Vårdcentralen Mjölby, Mjölby Mjölby, Östergötlands län

Vi erbjuder KBT-behandling för ångestbesvär via internet. Mer information under vårt utbud, Samtalsmottagningen.

Öppettider

Smålandsvägen 24, Mjölby

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Mjölby

Vår målsättning är att ge befolkningen en trygg och säker vård med hög kompetens, god tillgänglighet och bra bemötande.


En hälsosam livsstil är grunden för ett aktivt liv och förebygger många sjukdomar. Kom gärna och besök vårt hälsorum där du kan göra din egen hälsoanalys, få tips och råd hur du kan förbättra din hälsa.


För vissa vårdtjänster finns nu möjlighet för dig att själv boka tid direkt via vår webbtidbok. För mer information - se vårt utbud.


Receptionen och mottagningarna har lunchstängt kl. 12.00-12.45. Om du har akuta besvär som inte kan vänta når du vårdpersonal genom att trycka på ringklockan i entrén.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnavårdscentralen
 • Barnhälsan 6-13 år
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Ring sjukvårdsrådgivningen på 1177 dygnet runt när du behöver råd om vård.


Anmäl dig alltid i receptionen för besök och provtagning. Kom gärna tio minuter före ditt besök då det ibland kan vara kö till receptionen.

När vårdcentralen är stängd kan du söka efter råd om sjukdomar och symtom här på 1177.se. Hittar du inget svar kan du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning. Du kan inte boka eller avboka tid på vårdcentralen via telefonnumret 1177.

Astma- och KOL-mottagningen

Mottagning för patienter med astma/KOL eller andra lungsjukdomar. Endast tidsbokade besök.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Barnavårdscentralen

Barnhälsan 6-13 år

Barnhälsan är en förstärkning av första linjens insatser för barn/unga 6-13 år med psykisk ohälsa och deras familjer. Till mottagningen

Blodtrycksmottagningen

På blodtrycksmottagningen kan du få ditt blodtryck kontrollerat. Endast tidsbokade besök.


Du har även möjlighet att kostnadsfritt själv kontrollera ditt blodtryck i vårt hälsorum under vårdcentralens ordinarie öppettider.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Diabetesmottagningen

Mottagning för personer med kost-, tablett- och insulinbehandlad diabetes samt personer med förhöjt blodsocker. Förutom regelbundna kontroller ges instruktioner, kostråd och övrig rådgivning. Endast tidsbokade besök.


Telefontid: vardagar kl. 11.00-12.30
Telefonnummer: 010-104 80 58

Dietistmottagningen

Dietisten ger råd om diet och lämplig kost vid till exempel diabetes, undernäring, hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmsjukdom och övervikt. Endast tidsbokade besök.


Telefonnummer: 010-104 88 80 (röstbrevlåda)

Dietistmottagningen finns på Vårdcentalen Lyckorna - klicka här för karta och adressuppgifter.

Distriktssköterskemottagningen

Till distriktssköterskemottagningen kan du vända dig om du behöver hjälp med lättare åkommor som såromläggning, injektioner, rådgivning m.m. Endast tidsbokade besök. Möjlighet finns att boka tid direkt för stygnborttagning samt EKG och blodtryck inför operation via webbtidbok - välj Boka tid direkt ovan.

Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Hälsomottagningen

På hälsomottagningen kan du få stöd och råd kring kost, träning och motion. I vårt hälsorum finns möjlighet att själv kontrollera blodtryck, vikt, midjemått och BMI, göra livsstilstest samt ta del av hälsorelaterad information.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Inkontinensmottagningen

Mottagningen erbjuder information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning för patienter med inkontinensproblematik. Endast tidsbokade besök.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Läkarmottagningen

Samtliga besök till läkare bokas i förväg via sjuksköterska. Möjlighet finns att boka tid direkt för bedömning av leverfläckar via webbtidbok - välj Boka tid direkt ovan.

Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Medicinska fotvården

Fotvård för diabetiker och reumatiker. Remiss från läkare eller diabetessköterska krävs. Endast tidsbokade besök.


Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-104 80 22

Medicinsk mottagning för nyanlända

Mottagningen erbjuder riktade hälsoundersökningar till personer som är nyanlända i Sverige och som kommit hit som asylsökande, kvotflyktingar, anhöriganknytning eller kärleksanknytning. Hälsoundersökningarna utförs av personal från Flyktingmedicinskt centrum.
Läs här för mer information och kontaktuppgifter

Provtagningen

Ingen tidsbeställning krävs för provtagning. Det måste dock finnas en beställning på vilka prover som ska tas.


Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00, lunchstängt kl. 12.00-12.45

Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenheter.

Rökavvänjningen

På vårdcentralen kan du få hjälp med att sluta röka/snusa genom individuell rådgivning eller i grupp. Möjlighet finns att boka tid direkt via webbtidbok - välj Boka tid direkt ovan.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Samtalsmottagningen

Samtalsstöd vid depression, ångest, kriser samt stressrelaterade besvär. Endast tidsbokade besök.

Vi erbjuder även kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet för ångestbesvär. Läs om KBT för ångest via nätet. Du som är intresserad av KBT kan logga in ovan och anmäla ditt intresse.


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Tympanometrimottagningen

På tympanometrimottagningen kontrolleras hörseln efter öroninflammation hos barn under 3 år.
Möjlighet finns att boka tid direkt via webbtidbok - välj Boka tid direkt ovan. Detta förutsätter att du blivit uppmanad att boka tid själv.

Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10

Vaccinationsmottagningen

Vårdcentralen erbjuder vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE).


Telefontid: vardagar kl. 07.30-16.30
Telefonnummer: 010-105 99 10


För rådgivning och vaccination inför utlandsresa - kontakta Vårdcentralen Brinken

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Mjölby

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Uppgift saknas

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

97%
97%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes 2016-05-01 - 2016-05-31

Källa: Väntetider i vården

Generella patientomdömen

Delaktighet och involvering i primärvård

Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

71%
71%

Delaktighet och involvering i primärvård - Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100

Emotionellt stöd i primärvård

Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

69%
69%

Emotionellt stöd i primärvård - Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100

Helhetsintryck av besök i primärvård

Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

73%
73%

Helhetsintryck av besök i primärvård - Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100

Information och kunskap i primärvård

Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

70%
70%

Information och kunskap i primärvård - Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100

Kontinuitet och koordinering i primärvård

Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

59%
59%

Kontinuitet och koordinering i primärvård - Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 59 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
59 av 100

Respekt och bemötande i primärvård

Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

80%
80%

Respekt och bemötande i primärvård - Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100

Tillgänglighet i primärvård

Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

80%
80%

Tillgänglighet i primärvård - Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Förnya recept

 • Intresseanmälan för KBT via nätet

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål