Vårdcentralen Mjölby, Mjölby Mjölby, Östergötlands län

Öppettider

Smålandsvägen 24, Mjölby

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Vårdcentralen Mjölby, Smålandsvägen 24, 595 30 Mjölby

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Mjölby

Vår målsättning är att ge befolkningen en trygg och säker vård med hög kompetens, god tillgänglighet och bra bemötande.

En hälsosam livsstil är grunden för ett aktivt liv och förebygger många sjukdomar. Kom gärna och besök vårt hälsorum och vår hälsogång där du kan göra din egen hälsoanalys, få tips och råd hur du kan förbättra din hälsa.

För kontakt och mer information - se vårt utbud.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Remisskrav: Nej, utom till vissa specialmottagningar

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnavårdscentralen
 • Barnhälsan 6-13 år
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Ring sjukvårdsrådgivningen på 1177 dygnet runt när du behöver råd om vård.


Anmäl dig alltid i receptionen för besök och provtagning. Kom gärna tio minuter före ditt besök då det ibland kan vara kö till receptionen.


När vårdcentralen är stängd, ring 1177. Sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen ger dig allmänna råd, bokar tid och lotsar dig rätt om du behöver uppsöka jourcentral eller sjukhus.

Astma- och KOL-mottagningen

Mottagning för patienter med astma/KOL eller andra lungsjukdomar. Endast tidsbokade besök.


Astmasköterskor: Ann-Sofie Urdal
Telefontid: vardagar kl. 08.15-16.00
Telefonnummer: 010-105 99 10

Barnavårdscentralen

Barnhälsan 6-13 år

Barnhälsan är en förstärkning av första linjens insatser för barn/unga 6-13 år med psykisk ohälsa och deras familjer. Länk till mottagningen

Blodtrycksmottagningen

På blodtrycksmottagningen kan du få ditt blodtryck kontrollerat. Endast tidsbokade besök.


Du har även möjlighet att kostnadsfritt själv kontrollera ditt blodtryck i vårt hälsorum under vårdcentralens ordinarie öppettider.


Blodtryckssköterska: Iréne Haraldsson
Telefontid: måndag-onsdag kl. 11.00-12.00
Telefonnummer: 010-104 80 05

Diabetesmottagningen

Mottagning för personer med kost-, tablett- och insulinbehandlad diabetes samt personer med förhöjt blodsocker. Förutom regelbundna kontroller ges instruktioner, kostråd och övrig rådgivning. Endast tidsbokade besök.


Diabetessköterskor: Britt-Marie Jorstig och Birgitta Ringborg
Telefontid: vardagar kl. 11.00-12.30
Telefonnummer: 010-104 80 58

Dietistmottagningen

Dietisten ger råd om diet och lämplig kost vid till exempel diabetes, födoämnesallergi, undernäring, hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmsjukdom och övervikt. Endast tidsbokade besök.


Dietist: Amina Awad Mouwafi
Telefontid: måndag och tisdag kl. 11.30-12.00
Telefonnummer: 010-104 80 97

Distriktssköterskemottagningen

Hälsomottagningen

På hälsomottagningen kan du få stöd och råd kring kost, träning och motion. I vårt hälsorum finns möjlighet att själv kontrollera blodtryck, göra livsstilstest samt ta del av hälsorelaterad information.


Telefontid:  vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 99 10

Inkontinensmottagningen

Mottagningen erbjuder information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning för patienter med inkontinensproblematik. Endast tidsbokade besök.


Inkontinenssköterska: Ann-Louise Karlsson
Telefontid: vardagar kl. 08.15-16.00
Telefonnummer: 010-105 99 10

Kvinnohälsan

Läkarmottagningen

Samtliga besök till läkare bokas i förväg via sjuksköterska på telefonnummer 010-105 99 10. Efter mottagningstid endast akuta samtal kl. 16.30-17.00 på telefonnummer 010-103 00 00.


Distriktsläkare: Staffan Rönnberg, Tomasz Moder, Eduardo Roel, Tomas Nikonoff, Thomas Gylfe, Ahmed Al-Khazraji, Emina Basic
ST-läkare: Inesa Shakura, Elias Aldaher, Oday Ajimi, Dalea Radhwan

Medicinska fotvården

Fotvård för diabetiker och reumatiker. Remiss från läkare eller diabetessköterska krävs. Endast tidsbokade besök.


Fotvårdsterapaut: Marianne Matsson
Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 08.15-16.00
Telefonnummer: 010-104 80 22

Medicinsk mottagning för nyanlända

Mottagningen erbjuder riktade hälsoundersökningar till personer som är nyanlända i Sverige och som kommit hit som asylsökande, kvotflyktingar, anhöriganknytning eller kärleksanknytning. Hälsoundersökningarna utförs av personal från Flyktingmedicinskt centrum.
Läs här för mer information och kontaktuppgifter

Provtagningen

Ingen tidsbeställning krävs för provtagning. Det måste dock finnas en beställning på vilka prover som ska tas.


Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00
Receptionen har lunchstängt kl. 11.45-12.30

Rökavvänjningen

På vårdcentralen kan du få hjälp med att sluta röka/snusa genom individuell rådgivning eller i grupp.


Distriktssköterska: Ann-Sofie Urdal
Telefontid: vardagar kl. 08.00-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Samtalsmottagningen

Samtalsstöd vid depression, ångest, kriser samt stressrelaterade besvär. Endast tidsbokade besök.


Kurator: Steinar Naustvoll
Beteendevetare och kognitiv terapeut: Linda Wärnelius
Telefontid: måndag och torsdag kl. 08.15-09.00
Telefonnummer: 010-104 80 20

Tympanometrimottagningen

På tympanometrimottagningen kontrolleras hörseln efter öroninflammation hos barn under 12 år.


Undersköterska: Titti Graflund
Telefontid: vardagar kl. 08.00-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Vaccinationsmottagningen

Vårdcentralen erbjuder vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE).


Telefontid: vardagar kl. 08.15-11.00, 13.00-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10


För rådgivning och vaccination inför utlandsresa - kontakta Vårdcentralen Brinken

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Mjölby

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

100%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

95%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
73 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 143 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 88 av 100
78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 162 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Östergötland
88 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

68 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
68 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 162 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 68 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
68 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

66 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
66 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 162 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 66 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
66 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

63 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
63 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 162 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 63 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
63 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

72 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 82 av 100
72 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 163 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 72 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
72 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Östergötland
82 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

57 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
57 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 160 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 57 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
57 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

52 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 68 av 100
52 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 164 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 52 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
52 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Östergötland
68 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Kontakta mig

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål