צונויפֿגעשטעלטע אינפֿאָרמאַציע װעגן קאָװיד־19

װאַקצינירונג קעגן קאָװיד־19

Vaccination mot covid-19 - jiddisch

קאָװיד־19 איז אַ קלעפּיקע קראַנקײט. װאַקצינירונג איז דער בעסטטער אופֿן אויסצומײַדן װערן ערנסט קראַנק און שטאַרבן פֿון דער קראַנקײט. װאַקצינירונג העלפֿט אויך צו צו פֿאַרקלענערן דעם פֿאַרשפּרײטן קאָװיד־19 אין דער געזעלשאַפֿט. דערפֿאַר, עס איז װיכטיק אַז אַ סך מענאשן קלײַבן אויס װאַקצינירונג.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
מע באַקומט דעם װאַקצין דורך אַ שפּריץ אין אָרעם.

דײַן רעגיאָן טראָגט דאָס אַחריות פֿאַר דער װאַקצינירונג. קלײַב אויס רעגיאָן בײַם שפּיץ זײַטל כּדי צו קריגן װײַטער אינפֿאָרמאַציע װעגן דײַן לאָקאַלן מצבֿ.

דו דאַרפֿסט נישט צאָלן צו באַקומען דעם װאַקצין קעגן קאָװיד־19.

דו באַשליסטס אַלײן סײַ דו װילסט דעם װאַקצין סײַ נישט.

די אינפֿאָרמאַציע אין דעם אָ טעקסט גילטן פֿאַר אי קינדער, אי דערװאַקסענע.

.Du kan läsa texten på svenska här

To the top of the page