Capio Citykliniken Västra Hamnen BVC, Malmö Malmö, Skåne län

Öppettider

Hallenborgs gata 13, Malmö

Om oss

Välkommen till Capio Citykliniken Västra Hamnen BVC

Välkommen till Barnhälsovården Capio Västra Hamnen BVC!


Vår målsättning är att främja barns hälsa, utveckling och trygghet från nyföddhetsperioden till skolstarten. Detta kan vi göra genom bland annat hembesök till nyfödda, föräldragrupper, läkarbesök och mammasamtal.


Vi samarbetar med Barnhälsovården.Välkomna! Margareta, Marie och Hanna.

Marie Öjerstedt, tel. 040-607 21 06

Margareta Stéen, tel. 040-607 21 10

Hanna Palmgren, tel. 040-607 21 07

Telefontid: mån-fre kl. 8-8.30


Driftsform: Privat

Prisinformation

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Capio Citykliniken Västra Hamnen BVC

Patientomdömen för Barnavårdscentraler

Bemötande

Känner du att ni har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 95 av 100
Genomsnitt för Skåne: 95 av 100
Omdöme för mottagningen 88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Känner du att ni har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 125 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 100 svar 80%
Delvis 21 svar 16%
Nej 4 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
95 av 100
Genomsnitt för Skåne
95 av 100

Delaktighet

Har du känt dig delaktig i beslut gällande ditt barn, så mycket som du önskade?

93 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 95 av 100
Genomsnitt för Skåne: 95 av 100
Omdöme för mottagningen 93 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Har du känt dig delaktig i beslut gällande ditt barn, så mycket som du önskade?

Antal svar: 123 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 93 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 106 svar 86%
Delvis 16 svar 13%
Nej 1 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
93 av 100
Genomsnitt för Sverige
95 av 100
Genomsnitt för Skåne
95 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den sjuksköterska som ni träffade?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 92 av 100
Genomsnitt för Skåne: 92 av 100
Omdöme för mottagningen 83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den sjuksköterska som ni träffade?

Antal svar: 124 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 90 svar 72%
Delvis 27 svar 21%
Nej 7 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
92 av 100
Genomsnitt för Skåne
92 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den hjälp ni fått på barnavårdscentralen?

74 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 81 av 100
Genomsnitt för Skåne: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 74 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den hjälp ni fått på barnavårdscentralen?

Antal svar: 125 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Utmärkt 44 svar 35%
Mycket bra 45 svar 36%
Bra 25 svar 20%
Någorlunda 9 svar 7%
Dåligt 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100
Genomsnitt för Sverige
81 av 100
Genomsnitt för Skåne
81 av 100

Information

Har du fått tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 91 av 100
Genomsnitt för Skåne: 91 av 100
Omdöme för mottagningen 87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Har du fått tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd?

Antal svar: 124 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 94 svar 75%
Delvis 23 svar 18%
Nej 4 svar 3%
Jag behövde ingen information 3 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
91 av 100
Genomsnitt för Skåne
91 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här barnavårdscentralen till andra?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Skåne: 90 av 100
Omdöme för mottagningen 82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här barnavårdscentralen till andra?

Antal svar: 124 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 85 svar 68%
Delvis 33 svar 26%
Nej 6 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Skåne
90 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt barns aktuella behov blivit tillgodosett vid era besök på barnavårdscentralen?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 92 av 100
Genomsnitt för Skåne: 92 av 100
Omdöme för mottagningen 89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt barns aktuella behov blivit tillgodosett vid era besök på barnavårdscentralen?

Antal svar: 125 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 98 svar 78%
Delvis 22 svar 17%
Nej 3 svar 2%
Ej aktuellt 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
92 av 100
Genomsnitt för Skåne
92 av 100