Trygg och säker miljö

Att undvika fallolyckor hos äldre

Innehållet gäller Västra Götaland

Fall och fallskador bland äldre är ett växande folkhälsoproblem. Anledningarna är att vi blir allt äldre och bor dessutom ofta kvar i hemmet. Men det finns bra och enkla sätt att förebygga många onödiga olyckor eller att klara ett fall bättre.

Man på stege plockar äpplen.
Det är vanligt att en olycka sker i samband med att man balanserar på stol, pall eller stege.

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och är en av de tio vanligaste dödsorsakerna bland svenskar över 70 år. Närmare 1 000 personer 65 år och äldre dör varje år på grund av fallolyckor.
Enligt Folkhälsomyndigheten vårdades drygt 100 000 personer över 65 år i slutenvård eller specialiserad öppenvård för fallolyckor år 2020.

Skörare skelett, försämrad muskulatur och balans, sämre syn, sjukdomar och mediciner hör ihop med stigande ålder och är riskfaktorer för fall.

Ungefär 8 av 10 av de som faller och skadar sig är personer över 65 år. Kvinnorna drabbas värst. Det beror dels på kvinnors högre medellivslängd och dels på att kvinnor i högre grad har benskörhet.
Risken för att falla skapar rädsla. Den hindrar många personer att gå ut och röra på sig. Konsekvenserna blir ökad isolering, försämrad fysisk prestationsförmåga och ett påskyndat åldrande.

Vanligaste olycksplatsen är hemmet

Vanligaste olyckan är att man snubblar eller halkar, till exempel på gång- och cykelbanor och gator men mest vanligt förekommande i den egna bostaden. Bland äldre inträffar 75  procent av skadorna i hemmiljö. Sladdar, lösa mattor och hala golv är vanliga fallorsaker. Vanligt är också olyckor i samband med att man balanserar på stol, pall eller stege för att byta glödlampa, ordna med gardiner, tvätta fönster och liknande.

Man har ramlat från stege

Fysisk aktivitet och livsstil

På vilket sätt vi åldras beror på arv, sjukdom, miljö och livsstil. Det effektivaste sättet att undvika eller klara ett fall, är att vara fysisk aktiv. Då påverkas muskelstyrka, balans, koordination, rörlighet och skelettet positivt.

Det är heller aldrig för sent att börja röra på sig. Forskning har visat att till och med de som är äldre än 90 år kan öka sin muskelstyrka med 50 – 200 procent tack vare styrketräning. Orsaken till många fall är att vi med ökad ålder och minskad fysisk aktivitet får mindre av den typ av snabba muskelfibrer, som man stärker vid just styrketräning.

Att ha kontinuitet i sin fysiska aktivitet är viktigt; promenera, sköta om trädgården, gå i trappor, stå upp i stället för att sitta, träna på mer intensiv nivå och så vidare. Att vara fysiskt aktiv ger positiva hälsoeffekter och minskar risken för fallolyckor och att drabbas av allt från hjärt- kärlsjukdom till psykisk ohälsa.

Fysisk aktivitet på recept

Alla äldre rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet som höjer pulsen, stärker musklerna och övar upp rörlighet samt balans. Många äldre vet att de kanske borde röra mera på sig, men vet inte riktigt hur. Då kan fysisk aktivitet på recept, FaR, vara en hjälp för att komma igång. Receptet kan man få hos sin vårdgivare. Tips på enkla övningar för att stärka benmuskler och förbättra balansen kan du också få genom broschyren Tips för att förhindra fallolyckor (Socialstyrelsen).

Rätt kost och tobaksstopp är också viktiga faktorer för att bland annat förebygga benskörhet och höftledsfrakturer. Vätska är viktigt för att motverka svaghet och yrsel då många som är äldre dricker för lite.

Gå igenom medicinlistan

En läkemedelsgenomgång tillsammans med sin läkare är en bra idé. Ofta kan något läkemedel tas bort eller minskas i dosering och styrka. Behandlas man med medicin mot högt blodtryck, hjärtsvikt eller kärlkramp och blir yr när man reser sig upp, så kan man sitta kvar en stund på sängkanten tills blodtrycket stabiliserats.

Om man får vätskedrivande medicin kan man ta tabletterna före klockan fyra på eftermiddagen - det brukar minska risken för nattliga och riskabla toalettbesök.

Extra kalcium och D-vitamin kan stärka skelettet. Det finns även receptbelagd medicin med samma syfte. Man ska dock alltid rådgöra med en läkare innan man börjar med tillskott av D-vitamin, annars kan kalciumhalten bli för hög, vilket i värsta fall kan orsaka rytmrubbningar i hjärtat. 

Riskbedömning i hemmet

Med hjälp av en vän, anhörig eller arbetsterapeut, kan man gå husesyn för att se var riskerna är störst i bostaden. Var finns sladdar, kanter, trösklar, trappor som kan leda till olycka?

Dålig belysning ökar fallrisken då synen förändras med åldern. Äldre behöver ökade kontraster och starkare färger för att kunna urskilja föremål. Äldre kräver ofta tre gånger större ljusstyrka än yngre personer.

Hjälpmedel

Ramp, handtag, förhöjningar av möbler, nattlampor, halkskydd, tröskellösa golv, anpassade möbler – det finns många enkla hjälpmedel som underlättar vardagen och minskar fallrisken.

Utomhus kan ordentliga skor, halkskydd, rollator, stavar, käpp göra det lättare och säkrare att ta sig fram. Glöm inte hjälm när du cyklar.

Till toppen av sidan