צונויפֿגעשטעלטע אינפֿאָרמאַציע װעגן קאָװיד־19

עצות צו דיר מיט קאָװיד־19

Råd till dig som har covid-19 - jiddisch

דאָ זענען עצות צו דיר װאָס האָט די קראַנקײט קאָװיד־19. די עצות זענען פֿאַר דיר װאָס קען בלײַבן אין דער הײם און נײטיקן זיך ניט אין געזונט־אָפּהיט בײַם שפּיטאָל. שטעל זיך אין פֿאַרבינדונג מיטן געזונט־סעקטאָר אויב דו װערסט קראַנקער.

עס איז װיכטיק אַז דו בלײַבסט אין דער הײם װען דו ביסט קראַנק. ס'רובֿ מענטשן דאַרפֿן זיך ניט לאָזן מאַכן טעסטן. לײען װײַטער אינעם טעקסט לאָזן זיך מאַכן קאָװיד־19־טעסטן.

נעם דעם װאַקצין קעגן קאָװיד־19 װען דו ביסט װידער געזונט, אויב דו האָסט ניט פֿריער גענומען דעם װאַקצין.

קלײַב אויס רעגיאָן, אויפֿן שפּיץ פֿונעם זײַטל, כּדי צו קריגן װײַטער אינפֿאָרמאַציע װעגן דײַן לאָקאַלן מצבֿ.

.Läs texten på svenska här

טרינק אַ סך

ס'איז װיכטיק אַז דו טרינקסט אַ סך, בפֿרט װען דו האָסט פֿיבער אָדער הוסט.

ס'קען זײַן גוט צו טרינקן עפּעס װאַרעם אָדער קאַלט װען דו האָסט האַלדז־װײטיק.

טרינק למשל װאַסער, טײ, בוליאָן אָדער זופּ.

דו קענבט אויך עסן אײַזקרעם, אײַז־לעקערל אָדער יאָגורט.

לײגט צו עקסטער קישנס אונטערן קאָפּ

ס'איז גוט צו לײגן זיך מיטן קאָפּ אין אַ הויכער פּאָזיציע. ס'קען דיר העלפֿן װען דו האָסט אַ שװערן הוסט.

לײג גערן צו עקסטרע קישנס אונטערן קאָפּ װען דו לײגסט זיך שלאָפֿן.

האָב אַ קילע טעמפּעראַטור אין שלאָף־צימער

ס'קען זײַן גוט צו האָבן אַ קילע טעמפּעראַטור אין שלאָף־צימערץ

דו קענסט, למשל, אַראָפּלאָזן די באַהײצונג אָדער עפֿענען אַ פֿענצטער.

פּראָביר זיך צו רירן

מען נײטיקט זיך אַװדאי אין אָפּרוּ װען מען איז קראַנק. אָבער עס איז נישט גוט צו לײגן לאַנג אין בעט, נישט רירן זיך פֿון אָרט.

פּראָביר זיך צו רירן אַ פּאָר מאָל אַ טאָג.

דאָ זענען אַ פּאָר בײַשפּילן פֿון פּאַסיקע אַקטיװיטעטן:

  • ריר די פֿיס.
  • דרײ זיך איבער פֿון אײן זײַט אויפֿן צװײטן.
  • זעץ זיך אויף אָדער שטײ זיך אויף פֿון צײַט צו צײַט.

 װען דו פֿילסט זיך בעסער קענסטו פּראָבירן צו זײַן אין דרויסן. אָבער דו זאָלסט זיך נישט רירן מער װי דו  מײנסט אַז דו קענסט.

דו קענסט ניצן רעצעפּט־פֿרײַע מעדיצינען

טאָמער, האָסטו הויכן פֿיבער, קענסטן ניצן מעדיצינען מיט פּאַראַצעטאַמאָל. דאָס הײסט רעצעפּט־פֿרײַע מעדיצינען.

קינדער עלטער פֿון זעקס חודשים קענען ניצן מעדיצינען מיט פּאַראַצעטאַמאָל. װען דאָס קינד איז יונגער פֿון זעקס חודשים מוזטו פֿרעגן אַ דאָקטער פֿאַר דעם געבן עס אַזעלכע מעדיצינען.

טאָמער, האָסטו האַלדז־װײטיק, קענסטו פּרוּװן הוסט־פּאַסטילקעס.

דו קענסט ניצן נאָזטראָפּנס

דו קענבט ניצן נאָזטראָפּנס אָדער נאָז־שפּריצעכץ װען ס'איז דיר פֿאַרלײגט די נאָז. עס זענען פֿאַראַן רעצעפּט־פֿרײַע נאָזטראָפּנס און נאָז־שפּריצעכצן געמאַכט פֿון זאַלצצעלאָז.

עס זענען אויך דאָ רעצעפּט־פֿרײַע נאָזטראָפּנס און נאָז־שפּריצעכצן װעלכע פֿאַרקלענערן דאָס געשװילעכץ. אַזוינע נאָזטראָפּנס אָדער נאָז־שפּריצעכצן זאָלסטו נישט ניצן מער װי צען טעג.

מײַד אויס פּאַפּיראָסן

פּראָביר צו נישט רויכן פּאַפּיראָסן אָדער צו זײַן אַרום אַנדערע מענטשן װאָס רויכן. דער הוסט װערט ערגער פֿון רויך.

דו װאָס מוזט בלײַבן אין דער הײם

מען קען זיך פֿילן עלנט װען מען איז אין דער הײם. אַ סך מענטשן האַלטן אַז ס'איז זײ שװער ניט צו טרעפֿן זיך מיט די מענטשן װאָס זײ פֿלעגן זיך טרעפֿן מיט זײ.

פּראָביר רעדן מיט דײַנע פֿרײנט און דײַן משפּחה. איר קענט למשל רעדן דורך טעלעפֿאָן.

עס איז גוט צו פּראָבירן האַלטן די טאָג־טעגלעכע רוטינען. דו קענסט, למשל, שטײען אויף און עסן פֿרישטיק צו דער זעלבער צײַט װי דײַן שטײגער איז.

דו װאָס נײטיקסט זיך אין שטיץ

קלינג אָן 1177 כּדי צו קריגן עצות װעגן װאָס צו טאָן. אַ קראַנקן־שװעסטער װעט דיר ענטפֿערן. זי קען דיר אויך העלפֿן צו אָפּזוכן אָפּהיט װען דו פֿילסט זיך ערגער.

די קראַנקן־שװעסטער רעדן שװעדיש און ענגליש.

טאָמער, האָסטו אַ טעלעפֿאָן מיט אַן אויסלענדישן נומער, קלינגסטו אָן 46771-117700+.

To the top of the page