ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välja specialistvård i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Öppen specialiserad omfattas av offentligt finansierad länssjukvård inklusive högspecialiserad vård och dagkirurgi, det är sådan vård du kan få utan att behöva läggas in på sjukhus. 

Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka öppen specialiserad vård i Västra Götalandsregionen kan du behöva en remiss i de fall ditt hemlandsting har remisskrav. Ta därför reda på remisskraven i ditt hemlandsting innan du söker vård i Västra Götalandsregionen. För planerad slutenvård, det vill säga när du behöver läggas in på sjukhus, krävs det att du får en betalningsförbindelse (betalningsgodkännande) i förväg.

Så här väljer du

När du söker vård på en öppen specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vänder dig till rätt mottagning. Om du är osäker på var du kan söka specialistvård, kan du kontakta en vårdcentral eller ringa till 1177 för att få hjälp.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något. Mottagningen kommer att kontakta dig eller skicka en kallelse för erbjudande om tid.

Egenremiss

nom Västra Götalandsregionen finns inget krav på remiss för att besöka vare sig primärvården eller länssjukvården. För laboratorie- och röntgenundersökningar samt utredningar krävs dock remiss.

En del mottagningar vill att du som patient skriver en så kallad egenremiss, som lämnas eller skickas till mottagningen. I egenremissen berättar du om varför du söker vård. Beskriv dina besvär så utförligt som möjligt.

Mottagningen tar emot och behandlar din egenremiss utifrån en medicinsk bedömning. Det är den medicinska bedömningen som avgör om och när du ska få vård. 
En del mottagningar har förtryckta blanketter för egenremiss.

Du som redan har en kontakt med öppen specialiserad vård

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får öppen specialiserad vård för, så kan du välja att söka samma typ av vård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en vårdcentral först.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om mottagningar, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

I de nationella kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Genom att läsa om resultaten från ett register kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på Väntetider i vården, en webbplats som drivs av Sveriges kommuner och landsting. Du kan också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Välja specialistvård i annat landsting/region

Du som är folkbokförd i Västra Götalandsregionen och söker öppen specialiserad vård i annat landsting eller region, kan behöva en remiss i de fall det landstinget/regionen har remisskrav. För planerad slutenvård, det vill säga när du behöver läggas in på sjukhus, krävs det att du får en betalningsförbindelse/betalningsgodkännande i förväg. Undantaget är slutenvård i Region Halland. 

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journalhandlingar. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i ett annat landsting. Berätta också på den mottagning du söker vård var du har fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgaranti innebär att du ska erbjudas vård inom en bestämd tid. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du kan få vård. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom landstinget eller regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med ditt hemlandsting. Folkbokförda i Västra Götalandsregionen och Region Halland som väljer valfrihetsvård omfattas dock av varandras vårdgaranti. 

Om du som folkbokförd i Västra Götalandsregionen väljer att söka vård i något annat landsting har du inte möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, förutom för vård i Västra Götalandsregionen, Region Halland och för viss vård i Värmland.

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Välj vilket landsting eller region du vill se information ifrån.

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan