Smärta och huvudvärk

Stress kan ge smärta och fibromyalgi

Innehållet gäller Västra Götaland

– Kombinationen av psykisk stress och fysisk belastning kan göra musklerna spända och kan ge en långvarig smärta, säger psykolog Kerstin Wentz. Stress och sömnproblem kan till och med utlösa fibromyalgi.

Muskelspänning kan bero på ångest, oro, bekymmer, arbetsmiljö, dåliga relationer med mera. Smärta kan vara symtom på att man går igenom en stressig period i livet. Stress resulterar ofta i smärta i axlar och nacke. Där ligger också den stora kappmuskeln.

– Kappmuskeln är rena åskledaren för stress och den ligger närmast psyket tillsammans med käkmuskler och andra ansiktsmuskler som också spänner sig när vi är stressade, säger Kerstin Wentz.
Människor som genomgår psykiska kriser har ofta smärtor i nacke och axlar. Musklerna fångar upp stressen vilket ger en spänning.

Farligt att pressa sig själv

Kerstin Wentz menar att det i vårt samhälle finns en alltför ljus bild av att leva ett händelserikt liv i ett högt tempo. Men om inte kroppen och själen får en chans till regelbunden återhämtning kan resultatet kan bli förödande. Kerstin Wentz menar att många människor måste få en bättre relation till sin kropp.

Höga prestationskrav på arbetet, hård egen press och lågt stöd från sina medarbetare eller chef, ökar risken för muskelsmärtor. Stress gör också att vi hoppar över att ta pauser. Människor vars muskulatur inte får slappna av under raster eller vid mikropauser, kan få smärta i muskulaturen. Smärtorna kan hålla i sig i flera år.

Stress gör oss också trötta. Trötthetssymtom kan vara en varningssignal till att muskelsmärtor kan vara på väg och kan ge en signal om smärtorna kommer att hålla i sig eller inte.

Relationer skyddar

Ett stressigt arbete är tröttande och påverkar vår förmåga till att ta initiativ. Det kan innebära att man inte har möjlighet att motionera eller sköta sin hälsa på bästa sätt.
En annan hälsorisk är monotona arbeten eftersom de kräver mer tid för nedvarvning än stimulerande jobb.
– Motion, tid för sig själv, samt goda och varma relationer sänker annars stressen och fungerar som något av en buffert, ett slags skydd mot ohälsa, kommenterar Kerstin Wentz.

Viktigt med sömn

Det är under dagen som vi bäddar för en god nattsömn. Ibland är det arbetsmiljön som behöver ses över. Motion, avslappningsövningar, en fritidsaktivitet (som inte liknar jobbet) och stöd från omgivningen stärker också sömn och hälsa.

Under sömnen sker viktig återhämtning och en reparation av både kropp och hjärna. En störd djupsömn ger en försämrad reparation av musklerna.

Stress kan utlösa fibromyalgi

En smärtutsatt grupp är människor med fibromyalgi. Kerstin Wentz som själv forskar kring fibromyalgi, har sett att smärta i hela kroppen är starkt kopplat till en hög stressnivå och till psykisk belastning.
Forskare har visat att en försämrad sömn ger en fem gånger ökad risk att utveckla fibromyalgi efter tio års tid.

Fibromyalgi debuterar i regel i 40-årsåldern, ofta i samband med ökad psykisk belastning. Kvinnor drabbas mycket oftare än män. Via magnetröntgen har man visat att hjärnan hos den som har fibromyalgi, är dubbelt så känslig för smärta som hjärnan hos en frisk person. Forskarna lade samtidigt märke till att de med fibromyalgi var mer tåliga eller ”modiga” när det gäller smärta än friska försökspersoner.

Fibromyalgipatienter har innan de insjuknade ofta inte lyssnat till kroppens eller känslolivets signaler och haft en övertro på att de kan vara igång hur mycket som helst. Ofta är patienterna sociala och prioriterar att hjälpa andra människor hellre än sig själva.

Stress förvärrar

Orsaken till fibromyalgi är oklar men symtomen förvärras av stress och fysisk belastning. Det är som om kroppen inte längre accepterar att man trampar på gaspedalen utan istället svarar med ökade symtom. Kroppen verkar dessutom ha svårare att anpassa sig vid fysisk ansträngning. Det syns vid pulsmätning och testcykling. Musklernas förmåga att slappna av efter ansträngning är också försämrad.

Bearbeta svåra livshändelser

Att minska sin livsstress genom att ta hand om sig själv på ett bra sätt och ta hjälp av psykolog för att bearbeta svåra livshändelser, kan också minska smärta. 
En fibromyalgipatient mår dessutom bättre av att bli vänligt bemött, bekräftad och tagen på allvar av sjukvården.

– Forskning har visat att smärtan och sjukdomen kan lindras om man får en diagnos. Då ökar möjligheten till att man söker information. Diagnosen ger dessutom anledning till eftertanke och till att sänka stressen. Läkaren kan ge råd om en hälsosam aktivitetsnivå och dessutom hänvisa till annan hjälp. Då kan stressen minska, säger Kerstin Wentz.

Dra ner på tempot

Kerstin Wentz anser att man efter att ha fått diagnosen fibromyalgi bör dra ned på tempot, och undvika stark psykisk stress inklusive människor och situationer som inte är bra för ens välbefinnande.

Man behöver också få hjälp med att förstå sina egna känslor och i många fall också med att bearbeta svåra upplevelser. 
– Ett viktigt fynd är att de patienter som har långa uppehåll av sina symtom eller till och med har tillfrisknat, har varit noga med att dosera sin aktivitetsnivå. Patienterna hade också blivit mer trygga i förhållande till sitt eget känsloliv, berättar Kerstin Wentz. 

Till toppen av sidan