Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Psykiska besvär pga dålig arbetsmiljö

Innehållet gäller Västmanland

Vi erbjuder digitala vårdbesök för dig som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö.

Det kan t ex vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Arbets- och miljömedicin i Örebro är en specialistklinik som på uppdrag av Region Västmanland arbetar med arbetsmiljöns påverkan på hälsan.

Anmäl ditt intresse och läs mer genom att logga in i e-tjänsten.

Till toppen av sidan