Psykos och vanföreställningar

Psykos

En psykos innebär att du upplever verkligheten förändrad och annorlunda, och har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Du kan till exempel höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så. Med tidig behandling minskar risken för nya psykoser.

Ibland beror en psykos på att du har en så kallad psykossjukdom, men inte alltid. Till exempel kan en traumatisk händelse, en sjukdom eller användning av vissa droger utlösa psykotiska symtom.

Den vanligaste psykossjukdomen är schizofreni, som du kan läsa mer om här. Du som är närstående till någon som har en psykossjukdom kan läsa mer i den här artikeln.

Till toppen av sidan