Johannelunds Vårdcentral AB, Linköping Linköping, Östergötlands län

Öppettider

Johannelunds centrum, Linköping

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Johannelunds Vårdcentral, Skogslyckegatan 5 B, 587 26 Linköping

Om oss

Välkommen till Johannelunds Vårdcentral AB

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Läkarmottagningen
 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Välkommen till Johannelunds vårdcentral!

Läkarmottagningen

På vårdcentralens läkarmottagning arbetar:

 • Kristina Willner, distriktsläkare
 • Meta Björk Drotz, distriktsläkare
 • Lars Nilsson, distriktsläkare
 • Maria Tytor, distriktsläkare
 • Rune Wälivaara, distriktsläkare
 • Kristian Gjessing, ST-läkare

 

Telefontid:

Måndag- fredag kl. 08.00-17.00.

 

Telefonnummer:

010-105 94 30

Astma- och KOL-mottagningen

På astma/KOL-mottagningen behandlas patienter från 6 år och uppåt. Har du konstaterad astma eller KOL är du välkommen att ringa direkt för uppföljning eller rådgivning. Inför första besöket krävs en läkarundersökning.

 

På astma- och KOL-mottagningen arbetar:

 • Monica Lundin, sjuksköterska
 • Pernilla Grahn, sjuksköterska

 

Mottagning:

Endast tidsbokade besök.

 

Telefontid:

Måndag- fredag kl. 08:00-17:00.

 

Telefonnummer:

010-105 94 30

Blodtrycksmottagningen

Du som behandlas för högt blodtryck eller har ett uppmätt förhöjt blodtryck utan medicinsk behandling är välkommen att boka tid för kontroll hos oss.

 

På blodtryckmottagningen arbetar:

 • Lisbeth Ottosson, blodtryckssköterska
 • Eva-Lena Wetterhall, blodtryckssköterska

  

Mottagning:

Endast tidsbokade besök.

 

Telefontider:

Tisdag, onsdag och torsdag kl. 11.30-12.00.

 

Telefonnummer:

Lisbeth Ottosson: 010-103 56 42

Eva-Lena Wetterhall: 010-103 56 43

Diabetesmottagningen

Du som har diabetes eller nedsatt glukostolerans är välkommen att ringa oss för rådgivning eller bokning av besök.

 

På diabetesmottagninen arbetar:

 • Lisbeth Ottosson, diabetessköterska
 • Eva-Lena Wetterhall, diabetessköterska

 

Mottagning:

Endast tidsbokade besök.

 

Telefontider:

Tisdag, onsdag och torsdag kl. 11.30-12.00.

 

Telefonnummer:

Lisbeth Ottosson: 010-103 56 42

Eva-Lena Wetterhall: 010-103 56 43

Dietistmottagningen

Du kan få kontakt med dietist via remiss från läkare eller sköterska, exempelvis om du har diabetes, blodfettsrubning, undernäring eller vid speciella behov hos barn m.m.

 

På dietistmottagningen arbetar:

 • Jessica Källquist, leg dietist

 

Mottagning:

Tisdagar. Endast tidsbokade besök. 

 

Telefontid:

Måndag-fredag kl. 08:00-17:00.

 

Telefonnummer:

010-105 94 30

Medicinsk fotvård

Här ges fotvård till diabetiker.

 

På medicinsk fotvård arbetar:

 • Maria Witasp, fotvårdsspecialist

 

Mottagning:

Onsdagar. På remiss från diabetessköterska.

 

Avbokning av tid görs på telefonnummer 010-105  94 30 dygnet runt eller via "Mina vårdkontakter". Du kan även få rådgivining och avboka direkt till Maria Witasp på telefonnummer 072-913 42 32.

Inkontinensmottagningen

På inkontinensmottagningen kan du som lider av urinläckage beställa tid direkt till vår inkontinessköterska. Här får du hjälp med grundläggande utredning för att fastställa vilken typ av inkontinens som föreligger, information om befintliga hjälpmedel och egenbehandling.

 

På inkontinensmottagningen arbetar:

 • Hedvig Hedin, inkontinenssköterska

 

Mottagning:

Endast tidsbokade besök.

 

Telefontid:

Måndag-fredag kl. 08.00-17.00.

 

Telefonnummer:

  010-105 94 30

Samtalsmottagningen

Vår kurator arbetar med samtalsbehandling med kognitiv- beteendeterapeutisk inriktning (KBT).
I behandlingen kartlägger terapeut och patient tillsammans hur tankar, känslor och beteenden är kopplade till varandra. Dessa samspelar och skapar  ibland oro, ångest, nedstämdhet och annan psykisk ohälsa.

Här följer några exempel på olika former av (lättare till måttlig) psykisk ohälsa där det kan vara aktuellt med en behandlingsinsats från vår kurator:

 • Panikångest
 • Generell ångest
 • Nedstämdhet/depression
 • Social fobi
 • Specifik fobi
 • Stress- och utmattningssymptom
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Sömnproblem
 • Livskriser

 

På samtalsmottagningen arbetar:

 • Marie Sköld, kurator

 

Mottagning:

Efter remiss från läkare eller via telefonbokning.

 

Telefonnummer:

010-105 94 30

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Johannelunds Vårdcentral AB

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

92%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

96%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

90 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
90 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 102 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 90 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
90 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 88 av 100
88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 112 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Östergötland
88 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 112 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
75 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 111 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 111 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 82 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 112 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Östergötland
82 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 111 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 68 av 100
70 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 113 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Östergötland
68 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Kontakta mig

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål