ייִדיש/Jiddisch hebreisk skrift

צונויפֿגעשטעלטע אינפֿאָרמאַציע װעגן קאָװיד־19

Covid-19 - jiddisch

Content - צונויפֿגעשטעלטע אינפֿאָרמאַציע װעגן קאָװיד־19

Visa innehåll som:
װאַקצינירונג קעגן קאָװיד־19Vaccination mot covid-19 - jiddisch

קאָװיד־19 איז אַ קלעפּיקע קראַנקײט. װאַקצינירונג איז דער בעסטטער אופֿן אויסצומײַדן װערן ערנסט קראַנק און שטאַרבן פֿון דער קראַנקײט.

לאָז זיך מאַכן טעסטן פֿאַר קאָװיד־19Lämna prov för covid-19 - jiddisch

ס'רובֿ מענטשן דאַרפֿן זיך ניט לאָזן זיך מאַכן טעסטן װען זײ האָבן סימפּטאָם פֿון קאָװיד־19. אָבער אַ פּאָר מוזן עס יאָ טאָן. למשל װען מען אַרבעט אינעם געזונט־סעקטאָר אָדער מיטן געריאַטרישן אָפּהיט, װוינט אין אַ מושבֿ־זקנים אָדער קריגט אָפּהיט אין דער הײם.

קאָװיד־19 ‏- ייִדישOm Covid-19 - jiddisch

קאָװיד־19 איז דאָ צוליב אַ װירוס. ס'רובֿ מענטשן װאָס באַקומט קאָװיד־19 װערן קראַנק אויפֿן זעלבן אופֿן װי אַ פֿאַרקילונג. אַ פּאָר מענטשן, אָבער, װערן זײער קראַנק און נײטיקן זיך אין אָפּהיט בײַם שפּיטאָל.

עצות צו דיר מיט קאָװיד־19Råd till dig som har covid-19 - jiddisch

דאָ זענען עצות צו דיר װאָס האָט די קראַנקײט קאָװיד־19. די עצות זענען פֿאַר דיר װאָס קען בלײַבן אין דער הײם און נײטיקן זיך ניט אין געזונט־אָפּהיט בײַם שפּיטאָל. שטעל זיך אין פֿאַרבינדונג מיטן געזונט־סעקטאָר אויב דו װערסט קראַנקער.

To the top of the page