Behandling och utbildning i grupp på Habiliteringscentrum i Västmanland

Habiliteringscentrum erbjuder behandling och utbildning i grupp till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som får insatser från oss samt till anhöriga och nätverk. Vi har grupper inom flera områden: Förstå diagnosen, Hemliv, Hälsa och välbefinnande, Kognition och kommunikation, Motorik, Relationer, Samhällets stöd. Kontakta ditt team om du har frågor. Här kan du läsa om några av våra grupper.

Innehåll - Behandling och utbildning i grupp på Habiliteringscentrum i Västmanland

Till toppen av sidan