Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Förbered ditt vårdbesök

Lär dig mer om kopplingen mellan forskningen och vården

På webbplatsen Bättre behandling kan du läsa om vilka vetenskapliga bevis som vården behöver för olika former av behandlingar. Där kan du också lära dig om hur forskningsstudier måste genomföras för att ge säkra svar.

Kunskapen om sjukdomar utvecklas och det kommer ofta nya metoder för behandlingar. Råd om hur man ska leva och om olika behandlingar sprids på nätet och i andra medier. Det kan väcka många frågor. Hur ska du veta vilken information du kan lita på? Finns det verkligen bevis för det som påstås?

Bättre behandling får du svar på frågor som:

Texterna på Bättre behandling har skrivits av tre läkare och en patientföreträdare i Storbritannien. Sedan har de översatts till mer än tio olika språk. Den svenska texten har publicerats av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Bättre behandling finns också som bok i pdf-format. Du kan ladda ner den kostnadsfritt.

Läs mer på 1177.se

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Så blir du delaktig i din vård

Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.

Till toppen av sidan