LÄKEMEDEL UTIFRÅN DIAGNOS

Läkemedel mot rökning

Läkemedel gör det lättare för de allra flesta att sluta röka. De vanligaste läkemedlen innehåller nikotin. De finns till exempel som tuggummi och plåster. Läkemedlen minskar ditt röksug och dina abstinensbesvär under den tid då du vänjer dig av vid rökningen. Det finns även läkemedel utan nikotin, som du kan få utskrivet på recept.

Du som vill sluta med ett nikotinberoende får bäst resultat om du kombinerar läkemedel med annan behandling som rådgivning och samtalsstöd. Du kan läsa mer om det i texten Hjälp att sluta röka.

Olika typer av läkemedel mot rökning

Det finns olika typer av läkemedel som används som hjälp för att sluta röka:

 • Nikotinläkemedel. De kan köpas receptfritt.
 • Läkemedel utan nikotin. De finns som receptbelagda tabletter.

I första hand används nikotinläkemedel. Om det inte hjälper kan du få prova läkemedel utan nikotin. Ibland kan nikotinläkemedel kombineras med läkemedel utan nikotin för att förstärka effekten av behandlingen. 

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel kallas också för nikotinersättningsmedel.  De ersätter det nikotin du är van att få genom rökningen. Nikotinläkemedel nästan fördubblar möjligheten att bli rökfri. Det gäller särskilt om du samtidigt får rådgivning och stöd genom samtal.

Nikotinläkemedel är till stor hjälp när du vill sluta röka, men hittills finns det inga bevis för att de fungerar när du ska sluta snusa.

I Sverige kan du köpa nikotinläkemedel i följande form:

 • tuggummi
 • plåster
 • inhalator
 • tablett som läggs under tungan, så kallad resoriblett
 • sugtablett
 • munhålepulver i portionspåse
 • munhålesprej.

De olika typerna av nikotinläkemedel ger ungefär samma effekt. Du väljer själv vilken form av nikotinläkemedel som passar dig bäst. Vissa kan ha svårt att tugga tuggummi, andra har ömtålig hud och tål inte plåstren. Du kan själv lätt anpassa dosen med alla läkemedlen utom med plåster.

Vem passar nikotinläkemedel för?

Nikotinläkemedlen är utprovade för dig som röker 10 cigaretter om dagen eller mer. Det finns inte lika mycket kunskap om dem som röker mindre eller snusar. Du som röker mer än ungefär 15 cigaretter per dag och är starkt beroende kan kombinera olika sorters nikotinläkemedel. Du kan då använda plåster som ger en jämn nikotinnivå och komplettera med tuggummi, tabletter eller andra produkter som du tar genom munnen för att dämpa röksuget för stunden.

Nikotinläkemedel kan köpas utan recept

Du kan köpa nikotinläkemedel utan recept på apotek. Många produkter kan också köpas i matvarubutiker och andra ställen där du kan köpa tobak. Du som är under 18 år kan inte köpa nikotinläkemedel receptfritt, utan måste ha ett recept från en läkare. Nikotinläkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet, men när de skrivs ut på recept blir de momsbefriade vilket sänker kostnaden.

Biverkningar

Nikotinläkemedel ger inte så mycket biverkningar men det är lätt att tro att abstinensbesvären är biverkningar. De biverkningar du kan få av nikotinläkemedel är till exempel klåda och utslag av plåstren och ont i käkarna av tuggummit. Du kan även få huvudvärk, yrsel och magbesvär.

Exempel på nikotinläkemedel

 • Nicorette Inhalator
 • Nicorette Microtab, resoriblett
 • Nicorette, depåplåster, tuggummi, munhålesprej, sugtablett
 • Nicotinell, sugtablett, depåplåster, tuggummi
 • NiQuitin, depåplåster, tuggummi, sugtablett
 • Zonnic, munhålepulver, munhålesprej.

Så fungerar nikotinläkemedel

Nikotin är ett nervgift som bildas i tobaksplantan för att skydda plantan mot skadeinsekter. När du andas in tobaksrök, går nikotinet snabbt ut i blodet. Inom tio sekunder når det hjärnan och sedan övriga delar av kroppen.

Nikotinet som finns i läkemedel tas upp mycket långsammare. Allra långsammast stiger halten av nikotin i kroppen med plåster.

Läkemedlet ersätter nikotinförlusten

Läkemedel med nikotin ger kroppen nikotin på ett mycket mindre skadligt sätt än när du röker en cigarett, eftersom du inte andas in förbränd tobak.  När du använder läkemedel med nikotin undviker du abstinenssymtom som till exempel oro, ängslan, koncentrationssvårigheter och röksug.

När och hur länge ska jag ta nikotinläkemedel?

Du kan börja ta nikotinläkemedel 1–2 veckor före rökstoppet. Att ta nikotinläkemedel före rökstopp leder ofta till att du röker färre cigaretter innan du slutar helt.

Behandlingen brukar ta 2–3 månader beroende på vilket nikotinläkemedel du använder. Mot slutet av behandlingen är det dags att minska dosen nikotinläkemedel och till slut upphöra helt.

Vad händer om jag tar för mycket eller för lite nikotinläkemedel?

Du kan bli beroende av nikotinläkemedel om du är mycket starkt beroende av nikotin. Men jämfört med att röka är det bättre för hälsan att använda nikotinläkemedel. Det beror på att det som är skadligast med rökning är de 8000 andra ämnena i röken.

Risken är större att du använder för lite nikotinläkemedel, eller tar dem för kort tid, än att du tar för mycket. En viktig orsak till att nikotinläkemedlen ibland inte hjälper är att du inte tar den rekommenderade dosen.

Läkemedel utan nikotin

Det finns två olika ämnen som används i läkemedel utan nikotin vid rökavvänjning. De är vareniklin och bupropion.

Vareniklin

Vareniklin är ett andrahandsmedel för rökavvänjning. Det finns i läkemedlet Champix och ger en stimulans på samma sätt som nikotin, fast svagare. Samtidigt blockerar vareniklin det nikotin som kommer in i din kropp. det gör att det blir meningslöst att röka för att försöka förstärka nikotineffekten.

Högkostnadsskyddet gäller för Champix om du samtidigt får motiverande stöd. Motiverande stöd brukar handla om antingen besök hos en diplomerad avvänjare eller via sluta röka-linjen.

Bupropion

Bupropion är ett andrahandsmedel för rökavvänjning. Det finns i läkemedlet Zyban och dämpar abstinenssymtomen och minskar röksuget. När du använder medicinen får du även motiverande stöd.

Läkemedel som innehåller bupropion används oftast ensamt men kan i enstaka fall kombineras med nikotinläkemedel.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Abstinensbesvär

När du röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om du slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan du få så kallade abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan vara obehagligt och leda till att du börjar röka igen.

Ett vanligt symtom på abstinens är att du känner ett starkt röksug. Röksuget brukar hålla i sig i 20–30 sekunder. Röksug kan upplevas många år efter rökstoppet. 

Här är några andra vanliga abstinensbesvär:

 • Du känner oro och ängslan.
 • Du har svårt att koncentrera dig.
 • Du är nedstämd.
 • Du känner dig rastlös.
 • Du har svårt att sova.
 • Du blir lätt irriterad.
 • Du får ökad aptit

Abstinensbesvären brukar försvinna efter 1–2 veckor från det att du slutar röka. Röksuget och den ökade aptiten kan finnas kvar längre tid.

Till toppen av sidan