• Journal via nätet snart i Gävleborg

  Från den 1 november kan du läsa din journal via nätet. Journalanteckningar som skrivits från den 1 oktober 2016 eller senare visas.
 • Ramla inte - balansera mera

  Varje år vårdas cirka 50 000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en fallolycka. Därför ordnar Socialstyrelsen under vecka 40 en temavecka för att ge...
 • Ändrade betalningsrutiner för sjukresor med taxi

  Från den 3 oktober kommer egenavgiften för sjukresa med taxi att faktureras i efterhand av Region Gävleborg.
 • Fluor är bra för barnens tänder

  Forskare över hela världen är eniga om att fluor är viktigt för att stärka tänderna och hålla dem friska. Därför är det viktigt att använda barntandkräm som...