Tolk för dig med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning i Västmanland

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

Visa mer

Beställa tolk

Beställa tolk

Öppettider: Tolkenheten har öppet måndag till fredag klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00. 

Telefon: 021-17 48 05

Sms: 070-645 57 81

Bildtelefon: tolkenheten.vastmanland@ectalk.se 

Bildtelefonen besvaras endast när teckenspråkig personal finns tillgänglig.

E-post: tolk@regionvastmanland.se

Du kan också beställa tolk genom att logga in på Tolkportalen. Kontakta oss om du saknar inloggningsuppgifter.

När Tolkenheten är stängd dagtid, för till exempel möten och utbildningar, kopplas du till Tolkcentralen i Sörmland.

Vid beställning uppge följande: 

 1. Namn och telefonnummer
 2. Plats och adress för tolkuppdraget
 3. Datum och tid (starttid och sluttid)
 4. Tolkmetod
 5. Beskriv uppdraget och skicka gärna förberedelsematerial med e-post.

Vi kontaktar dig för att bekräfta beställningen inom 12 timmar från ordinarie öppettider.

Avboka eller omboka tolk

Har du beställt tolk men uppdraget är inställt? Är det förändringar i din beställning? Då vill vi att du meddelar oss det. Om du avbokar i god tid kan tolktjänsten erbjudas någon annan.

 • Avboka din tolk så snart som möjligt, senast en vardag före uppdraget.
 • Du får en bekräftelse på avbokningen. Kontakta oss om du inte får en bekräftelse.
Fäll ihop

Brådskande tolkbeställning på kvällar och helger

Brådskande tolkbeställning på kvällar och helger

Telefon: 020-71 10 55

SOS-alarm svarar och bokar tolk på detta nummer. Bokade beställningar genom Tolkenheten kan inte ändras av SOS-alarm.

Behöver du tolk vid akuta livshotande situationer ring 112.

Fäll ihop

Om Tolkenheten

Om Tolkenheten

Tolkenheten erbjuder tolkar som kan hjälpa dig med vardagstolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet och är folkbokförd i Västmanland. Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri för dig som tolkanvändare.

Vi har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkar. 

Vardagstolkning

Vardagstolkning innebär att du kan få tolkhjälp i olika vardagssituationer, till exempel vid läkarbesök, fritidsaktiviteter, personalmöten eller när du vill kontakta en myndighet.

Fäll ihop

Att använda tolk

Att använda tolk

 • Tolken översätter allt som sägs eller tecknas i ett samtal på ett neutralt och opartiskt sätt.
 • Tolken deltar inte själv i samtalet.
 • Tolken använder jag-form i tolkningen.
 • Det beror på uppdraget om det kommer en eller flera tolkar.
 • All personal inom tolkverksamheten har tystnadsplikt.

Teckenspråkstolk

Teckenspråkstolk används av dig som har teckenspråk som första språk. Tolken tolkar mellan dig och den som är hörande. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Tolk för dig med dövblindhet

Tolkarna använder olika typer av tolkning beroende på vad du behöver. Det kan till exempel vara visuellt eller anpassat teckenspråk, taktilt teckenspråk, tydligt tal, syntolkning, ledsagning. Denna typ av tolk används av personer med dövblindhet eller som har en stor synnedsättning och en stor hörselnedsättning. 

Skrivtolk

En skrivtolk kan användas av dig som har svenska som första språk, och fick din dövhet eller hörselnedsättning i vuxen ålder. Tolken skriver ner det som sägs.

Fäll ihop

Vad kostar det att använda tolk?

Vad kostar det att använda tolk?

För dig som tolkanvändare kostar det inget att beställa tolk. Region Västmanland bekostar alla vardagstolkning.

Tolkning som Region Västmanland inte bekostar är:

 • Arbetslivstolkning (bekostas av arbetsgivaren)
 • Utbildningsinsatser (bekostas av utbildningssamordnaren)
 • Myndighetskontakter (bekostas av myndigheten)

Priser för myndighet, kommun och arbetsgivare:

 • Vardagar kl.07.00-19.00: 1 266 kronor/timme
 • Vardagar kl.19.00-07.00: 1 393 kronor/timme
 • Lördag-söndag och helgdag: 1 519 kronor/timme

Tolkning i arbetslivet eller vid myndighetskontakter förmedlas i mån av tid. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet. Vänligen uppge fakturaadress och referensnummer vid beställningen.

Tolk i arbetslivet

När en anställd behöver tolk för att utföra sitt jobb eller gå en utbildning i jobbet är det arbetsgivaren som ska beställa tolk och stå för tolkkostnaden. Arbetsgivaren kan ansöka om bidrag från Arbetsförmedlingen.

Vardagstolkning i arbetslivet kan till exempel vara personalmöten, medarbetarsamtal, fackliga möten, introduktionsutbildningar och trivselaktiviteter.

Se Förodningen 2000:630 om särskilda insater för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt § 16 och 17.

Tolk vid myndighetskontakter

Om tolkanvändaren på eget initiativ tar kontakt med en myndighet för att få allmän information räknas det till vardagstolkning och Tolkenheten står för kostanden.

Tolkenheten står inte för kostnaden för tolkservice initierad av annan myndighet eller samhällsorgan som till exempel socialtjänst, skola eller rättsväsendet i samband med myndighetsutövande.

Fäll ihop

Tolkbolag som har avtal med Region Västmanland

Tolkbolag som har avtal med Region Västmanland

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-12-03
Redaktör:

Annika Gingby, kommunikatör, Habiliteringscentrum, Region Västmanland