Sala Väsby vårdcentral Sala, Västmanlands län

Logotyp

Öppettider

Järnvägsgatan 7A

Om oss

Välkommen till Sala Väsby vårdcentral

Hos oss finner du en samlad kompetens som är beredd att ta emot dig.


Vi har ett nära samarbete med sjukgymnast på Västmanlands sjukhus Sala.


Vi har även astma/KOL-, diabetes- och inkontinensmottagning. Du kan få hjälp med vaccinationer, råd om förebyggande hälsa samt rökavvänjningsstöd.


Vi har även en mottagning i Västerfärnebo där det finns läkare, distriktssköterska och undersköterska.


Verksamhetschef Inga-Britt Öberg

inga-britt.oberg@ltv.se


Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Du får endast röka på anvisade platser.

Remisskrav: Du behöver ingen remiss för besök hos oss.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

Vårt utbud

Om du vill lista dig som patient hos oss fyller du i blanketten.

Information om vårdcentralen

Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år.

På Sala Väsby vårdcentral fanns, 1 januari 2015, 12 588 st personer listade. Genomsnittet i Landstinget Västmanland är 8.000 listade på en vårdcentral.

Där finns 7,5 heltidstjänster bemannade av distriktssköterskor samt 7,75 heltidstjänster bemannade av familjeläkare (specialister i allmänmedicin).

På vårdcentralen finns även en läkare specialiserad på geriatrik, BVC-sköterska, barnmorska, Mödra- och barnhälsovårdspsykolog, kurator, leg psykoterapeut, arbetsterapeut, dietist, astma/KOL-sköterska samt inkontinenssköterska.

Viårdcentralen kan erbjuda:

 • Vaccinationsmottagning
 • Livsstilsmottagning
 • Rökavvänjning
 • Artrosskola
 • Grupputbildning diabetes
 • Viktminskningsgrupp

Rehabilitering är en viktig del av primärvårdsverksamheten. För att lösa denna uppgift har Sala Väsby vårdcentral kontrakterade fysioterapeuter samt att vi samarbetar med fysioterapeuter i Sala. Det finns en rehabanläggning i anslutning till vårdcentralen.

Det finns gratis parkeringsplatser i direkt anslutning till vårdcentralen.

Verksamhetschef är Inga-Britt Öberg

Dietist

Vår dietist hjälper dig med kosten om du har ohälsosamma matvanor, diabetes, övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, undernäring, sväljsvårigheter, allergier, intoleranser och olika mag-/tarmbesvär.

Vi erbjuder också utbildning i grupp för patienter med diabetes.

Du kan träffa vår dietist på måndagar och torsdagar.

Ring och boka tid på telefon 021-17 42 76

Laboratorium

Tidsbokad mottagning som bokas via telefon eller via vår reception.

Om du är PK-patient så gäller drop in måndag-onsdag kl 9.30-11.30.

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Sala Väsby vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

65%
65%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

82%
82%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 87 av 100
Omdöme för mottagningen 84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 81 svar 76%
Delvis 16 svar 15%
Nej 9 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Västmanland
87 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

63 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 75 av 100
Omdöme för mottagningen 63 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 63 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 48 svar 45%
Delvis 38 svar 35%
Nej 20 svar 18%

Värden

Omdöme för mottagningen
63 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Västmanland
75 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 70 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 61 svar 56%
Delvis 29 svar 26%
Nej 18 svar 16%

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Västmanland
81 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

55 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 67 av 100
Omdöme för mottagningen 55 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 55 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Utmärkt 14 svar 13%
Mycket bra 30 svar 28%
Bra 36 svar 33%
Någorlunda 18 svar 16%
Dålig 9 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
55 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Västmanland
67 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

65 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 74 av 100
Omdöme för mottagningen 65 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 65 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 47 svar 43%
Delvis 31 svar 28%
Nej 18 svar 16%
Jag behövde ingen information 11 svar 10%

Värden

Omdöme för mottagningen
65 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Västmanland
74 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 70 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 104 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 3%
Ja, helt och hållet 53 svar 50%
Delvis 39 svar 37%
Nej 12 svar 11%

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Västmanland
79 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

69 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 75 av 100
Omdöme för mottagningen 69 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 88 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Den var acceptabel 46 svar 52%
Den var något för lång 18 svar 20%
Den var alldeles för lång 8 svar 9%
Jag behövde inte vänta 13 svar 14%
Jag var på planerat återbesök 3 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Västmanland
75 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Västmanland: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 73 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 61 svar 57%
Delvis 33 svar 31%
Nej 12 svar 11%

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Västmanland
79 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Lämna synpunkter på vården