Skador på armar och ben

Korsbandsskada

Den vanligaste orsaken till att du kan få en skada på korsbandet är att du har vridit knät kraftigt, till exempel när du har spelat fotboll eller fallit när du åkt slalom. Oftast är det främre korsbandet som går av helt eller delvis.

Knäleden består av skelett och leder. Du har två korsband som hjälper till att stabilisera knät och att hålla samman lårbenet med skenbenet och vadbenet. Det är vanligare att skada det främre korsbandet, som brukar gå av helt eller delvis.

Besvären kan komma direkt efter själva olyckan, men de kan också komma först senare, till exempel i samband med att du börjar med någon fysisk aktivitet.

Läs mer om skelett och leder.

Symtom

När du just skadat korsbandet känns det oftast som att något går sönder i knät. Det gör mycket ont. Knät brukar också svullna kraftigt inom några timmar och du får svårt att stödja på benet.

Efter några dagar eller veckor har du inte lika ont och svullnaden har gått ned. Då är det istället vanligt att knät känns ostadigt när du går och att det känns som att knät viker sig när du går nerför trappor.

Behandling

Det är vanligt att du får gå med kryckor och ta smärtstillande mediciner i ett par veckor efter skadan. Fysioterapi, även kallat sjukgymnastik, är den viktigaste behandlingen för att du ska bli bra.

Med hjälp av fysioterapi kan du träna upp knät så att det fungerar bra trots att korsbandet är skadat. De flesta blir bra inom ett år med fysioterapi, men en del kan ha besvär även efter att skadan läkt.

Ibland kan du behöva bli opererad. En del opereras direkt, andra efter några veckor eller senare, beroende på hur fysioterapin går. Vid operationen tas en sena från benet och fästs i knät för att ersätta det skadade korsbandet.

Läs mer om artroskopi.

När och var ska jag söka vård?

Du kan ringa telefonnummer 1177 för råd, eller kontakta en vårdcentral om du misstänker att du har skadat korsbandet.

Du ska söka vård direkt på en akutmottagning eller en vårdcentral om du får väldigt ont, svårt att gå eller om knät svullnar kraftigt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan