Reproduktionsmedicinskt centr, Kvinnokliniken US Linköping, Östergötlands län

Sommartider-Remittentinformation!

Se information under Vårt utbud.

Öppettider

  • Mån-Tor 07:30 - 16:30
  • Fre 07:30 - 16:00
 • Telefontider:

  • Mån-Tor 06:00 - 14:00
  • Fre 06:00 - 14:30

  Övriga kontaktuppgifter

Universitetssjukhuset i Linköping, Ingång 1, Linköping

Logga in

Här kan du:

Om oss

Välkommen till Reproduktionsmedicinskt centr

RMC på Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Kvinnokliniken. Vi är specialiserade på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet och fertilitetsbevarande åtgärder.

För utredning krävs inte remiss.

Vi utför de behandlingar som regionerna/landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar län beställer av oss och vi får enligt överenskommelse även erbjuda assisterad befruktning till andra par.


Vi som arbetar här är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykoterapeut och psykolog, läkarsekreterare och laboratoriepersonal (BMA och biologer).


Vi har 30 års erfarenhet av IVF-behandlingar och resultatet är mer än 3000 nya föräldraskap. Kunskap inom olika medicinska områden, inte minst möjligheten till assisterad befruktning, har öppnat nya vägar att hjälpa par som har svårt att få barn.


Det har skett dramatiska förändringar sedan IVF introducerades. Vi lägger stor vikt vid forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Info till patienter

För mer information se ofrivillig barnlöshet i Östergötland på 1177.

För rådgivning ring 010-105 94 85.

Vid avbokning av överenskommen tid vid två tillfällen så erbjuds ingen ytterligare tid alternativt remissen återsänds till remittent

Remisskrav: JA För samtliga behandlingar.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Remittentinformation - fertilitetsbevarande åtgärder sommaren 2016
 • Apotek,karta,parkering m.m
 • Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
 • Behandlingar
 • Behandlingsresultat i Sverige
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Remittentinformation - fertilitetsbevarande åtgärder sommaren 2016

Sommartider! RMC har öppet tom 30 juni.

Sista startdag för alla typer av  behandlingar är 6 juni. Sista dag för embryoåterföring, även frysåterföring, är 23 juni.

Vi stänger helt under veckorna 27 och 28 och öppnar igen måndagen den 18 juli

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Riksdagen har vid voteringen 2016-01-13 sagt ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso-och-sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor. Lagändringen börjar gälla 2016-04-01.

Då Socialstyrelsen, IVO samt landstingsorganisationerna ännu inte har utfärdat några direktiv om hur detta ska kunna genomföras så kommer vi tills vidare att avvakta sådan information. Vi har i och med detta ingen möjlighet att ta emot remisser och inte heller att upprätta någon väntelista. Så snart sådan information finns kommer vi att uppdatera hemsidan

Behandlingar

Hos oss finns följande behandlingar

• Ovulationsstimulering

• AIH, insemination med partnerns spermier

• AID, insemination med donerade spermier

• IVF, provrörsbefruktning med eller utan ICSI (mikroinjektion av spermier; korttidsodling 2-3 dagar eller blastocystodling 5-6 dagar)

• Testikelbiopsi, testikelaspiration, sk TESE, TESA (spermierna kan senare användas vid IVF/ICSI behandling)

• IVF/ICSI med donerade spermier

• IVF/ICSI med donerade ägg

 • Nedfrysning av embryon (befruktade ägg )
 • Nedfrysning av spermier
 • Nedfrysning av obefruktade ägg

 • Återföring av färska och frysförvarade embryon

Behandlingsresultat i Sverige

Prislista över egenfinansierade behandlingar 2016

Som regel erbjuds inte  egenfinansierad  behandling, det gäller både med egna och med donerade könsceller.

Par som har frusna embryon kan använda dem för syskonbehandling med egenfinansiering.

Par som önskar syskonbehandling med donerade könsceller kan erbjudas behandling om donator finns tillgänglig.

Spermadonation

Den vanligaste anledningen till att man använder donatorsperma är att mannen helt saknar spermieproduktion och någon annan behandling inte är möjlig. Man kan också behöva använda donerade spermier när mannen har ett mycket dåligt spermaprov och andra behandlingar har misslyckats. Sedan 2005 är det också tillåtet för lesbiska par att få spermadonation. I Sverige föds ungefär 75-100 barn per år efter donatorinsemination utförda vid svenska kliniker i Malmö, Göteborg, Uppsala, Stockholm, Örebro, Umeå och Linköping. Ytterligare ett okänt antal barn föds efter donatorinsemination utförd utomlands.

 

En spermadonator ska vara mellan 23 och 45 år och bör helst ha barn själv. Han ska vara fysiskt och psykiskt frisk. Spermaprovet måste vara bra och spermierna ska tåla nedfrysning och upptining. Det finns risk att infektioner och ärftliga sjukdomar överförs till mottagaren via inseminationen, därför kontrolleras donatorn noggrant för att utesluta att donatorn har sjukdomar som t.ex. HIV eller gulsot. Donatorn löper själv inga medicinska risker.

Givaren får 600 kronor i ersättning för varje spermaprov och en reseersättning på 10kr/mil. Varje donator får ge upphov till 6 barn och eventuella syskon.

Här kan du läsa mer om ofrivillig barnlöshet

Här kan du läsa mer om spermadonation

Äggdonation

Äggdonation behövs för de kvinnor som på olika sätt själva inte kan producera ägg, till exempel kvinnor som har Turners syndrom eller har kommit in i ett för tidigt klimakterium. Kvinnor som har stor risk att föda ett skadat barn p.g.a. ärftliga sjukdomar kan också behandlas med äggdonation. Det är däremot inte tillåtet att använda äggdonation då orsaken är ett naturligt åldrande hos kvinnan.

En äggdonator ska vara en frisk kvinna som vill hjälpa barnlösa par. Donatorn ska vara mellan 23 och 35 år och helst ha egna barn. Närstående donator, som syster eller väninna, kan förekomma i undantagsfall..
Äggdonatorn utreds med bl.a. blodprovstagning för att utesluta sjukdomar och infektioner. Det är viktigt att både donator och mottagare blivit informerade om de juridiska regler som gäller och att man känner att beslutet att bli donator fattats efter moget övervägande, så att man inte riskerar att ångra sitt beslut. Samtal med läkare och beteendevetare ingår alltid i utredningen. Varje donator får ge upphov till 6 barn och eventuella syskon.

Donatorn erhåller en schablonersättning på 6600 kr.

Här kan du läsa mer om ofrivillig barnlöshet

Här kan du läsa mer om äggdonation

Överenskommelse om fakturering

Överenskommelse om fakturering av behandling utförd på Reproduktionsmedicinskt centrum Linköping. 

 • Bokning av telefontid Reproduktionsmedicin

 • Synpunkter och klagomål