צונויפֿגעשטעלטע אינפֿאָרמאַציע װעגן קאָװיד־19

לאָז זיך מאַכן טעסטן פֿאַר קאָװיד־19

Lämna prov för covid-19 - jiddisch

מע דאַרף לאָזן זיך מאַכן אַ טעסט כּדי צו װיסן אויב מען האָט קאָװיד־19. אַ טעסט איז די זעלבע זאַך װי אַ פּרוּװל. לאָז איבער אַ פּרוּװל אויב דו האָסט סימפּטאָמען.

ס'איז גוט צו װיסן אויב דו ביסט קראַנק צוליב קאָװיד־19. אַזוי קענסטו, פֿאַרשטײ זיך, אויסמײַדן פֿאַרשפּרײטן די קראַנקײט צו אַנדערע מענטשן.

קלײַב אויס רעגיאָן, אויפֿן שפּיץ פֿונעם זײַטל, כּדי צו קריגן װײַטער אינפֿאָרמאַציע װעגן דײַן לאָקאַלן מצבֿ.

Läs texten på svenska här

To the top of the page