Före en behandling eller undersökning

Subkutan venport

En subkutan venport är en dosa som placeras under huden vid bröstkorgen. Venporten har en tunn slang som förs in i ett blodkärl. Genom dosan kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna. Du får en subkutan venport när du behöver få behandlingar direkt in i blodet flera gånger.

Venporten kan användas under flera år och du kan leva som vanligt med den. En subkutan venport kallas ibland SVP eller port-a-cath.

Visa alltid ditt kort när du besöker vården

I samband med operationen får du ett kort med information om venporten. Det ska du alltid visa när du besöker vården och träffar annan sjukvårdspersonal än du brukar.

Förberedelser

Subkutan venport när den inte används.

Du behöver förbereda dig på olika sätt innan venporten opereras in under huden, både kvällen före operationen och samma morgon som ingreppet sker. Det är för att minska risken för infektion.

Instruktioner kvällen före operationen

Du får information från mottagningen om vilken typ av tvål eller bakteriedödande medel du ska använda. Du kan köpa detta själv på ett apotek. Följ instruktionerna på förpackningen.

Så här förbereder du dig kvällen före operationen:

 1. Duscha och tvätta dig med den speciella tvålen och vatten för att tvätta bort bakterier. Du kan också använda ett bakteriedödande medel.
 2. Tvätta håret med bakteriedödande medel och vatten.
 3. Använd en ren handduk till kroppen och håret.
 4. Ta på dig rena kläder.
 5. Bädda din säng med rena lakan innan du lägger dig.

Instruktioner morgonen före operationen

Så här förbereder du dig samma morgon som du ska opereras:

 1. Duscha och tvätta dig den speciella tvålen och vatten, eller använd det bakteriedödande medlet.
 2. Tvätta håret med bakteriedödande medel och vatten.
 3. Använd en ren handduk till kroppen och håret.
 4. Ta på dig rena kläder. Du som är inlagd på sjukhus tar på dig särskilda kläder efter sista duschen.

Tvålen kan du köpa själv på ett apotek. Följ instruktionerna på förpackningen.

Du kan behöva fasta

Du får oftast inte äta, dricka, röka eller snusa natten före en operation. Du får instruktioner från mottagningen där du ska opereras. Där står det tydligt hur många timmar du behöver avstå från mat och dryck. Att inte äta eller dricka under en viss tid kallas för att fasta.

Berätta för läkaren om du använder läkemedel regelbundet.

Subkutan venport när den används.

Du kan få läkemedel

Du kan få smärtstillande läkemedel före operationen så att du har mindre ont efteråt.

Det är vanligt att känna oro inför en operation. Då kan du få avslappnande och lugnande läkemedel.

Så går operationen till

En subkutan venport opereras in på sjukhus. Du får träffa den läkare som ska operera dig. Sedan får du byta om till rena patientkläder på mottagningen.

Ditt blodtryck och hjärtrytm kontrolleras

Inför operationen mäts din hjärtrytm och ditt blodtryck. Du får en klämma på fingret som mäter syresättningen i blodet.

Huden tvättas med sprit

Området på huden där venporten ska opereras in tvättas med hudsprit. Det kan kännas lite kallt. För att skydda den tvättade huden täcks området runt omkring med operationsdukar.

Du får bedövning och andra läkemedel

Du får antibiotika före operationen för att förhindra att du ska få en infektion efteråt.

Det är vanligt att få lokalbedövning vid operationen i huden som där venporten ska opereras in. Bedövningssticken kan kännas brännande under någon minut. Efter att bedövningen har börjat verka gör det inte ont. Men det är vanligt att du ändå känner när någon rör det bedövade området.

Du kan också få lugnande läkemedel. Det får du oftast genom en tillfällig venkateter i handen eller armen.

Så går det till att få en venport

Läkaren gör först ett litet snitt i den bedövad huden. Sedan för hen in dosan under huden och fäster den vid ett blodkärl. Därefter syr läkaren igen såret med stygn. Sedan får du ett förband över såret.

En sjuksköterska finns med under hela operationen för att kontrollera att du mår bra och inte har ont.

Bedövning och operation tar oftast mindre än en timme.

Barn sövs oftast

Barn som ska få en venport sövs oftast före operationen. En förälder eller annan närstående får alltid följa med in i operationssalen och vara med tills barnet somnar.

Hur mår jag efteråt?

Du får ligga på en speciell avdelning efter operationen som kallas uppvakningsavdelningen. Där kontrolleras din puls, andning och ditt blodtryck. Det är vanligt att du får ligga på uppvakningsavdelningen i en timme.

Efter operationen får du äta och dricka som vanligt. Du kan oftast gå hem samma dag.

Du får instruktioner

Innan du lämnar sjukhuset får du instruktioner om hur såret ska skötas och när du får duscha. Du får också veta om och när stygnen ska tas bort.

Om du blivit sövd

Du får inte köra bil eller något annat fordon efter operationen om du har blivit sövd eller fått lugnande läkemedel. Då ska du låta någon annan köra.

Här kan du läsa mer om sjukresor.

Huden kan kännas öm

De första dygnen efter operationen kan det kännas ömt och vara svullet omkring såret. Det ska gå över efter några dagar. Det räcker oftast med att ta receptfria smärtstillande läkemedel. Du har fått ett förband över såret så att du kan duscha.

Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning om såret blir mer svullet eller gör mer ont.

Stygnen tas bort

Det blir ett litet ärr på bröstkorgen där venporten har opererats in. Efter tio dagar kan stygnen behöva tas bort. Stygnen kan oftast tas bort på en vårdcentral eller på den mottagning där venporten opererades in. Stygnen behöver inte tas bort om såret har sytts med stygn som löser upp sig själva.

Att ha en venport

När såret har läkt behöver du inget förband. Då kan du bada, simma och basta. Det gäller om du inte har en nål insatt i dosan.

När du har en nål insatt i dosan för behandling kan du inte duscha, bada eller basta. Nålen sitter bara i dosan medan den används för att får dropp eller behandling med läkemedel, eller när du lämnar prover. Nålen sätts in genom venportens lock och tas bort så fort behandlingen eller provtagningen är klar.

Venporten har ett plastlock som tål att stickas i med nål många gånger. Du kan se och känna dosan utanpå huden som en liten förhöjning. Det kan kännas ömt runt såret de första dygnen efter att dosan har opererats in. Men sedan brukar det gå över.

Du kan ha samma venport länge

En venport kan sitta kvar och användas i flera år, så länge läkaren anser att det behövs. När venporten inte längre behövs tas den bort. Då får du göra en ny operation.

Skydda ärret

Ärret ska skyddas mot solen det närmaste året.

När venporten inte används för behandling behöver den inte skötas om på något särskilt sätt.

När venporten har opererats in under huden kan det skava när du använder bilbälte. Då kan du lägga en hopvikt handduk eller en liten kudde mellan bröstkorgen och bältet.

Att få behandling och lämna prover genom venporten

Det är en sjuksköterska som tar blodprov eller sätter och tar bort ett dropp genom venporten.

Ligg ner vid behandling och provtagning

Du ska ligga ner när du får behandling genom venporten. Det gäller varje gång sjuksköterskan ger behandling eller tar prov genom venporten. Det är för att det inte ska komma in luft i slangen.

Du kan få lokalbedövning

Du kan först få salva med lokalbedövning på huden om du tycker att det är obehagligt att få ett stick.

Behandlingen ges via en nål i venporten

Sjuksköterskan sätter sedan en nål genom locket på dosan. Locket består av ett membran som täcker dosan. Via nålen och venporten kan du sedan få behandling direkt in i blodet.

Nålen kan sitta i sju dagar täckt av ett förband. Därefter byts nålen eller tas bort.

Kontakta vården om du får komplikationer

Ibland kan det uppstå komplikationer om du har en venport, men det är ovanligt. Det kan till exempel vara infektioner eller en blodpropp.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller ring telefonnummer 1177 om något av följande händer:

 • Du får feber eller känner dig sjuk.
 • Huden blir svullen eller röd där venporten sitter.
 • Du får svårt att andas eller får ont i bröstet.
 • Du får ont när venporten används.
 • Du blir svullen på halsen eller i armen, speciellt på den sidan venporten är inlagd. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp med att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Du har rätt att vara delaktig i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Till toppen av sidan