Viksäng-Irsta vårdcentral Västerås, Västmanlands län

Logotyp

Onsdagen den 2 september och torsdagen den 3 september kommer vårdcentralen att ha begränsad bemanning med anledning av personalutbildning.

Öppettider

Regementsgatan 2

Om oss

Välkommen till Viksäng-Irsta vårdcentral

Vi arbetar för trygghet, god vård och hälsa - tillsammans med dig!


Hos oss kan du lista dig hos en familjeläkare och distriktssköterska. Vi arbetar i team.


Drop-in mottagning till sjuksköterska måndag-fredag mellan 09.45-11.30.


På Kraftkällan finns tillgång till fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och psykolog.


Här finns även mödra- och barnhälsovård som samverkar med Familjecentrum.


Vi har även specialistsjuksköterskor för astma, diabetes, demens och hjärtsvikt. Behöver du hjälp med livsstilsförändringar är du välkommen hit.


Verksamhetschef Maria Kättström

maria.kattstrom@ltv.se

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Du får endast röka på anvisade platser.

Remisskrav: Du behöver ingen remiss för besök hos oss.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

Vårt utbud

Om du vill lista dig som patient hos oss fyller du i blanketten.

Information om vårdcentralen

Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år.

På Viksäng-Irsta vårdcentral fanns, 1 januari 2015, 11 961 st personer listade. Genomsnittet i Landstinget Västmanland är 8.000 listade på en vårdcentral.

Där finns 9,35 heltidstjänster bemannade av distriktssköterskor samt 7,70 heltidstjänster bemannade av familjeläkare (specialister i allmänmedicin).

Därutöver finns även 4 st läkare knutna till vårdcentralen som är under utbildning för
att bli specialister i allmänmedicin, sk ST-läkare.

På vårdcentralen finns även BVC-sköterska, barnmorska, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, leg psykolog, arbetsterapeut, biomedicinska analytiker, dietist, hjärtsviktssköterska, astma/KOL-sköterska, diabetessköterska, inkontinenssköterska samt minnessköterska.

Vårdcentralen kan erbjuda:

 • Artrosskola
 • Grupputbildning diabetes
 • Familjecentrum
 • Multimodala team

Rehabilitering är en viktig del av primärvårdsverksamheten. För att lösa denna uppgift har Viksäng-Irsta vårdcentral fysioterapeuter anställda. Det finns en rehabanläggning i anslutning till vårdcentralen.

Det finns gratis parkeringsplatser i närheten av vårdcentralen.

Verksamhetschef är Maria Kättström

 

Astma- och KOL-mottagning

Behöver du veta mer om din sjukdom?

 1. Mer om din astma, allergi resp KOL-sjukdom?
 2. Medicinråd?
 3. Hur du ska kunna sköta och ta ansvar för din sjukdom?
 4. Inhalationsteknik?
 5. Mäta lungkapacitet?

Diabetesmottagning

Är du diabetiker kallar vi dig både till din familjeläkare och diabetessköterska minst 1 gång/år. Vi erbjuder också diabetesgrupp för nya diabetiker och för de som sviktar i sin behandling.

Dietist

Vår dietist hjälper dig med kosten om du har ohälsosamma matvanor, diabetes, övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, undernäring, sväljsvårigheter, allergier, intoleranser och olika mag-/tarmbesvär.

Vi erbjuder också utbildning i grupp för patienter med diabetes.

Du kan träffa vår dietist på måndagar, torsdagar och fredagar.

Ring och boka tid på telefon 021-17 65 87

Drop-in

Drop-in mottagning måndag-fredag mellan 9.45-11.30 till sjuksköterska.
Kostnaden för ett sjuksköterskebesök är 100kr.
Ni kan även vaccinera er på vår drop-in mottagning.
Vaccinationerna betalas kontant eller med kort.

Till vår drop-in mottagning gör du som patient så här:

- ta en nummerlapp
- ange vad du söker för på en blankett
- anmäl dig i receptionen
- sätt dig i anvisat väntrum och vänta

Exempel på hälsoproblem som ni kan söka för på drop-in sjuksköterskemottagningen är:

 • Urinvägsinfektion
 • Övre luftvägsinfektion/hosta
 • Rådgivning
 • Sårskador - akuta
 • Suturtagning/stygnborttagning
 • Misstänkt vaxpropp
 • Vaccination

Familjecentrum

På Familjecentrum möter du många olika yrkesgrupper. Basen i verksamheten är öppen förskola och socionomer i samverkan med barnmorskemottagning och barnavårdscentral.

I slutet av graviditeten erbjuds alla förstagångsföräldrar föräldrautbildning som sträcker sig fram till barnet är ett år. Där kommer ni att möta de olika yrkeskompetenserna och varje träff har ett speciellt tema som t. ex graviditet, förlossning, barnets utveckling, föräldraskap samt relationer. En viktig del är att utbyta tankar och funderingar med andra föräldrar.

Läs gärna mer på Västerås Stads hemsida.

Rökslutargrupp

Hos oss kan du få hjälp att sluta röka eller snusa.

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Viksäng-Irsta vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

96%
96%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

94%
94%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 87 av 100
Omdöme för mottagningen 83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 74 svar 73%
Delvis 19 svar 18%
Nej 8 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Västmanland
87 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 75 av 100
Omdöme för mottagningen 70 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 100 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 4%
Ja, helt och hållet 53 svar 53%
Delvis 35 svar 35%
Nej 12 svar 12%

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Västmanland
75 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 75 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 62 svar 61%
Delvis 27 svar 26%
Nej 12 svar 11%

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Västmanland
81 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

61 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 67 av 100
Omdöme för mottagningen 61 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 61 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Utmärkt 16 svar 15%
Mycket bra 34 svar 33%
Bra 33 svar 32%
Någorlunda 14 svar 13%
Dålig 4 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
61 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Västmanland
67 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

67 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 74 av 100
Omdöme för mottagningen 67 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 41 svar 40%
Delvis 33 svar 32%
Nej 12 svar 11%
Jag behövde ingen information 15 svar 14%

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Västmanland
74 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

68 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 68 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 68 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 51 svar 50%
Delvis 36 svar 35%
Nej 14 svar 13%

Värden

Omdöme för mottagningen
68 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Västmanland
79 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

74 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 75 av 100
Omdöme för mottagningen 74 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 81 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 3%
Den var acceptabel 51 svar 62%
Den var något för lång 18 svar 22%
Den var alldeles för lång 3 svar 3%
Jag behövde inte vänta 8 svar 9%
Jag var på planerat återbesök 1 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Västmanland
75 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 61 svar 60%
Delvis 31 svar 30%
Nej 9 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Västmanland
79 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Lämna synpunkter på vården