Receptfria läkemedel vid tillfällig smärta

Skriv ut (ca 12 sidor)
Skriv ut

Ibland behöver man värkmedicin

Ibland behöver man värkmedicin

Ibland kan man få tillfällig smärta, till exempel huvudvärk, migrän, tandvärk, ryggvärk, mensvärk och ledvärk. Då kan man behöva någon medicin för att minska smärtan. Det finns flera olika smärtstillande läkemedel som man kan köpa utan recept.

Ofta får man lika bra smärtlindring oavsett vilken av medicinerna man tar. Men för vissa typer av smärta kan det spela en viss roll vilken typ av värkmedicin man väljer.

Många gånger kan det vara svårt att veta vilken medicin som passar bäst. Alla smärtstillande mediciner är inte lämpliga i alla situationer i livet. Vissa mediciner bör man undvika om man planerar att bli eller är gravid eller om man är äldre. En del kan vara olämpliga om man har vissa sjukdomar eller tar vissa läkemedel.

Om man känner sig osäker kan man rådgöra med sjukvården eller fråga på ett apotek.

Fäll ihop

Receptfria värkmediciner

Receptfria värkmediciner

Paracetamol och cox-hämmare

Den här texten tar upp de två grupperna av värkmediciner som kan köpas receptfritt. Den ena är läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol. Den andra är så kallade cox-hämmare. I denna läkemedelsgrupp finns mediciner med olika verksamma ämnen, till exempel acetylsalicylsyra, ibuprofen, diklofenak, naproxen och nabumeton. Ibland kallas vissa av dessa mediciner också för NSAID.

Många mediciner mot smärta innehåller samma verksamma ämne men säljs under olika namn. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Om man är osäker kan man fråga på ett apotek vad de olika medicinerna innehåller.

Läs mer om paracetamol och cox-hämmare i följande kapitel.

Fäll ihop

Vilken medicin hjälper mot vad?

Vilken medicin hjälper mot vad?

Huvudvärk och migrän

Alla receptfria smärtlindrande läkemedel kan användas vid huvudvärk. Brustabletter ger något snabbare effekt.

Vid migrän kan man också ta cox-hämmare, till exempel naproxen eller diklofenak, vid första tecknet på migränanfall. Diclofenac T ratiopharm och Eeze har särskild dosering för behandling av migränanfall.

Tabletter med både acetylsalicylsyra och koffein brukar ha god effekt vid spänningshuvudvärk och migrän.

Mensvärk

Mot mensvärk har värkmedicin som innehåller ibuprofen eller naproxen en bra effekt. Effekten av naproxen sitter i längre och varar cirka 12 timmar jämfört med cirka 6 timmar för ibuprofen.

Inflammatorisk värk

Om man har inflammation och värk samtidigt, som till exempel när man har tandvärk, värk i leder och muskelfästen, så har cox-hämmare bättre effekt än paracetamol. Typiska tecken på inflammation är morgonstelhet, svullnad, rodnad, värme och ömhet.

Ont i leder

Om man tillfälligt har stela och ömma leder kan man prova nabumeton, som är långverkande och bara behöver tas en gång per dygn. Effekten kommer lite långsammare än för de andra cox-hämmarna. Medicinen passar därför om man har värk flera dagar i rad.

Hjälper även mot feber

De receptfria värkmedicinerna har även en febernedsättande effekt och kan användas om man har hög feber i samband med infektion, till exempel när man är förkyld.

Fäll ihop

Alla värkmediciner passar inte i alla situationer i livet

Alla värkmediciner passar inte i alla situationer i livet

Barn eller ungdomar

När man ska välja smärtlindrande medicin till barn, är valet beroende av hur gammalt barnet är. Om barnet är under sex månader ska man prata med läkare eller sjuksköterska innan man ger någon smärtlindrande medicin över huvud taget.

Det är mycket viktigt att man noggrant följer doseringsanvisningarna som står på förpackningen när man ger smärtstillande till barn. Är man osäker ska man alltid prata med läkare eller sjuksköterska eller fråga på ett apotek.

 • Från tre månaders ålder kan man ge smärtlindrande medicin som innehåller paracetamol. Det är mycket viktigt att man inte ger barnet en högre dos än den som rekommenderas vid varje tillfälle eller per dygn. Paracetamol finns i flytande form och som stolpiller för att underlätta att ge till små barn.
 • Från sex månaders ålder kan man också ge smärtlindrande medicin som innehåller ibuprofen. Ett läkemedel som innehåller ibuprofen är Ipren, som finns i flytande form och som stolpiller. Det är mycket viktigt att man ger barnet exakt rätt dos.
 • Från tre års ålder kan man ge paracetamol som tabletter, en halv vuxentablett. Alvedon finns som tabletter som smälter i munnen, så kallade munsönderfallande tabletter, eller kan lösas i en sked med vatten.
 • Från sex års ålder kan man ge ibuprofen som tabletter, en halv vuxentablett. När barnet är över sju år kan man också ge en halv vuxentablett acetylsalicylsyra, men bara i två till tre dagar och bara för att lindra smärta, inte vid feber.
 • Från tolv års ålder kan man ge smärtlindrande tabletter som innehåller naproxen.

Barn och ungdomar under 18 år ska inte ta acetylsalicylsyra mot feber

Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda acetylsalicylsyra mot feber utan att man först har talat med läkare. Det finns en risk för att barnet kan få något som kallas för Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada.

Om man försöker bli gravid

Om man vill bli gravid och behöver använda någon receptfri värkmedicin bör man använda mediciner som innehåller paracetamol. Man bör undvika cox-hämmare eftersom dessa kan göra det svårare att bli gravid.

När man är gravid eller ammar

Om man måste använda någon värkmedicin när man är gravid kan man använda mediciner som innehåller paracetamol.

Man bör inte använda cox-hämmare när man är gravid. Om det är absolut nödvändigt kan läkare skriva ut dessa läkemedel under de sex första månaderna av graviditeten. Under de tre sista månaderna ska de inte användas alls.

Cox-hämmare kan förlänga värkarbetet, fördröja förlossningen och göra att man blöder mer. Har man tagit en enstaka värktablett med cox-hämmare när man är gravid behöver man inte vara orolig. Det är framför allt upprepad användning som ska undvikas.

Alla smärtstillande medel går över i modersmjölken, men det finns inget som tyder på att de skadar barnet när man ammar. Är man osäker ska man rådgöra med läkare eller fråga apotekspersonalen.

Om man är äldre

Om man är äldre, ungefär från 75 års ålder, bör man undvika att använda cox-hämmare. Biverkningarna av dessa läkemedel ökar med åldern. Risken för magsår och blödningar, liksom för hjärtsvikt och njursvikt, är mycket stor i högre åldrar. Även ett fåtal tabletter kan i vissa fall orsaka dessa biverkningar. Om man är över 75 år bör man rådgöra med sin läkare innan man använder cox-hämmare.

Paracetamol ger sällan några allvarliga biverkningar i högre åldrar, och kan användas i samma doser som av yngre.

Om man har ovanligt lätt för att blöda

Man ska inte använda cox-hämmare om man har ovanligt lätt för att blöda. Då ska man använda läkemedel som innehåller paracetamol i stället. Man ska inte heller använda cox-hämmare om man samtidigt använder blodförtunnande läkemedel som innehåller warfarin, som finns i läkemedlet Waran. Detsamma gäller om man tar något av de nyare blodförtunnande läkemedlen, till exempel Pradaxa, Xarelto och Eliquis.

Cox-hämmare påverkar blodet och gör det svårare för blodet att levra sig. Det betyder att man riskerar att blöda mer och längre om man skadar sig. Därför ska man inte använda läkemedel ur gruppen cox-hämmare innan man opereras. Man bör också vara försiktig om man har lätt för att få näsblod.

Om man dricker alkohol ofta

När paracetamol tas om hand av kroppen och bryts ner i levern bildas skadliga ämnen. Om man har druckit mycket alkohol under en längre tid och dessutom ätit dåligt, kan kroppen vara så påverkad att den inte klarar att ta hand om de skadliga ämnena av medicinen. Då kan paracetamol ge svåra leverskador, även om man följer doseringsanvisningen på förpackningen. Därför ska man alltid undvika paracetamol om man har alkoholproblem.

Alkohol irriterar slemhinnan i magen och det gör också cox-hämmare. Därför ska man inte dricka alkohol och samtidigt ta läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller någon annan cox-hämmare.

Om man dricker en mindre mängd alkohol är det däremot ingen fara att ta en enstaka värktablett dagen efter. 

Om man är överkänslig mot acetylsalicylsyra

Om man vet att man är överkänslig mot acetylsalicylsyra ska man inte heller använda andra cox-hämmare, eftersom dessa mediciner liknar acetylsalicylsyra. Då kan man använda läkemedel som innehåller paracetamol i stället.

Om man har astma

Om man har astma ska man vara försiktig med att använda cox-hämmare utan att rådgöra med läkare. I sällsynta fall kan dessa mediciner utlösa astmaanfall. Man kan för det mesta ta medicin som innehåller paracetamol i stället.

Om man har eller har haft magsår

En del personer kan må illa, få halsbränna eller ont i magen av cox-hämmare. Om man använder medicinerna en längre tid i hög dos kan man även få magsår eller magblödning. Risken för magblödning ökar med åldern. Om man har, eller har haft, magsår ska man välja en värkmedicin som innehåller paracetamol.

Om man har vissa andra sjukdomar

Det finns fler sjukdomar som kan göra att man ska vara försiktig med att ta vissa värkmediciner. Om man har exempelvis hjärtsvikt, problem med njurarna, försämrad leverfunktion, SLE eller inflammatorisk tarmsjukdom ska man inte använda cox-hämmare utan att rådgöra med läkare.

Om man tar andra mediciner

Om man behandlas med mediciner mot depression och ångest, till exempel så kallade SSRI, ska man rådgöra med läkare innan man använder cox-hämmare. Detsamma gäller om man tar mediciner som förebygger blodproppar, till exempel Trombyl, Efient, Brilique, Clopidogrel eller Waran.

Fäll ihop

Paracetamol

Paracetamol

Hur fungerar paracetamol mot smärta?

Paracetamol minskar smärta och feber, men har ingen inflammationsdämpande effekt. Det är inte helt klarlagt på vilket sätt paracetamol dämpar smärta. Förmodligen minskar läkemedlet effekten av flera olika smärtframkallande ämnen som bildas i kroppen vid skador och infektioner.

Paracetamol verkar i cirka 6 timmar, så för att lindra smärta hela dygnet bör man ta medicinen 4 gånger per dygn.

Finns i olika former och styrkor

Paracetamol finns i flera former för olika behov, som tabletter, brustabletter, tabletter som smälter i munnen, stolpiller, pulver som man löser i vatten och i flytande form.

Små barn som har svårt att svälja tabletter kan ta medicinen i flytande form. Det är också lättare att dosera flytande medicin än att dela på tabletter.

Stolpiller, som man för in i ändtarmen, är ett annat alternativ till barn. Även för vuxna som har migrän och samtidigt mår illa och kanske kräks är stolpiller ett bra alternativ.

Paracetamol finns i flera styrkor som passar olika åldrar. Man kan fråga på ett apotek om man är osäker på vad som passar bäst.

Viktigt

Man får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på förpackningen. Det finns risk för allvarlig leverskada om man tar större dos än den som rekommenderas.

Risken för leverskada ökar om man missbrukar alkohol. Om man har alkoholproblem ska man inte använda läkemedel som innehåller paracetamol, utan att man först har rådgjort med läkare. 

Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom att man tar paracetamol samtidigt.

Man ska inte använda paracetamol tillsammans med andra smärtlindrande mediciner utan att man först talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, vilket gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan vara farlig.

Biverkningar

Om man använder paracetamol på rätt sätt, i rätt doser, är det ovanligt att man får biverkningar. Paracetamol i stolpiller kan íbland ge irritation i ändtarmen.

Läkemedel som innehåller paracetamol

Paracetamol finns till exempel i följande receptfria läkemedel:

 • Alvedon - tabletter, brustabletter, tabletter som löser upp sig i munnen, stolpiller och flytande medicin
 • Panodil - tabletter, brustabletter, stolpiller, flytande medicin och pulver som man löser i hett vatten
 • Pamol - tabletter
 • Paracetamol, tabletter, brustabletter och flytande medicin
 • Paracut, tabletter
 • Pinex - tabletter, flytande medicin och dospåsar med granulat.

Paracetamol tabletter i styrkan 1 gram, till exempel Alvedon forte och Panodil Forte, är receptbelagda.

Paracetamol ingår också i flera receptbelagda mediciner tillsammans med andra verksamma ämnen, i till exempel Citodon, Panocod och Norgesic. Om man använder dessa mediciner ska man inte använda receptfritt paracetamol samtidigt eftersom dosen då kan bli för hög.

Fäll ihop

Cox-hämmare

Cox-hämmare

Hur fungerar cox-hämmare mot smärta?

Cox-hämmare är läkemedel som dämpar smärta och inflammation, men också feber.

När man har en infektion i kroppen, eller om vävnaden är skadad, bildas olika ämnen som kan leda till smärta och feber, bland annat så kallade prostaglandiner. Cox-hämmare verkar genom att hämma ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas eller cox. När cox hämmas minskar kroppens bildning av prostaglandiner. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Fem verksamma ämnen

Det finns fem olika verksamma ämnen i de cox-hämmare som man kan köpa receptfritt, de är

 • acetylsalicylsyra
 • diklofenak
 • ibuprofen
 • nabumeton
 • naproxen.

De olika ämnena skiljer sig inte åt när det gäller effekten. De lindrar alla smärta lika bra. Däremot verkar de olika lång tid och måste därför tas olika ofta för att effekten ska sitta i hela dygnet. Man kan ta ibuprofen tre eller fyra gånger per dygn beroende på vilken styrka man tar, diklofenak tre gånger per dygn, naproxen två gånger per dygn och nabumeton en gång per dygn.

Vilken av de olika ämnena som ger bäst effekt kan variera från person till person, så man kan prova sig fram och välja den som man tycker är bäst.

Acetylsalicylsyra ger lätt irritation på magslemhinnan med risk för magsår. Medicinen kan också göra att man blöder lättare eftersom den påverkar blodets förmåga att levra sig. De övriga receptfria cox-hämmarna är något skonsammare för kroppen än acetylsalicylsyra. De påverkar inte magens slemhinnor och blodets förmåga att levra sig lika mycket.

Det finns även många receptbelagda cox-hämmare som används när man behandlas mot långvarig och inflammatorisk smärta, exempelvis reumatisk värk.

Ibland kombineras acetylsalicylsyra med koffein, som drar ihop blodkärlen i hjärnan. Det kan utnyttjas om man behöver behandla migrän, eftersom blodkärlen då är vidgade. Koffein har även en uppiggande effekt.

Finns i olika former och styrkor

Receptfria cox-hämmare finns i flera former för olika behov. De finns som tabletter, brustabletter, kapslar, stolpiller och i flytande form.

Små barn som har svårt att svälja tabletter kan ta medicinen i flytande form. Det är också lättare att dosera flytande medicin än att dela på tabletter.

Stolpiller, som man för in i ändtarmen, är ett annat alternativ till barn. Även för vuxna som har migrän och samtidigt mår illa och kanske kräks är stolpiller ett bra alternativ.

Cox-hämmare finns även som gel och sprej. Dessa kan användas på huden i samband med muskel- och ledskador och lokal inflammation i leder och muskelfästen.

Cox-hämmare finns i olika styrkor så det är viktigt att noga läsa på förpackningen hur mycket man ska ta av medicinen.

Cox-hämmare dämpar även inflammation

Förutom att cox-hämmare dämpar smärta så har de även en inflammationsdämpande, antiinflammatorisk, verkan. Därför kan man använda cox-hämmare om man har tillfälliga besvär med både inflammation och värk. Tecken på inflammation är om det område där man har ont även är svullet och varmt. För att få inflammationsdämpande verkan bör man ta högsta rekommenderade dosen samt använda medicinen regelbundet under några dagar.

Barn

Från 6 månaders ålder kan man ge ibuprofen i flytande form eller som stolpiller under högst 3 dagar, om inte en läkare har ordinerat annat. Man ska vara mycket noga med att ge rätt dos.

Till barn och ungdomar 6-18 år kan man ge tabletter som innehåller ibuprofen.

Från 12 års ålder kan man även ge naproxen.

Från sju års ålder kan man också ge en halv vuxentablett med acetylsalicylsyra, men bara i två till tre dagar och bara för att lindra värk, inte vid feber. Man ska alltid undvika medel med acetylsalicylsyra vid feber om man är under 18 år. Det finns en risk för att barnet kan få något som kallas för Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada.

När man ger smärtstillande till barn är det mycket viktigt att man noggrant följer de doseringsråd som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, som är det informationsblad som finns i förpackningen. Man ska vara noga med att ge exakt rätt dos. Då får man bästa möjliga effekt av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Är man osäker ska man alltid prata med läkare eller sjuksköterska eller fråga på ett apotek.

Viktigt

Samma läkemedel med olika namn

Många av de olika medicinerna som finns att köpa receptfritt innehåller samma verksamma ämne. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Kombination med andra läkemedel

Man ska aldrig kombinera cox-hämmare med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med sjukvården eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Överkänslighet och astma

Om man är överkänslig mot medicin som innehåller acetylsalicylsyra eller någon annan cox-hämmare kan man få en kraftig reaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland astmatiker. Om man har astma ska man därför rådgöra med läkare innan man använder cox-hämmare i andra former än som gel.

Om man fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare ska man aldrig använda cox-hämmare i någon form.

Magsår

Om man har eller har haft återkommande magsår ska man vara mycket försiktig med att använda cox-hämmare. Man bör inte använda de receptfria medlen på egen hand utan vid behov diskutera lämplig behandling med läkare.

Andra sjukdomar

Cox-hämmare påverkar njurarna och kan leda till att njurarna fungerar sämre, att vätska samlas i kroppen och att blodtrycket stiger. Därför bör man inte ta cox-hämmare utan att prata med läkare om man har någon hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom. Detsamma gäller om man har någon leversjukdom.

Kombination med Waran

Cox-hämmare minskar blodplättarnas förmåga att klibba fast vid varandra. Det ökar risken för blödningar. Därför bör man oftast inte använda cox-hämmare samtidigt som man tar blodförtunnande läkemedel för att förebygga blodproppar, till exempel Waran.

Graviditet

Cox-hämmare kan göra det svårare för vissa kvinnor att bli gravida under tiden som de använder medicinen.

Man bör inte heller använda cox-hämmare när man är gravid, särskilt inte under de tre sista månaderna av graviditeten, eftersom fostret kan påverkas. Cox-hämmare kan också förlänga värkarbetet, fördröja förlossningen och göra att man blöder mer.

Behandling med gel på huden

När man använder gel som innehåller cox-hämmare ska man låta bli att sola. Man ska också undvika att sola under två veckor efter att man har slutat med behandlingen. Det verksamma ämnet i gelen kan göra så att huden blir extra känslig för solen.

Ej acetylsalicylsyra under 18 år

Man ska alltid undvika medel med acetylsalicylsyra vid feber om man är under 18 år. Det finns en risk för att barnet kan få något som kallas för Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada.

Biverkningar

En del personer som använder cox-hämmare kan få ont i huvudet, hudutslag eller känna sig trötta eller yra.

Vissa kan få magbesvär, till exempel halsbränna, ont i magen och illamående. Medicinerna kan också öka risken för magsår och blödningar. Det beror på att cox-hämmare minskar mängden prostaglandiner, som skyddar magslemhinnan från magsäckens sura och frätande innehåll.

Cox-hämmarna kan öka risken för hjärtsvikt, njursvikt, förhöjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Det gäller speciellt om man tar höga doser under lång tid.

Även om en del biverkningar är gemensamma för alla cox-hämmare, kan det skilja i hur stor risken är. En del cox-hämmare kan ha en lägre risk för magsår än andra, medan risken för hjärtinfarkt och stroke kan vara högre. För andra cox-hämmare kan det vara tvärtom.

Risken för biverkningar ökar med åldern.

Gelerna kan i vissa fall orsaka hudirritationer, speciellt om den behandlade kroppsdelen utsätts för solljus. Man ska undvika direkt solbestrålning och solarier när man använder cox-hämmare på huden.

Läkemedel som innehåller cox-hämmare

Vissa former och styrkor av olika cox-hämmare är receptbelagda. Exempel på receptfria cox-hämmare som innehåller de olika verksamma ämnena är följande:

Acetylsalicylsyra:

 • Albyl minor, tabletter
 • Aspirin, tabletter
 • Bamyl, tabletter och brustabletter

Acetylsalicylsyra och koffein:

 • Acetylsalicylsyra/koffein, brustablett
 • Bamyl koffein, brustabletter
 • Treo, brustabletter

Diklofenak:

Ibuprofen:

 • Alindrin, tabletter
 • Ibumax, tabletter
 • Ibumetin, tabletter och gel
 • Ibuprofen, tabletter och flytande medicin
 • Ibuzin, tabletter
 • Ipren, tabletter, kapslar, gel, stolpiller och flytande medicin
 • Nurofen Apelsin, flytande medicin

Nabumeton:

Naproxen:

 • Alpoxen, tabletter
 • Eox, tabletter
 • Naproxen, tabletter, till exempel Naproxen Bluefish och Naproxen Mylan
 • Pronaxen, tabletter
Fäll ihop
Skriv ut (ca 12 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-08-11
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jan Hasselström, läkare, specialist i allmänmedicin och läkemedelslära, Storvretens vårdcentral, Tumba