VÅRDEN I VÄSTMANLAND

Bli SMSlivräddare i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

En reklamfilm som visar arbetet för en SMSlivräddare.

Vad är en SMSlivräddare?

SMSlivräddare är ett system av frivilliga livräddare som får ett larm om de befinner sig i närheten av någon med ett misstänkt hjärtstopp. Livräddaren kan själv välja att acceptera larmet eller inte.

När en person drabbas av ett hjärtstopp behöver insatser ske snabbt. Att tidigt börja hjärt-lungräddning är en viktig faktor för att rädda en persons liv. Därför får SMSlivräddare en betydelsefull roll.

Hur funkar det?

När Larmcentralen får ett larm om hjärtstopp larmar de på en gång ut en ambulans. Samtidigt  går det ut ett larm till de personer i Västmanland som är registrerade som SMSlivräddare och befinner sig i närheten av platsen där personen befinner sig. SMSlivräddaren väljer i appen om hen har möjlighet eller inte att göra en insats för att rädda liv.

Om larmet accepteras får SMSlivräddaren antingen i uppgift att bege dig till platsen för att påbörja hjärt-lungräddning, eller att hämta en hjärtstartare i närheten.

Hur gör jag för att bli SMSlivräddare?

Om du har en aktuell utbildning inom hjärt-lungräddning så kan du ladda ner appen SMSlivräddare i App Store eller Google Play. Följ sen instruktionerna och registrera dig i appen. 

Läs mer om att bli SMSlivräddare på smslivraddare.se

Att tänka på som SMSlivräddare

Om du accepterar ett larm och startar hjärt-lungräddning så är det viktigt att du som SMSlivräddare fortsätter med insatsen tills dess att du blir avlöst av ambulans eller räddningstjänst. Ambulanspersonalen eller räddningstjänsten tar sen över ansvaret för hjärt-lungräddningen medan du som SMSlivräddare får hålla dig i bakgrunden och vara till hjälp om det behövs. 

När hälso- och sjukvårdspersonalen eller livräddarna kommer till platsen kan det hända att de ber dig om en kort beskrivning av hur länge du har gjort hjärt-lungräddning på personen, och hur många gånger hjärtstartaren har skickat en strömstöt.  

Även om insatsen sker snabbt av dig och hälso- och sjukvårdspersonalen så överlever inte alla på grund av att de drabbats av alltför svår sjukdom. Men du har genom din insats skapat de bästa förutsättningarna för överlevnad.

Efter händelsen kan du många gånger behöva tala om händelsen med andra för att bearbeta dina upplevelser. Då är det viktigt att du tänker på att respektera integriteten hos personen som drabbades av hjärtstopp och hens anhöriga. Därför behöver du vara noga med att inte avslöja vem det var som drabbades eller några känsliga detaljer kring den personen.

Stöd för bearbetning

Efter att ha gjort hjärt-lungräddning på en person kan du behöva stöd för att hantera upplevelsen och känslorna. Då kan det i ett första steg vara bra att berätta för sina närmaste om upplevelsen. 

Om du känner ytterligare behov av att prata med någon kan du kontakta vår projektledare för SMSlivräddare i Region Västmanland, som i sin tur kan hjälpa dig att komma i kontakt med en kurator. 

Kontakt

Lars-Erik Hedin, ambulanssjuksköterska och projektledare SMSlivräddare, Region Västmanland
Epost: lars-erik.hedin@regionvastmanland.se
Telefon:  021-175741

Läs mer om att vara SMSlivräddare på smslivraddare.se