צונויפֿגעשטעלטע אינפֿאָרמאַציע װעגן קאָװיד־19

קאָװיד־19 ‏- ייִדיש

Om Covid-19 - jiddisch

קאָװיד־19 איז דאָ צוליב אַ װירוס. ס'רובֿ מענטשן װאָס באַקומט קאָװיד־19 װערן קראַנק אויפֿן זעלבן אופֿן װי אַ פֿאַרקילונג. אַ פּאָר מענטשן, אָבער, װערן זײער קראַנק און נײטיקן זיך אין אָפּהיט בײַם שפּיטאָל.

מע קריגט די קרײַנקײט קאָװיד־19 צוליב אַ װירוס, װאָס געהערט צו דער גרופּע קאָראָנאַ־װירוסן.

די קראַנקײט איז פֿאַראַן אויף דער גאַנצער װעלט. צוליב דעם רופֿט מען די סיטואַציע אַ פּאַנדעמיע.

קלײַב אויס רעגיאָן, אויפֿן שפּיץ פֿונעם זײַטל, כּדי צו קריגן װײַטער אינפֿאָרמאַציע װעגן דײַן לאָקאַלן מצבֿ.

Läs texten på svenska här

To the top of the page