Behandling och utbildning i grupp på Habiliteringscentrum i Västmanland

I Habiliteringscentrums Aktivitetskatalog hittar du behandlingsgrupper och utbildningar för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt anhöriga och nätverk.