Smärtbehandlingar och rehabilitering

Rehabiliteringsvistelser om du bor i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Rehabiliteringsvistelser utomlands är pausade på grund av pandemin. Alla patientgrupper kan dock ansöka om rehabilitering i Sverige.

Remiss och ansökan

Den läkare som behandlar dig (behöver inte vara specialist) skriver och skickar remissen till det sekretariat som du tillhör. Specialistläkare tillsammans med sekretariatets handläggare gör sedan en medicinsk bedömning och prioritering av de remisser/ansökningar som kommit in. Det arbetet pågår fortlöpande under året.

Du får besked via brev om din ansökan har godkänts eller inte. Om den har godkänts får du information om rehabiliteringen från både sekretariatet och den anläggning som du ska besöka.

Till toppen av sidan