ 2-diabetes, men sjukdomen behöver inte bryta ut även om du har anlag för diabetes.

Risken för graviditetsdiabetes ökar också om du har haft graviditetsdiabetes tidigare, är överviktig eller har fött barn som har vägt mer än fyra och ett halvt kilo.

Fäll ihop

Komplikationer

Komplikationer

Att blodsockervärdet ligger så bra som möjligt är viktigt för fostrets utveckling och tillväxt. Ett högt blodsockervärde är inte heller bra för dig. Har du ett högt blodsockervärde en längre tid kan det leda till skador på blodkärlen i kroppens olika organ.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-06
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Stig Attvall, överläkare,
Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg