Logimax och Logimax forte

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Logimax och Logimax forte

Logimax och Logimax forte är läkemedel som används mot högt blodtryck. De används i första hand när behandling med enbart betablockerare, eller enbart kalciumflödeshämmare, inte har sänkt blodtrycket tillräckligt mycket.

Medicinen är ett så kallat kombinationsläkemedel med både betablockerare och kalciumflödeshämmare. De verksamma ämnena är metoprolol och felodipin.

Recept och högkostnadsskydd

Logimax och Logimax forte finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter och de innehåller 50/5 milligram respektive 100/10 milligram av betablockeraren metoprolol respektive kalciumflödeshämmaren felodipin. Medicinerna är receptbelagda.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Metoprolol och felodipin är två blodtryckssänkande läkemedel som fungerar på olika sätt. Genom att kombinera båda läkemedlen förstärks den blodtryckssänkande effekten jämfört med att bara ta det ena av läkemedlen.

Logimax börjar verka inom några timmar och den blodtryckssänkande effekten av medicinen varar i minst ett dygn.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten.

De får inte delas, tuggas eller krossas. De är tillverkad på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten under lång tid. På så sätt får man en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Om man då delar eller krossar tabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Medicinen kan tas på fastande mage eller tillsammans med en lätt måltid.

Medicinen ska tas regelbundet, varje dag.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen är en tablett en gång om dagen, på morgonen.

Viktigt

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta behandlingen. Gör man det kan blodtrycket höjas plötsligt och man kan få ett kärlkrampsanfall. En behandling ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Om man har astma, KOL eller andra besvär av luftrör och lungor ska man berätta det för läkaren innan man påbörjar behandling med den här medicinen.

Om man inte tidigare har fått behandling med betablockerare och efter påbörjad behandling med läkemedlet känner att hjärtrytmen blivit för långsam, bör man kontakta den läkare som skrev ut receptet.

När man använder Logimax ska man undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt innehåller ämnen som kan påverka kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Det kan leda till en ökad mängd läkemedel i kroppen, vilket ökar risken för biverkningar.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Undvik att kombinera Logimax och Logimax forte med följande läkemedel:

  • Barbitursyraderivat, till exempel Fenemal och Mysoline som används mot epilepsi
  • Propafenon, som finns i medicinen Rytmonorm, som är ett läkemedel som används mot oregelbunden hjärtrytm
  • Verapamil, till exempel Isoptin och Verapamil, som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck
  • Diltiazem, till exempel Cardizem, som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta eller få huvudvärk, yrsel, ankelsvullnad eller ansiktsrodnad med värmekänsla. Dessa biverkningar hänger samman med att kroppens blodkärl vidgas och är särskilt vanliga i början av behandlingen. De går oftast över efter en tids behandling med läkemedlet. En del personer kan få magbesvär, som till exempel illamående, förstoppning eller diarré.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet metoprolol, som är ett så kallat betablockerande medel. Eftersom betablockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtat och sänker pulsen, så kan man märka av att man orkar sämre vid ansträngning och att hjärtat slår långsammare. Det är ett av behandlingens mål och är alltså naturligt vid behandling med medicinen.

Om biverkningarna är besvärliga eller om bensvullnaden inte går över, bör man kontakta läkaren som skrev ut receptet. Ibland kan man behöva byta medicin, eller få dosen ändrad, för att biverkningarna ska minska.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller metoprolol är

Exempel på andra läkemedel som innehåller felodipin är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-20
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm